Udalosti
-------------------------------------------------------------
2017/2018
Aspire Inovation Camp
Študenti gymnázia boli úspešní v súťaži inovatívnych podnikateľských nápadov Aspire Inovation Camp. Aktívna činnosť študentov Gymnázia vo voliteľnom predmete Aplikovaná ekonómia prináša svoje ovocie. 14. februára 2018 reprezentovali piati študenti farby nášho gymnázia na celoslovenskej súťaži. Už účasť na tejto vyhľadávanej stredoškolskej súťaži je pre študentov predmetu aplikovanej ekonómie, v projekte vzdelávacej inštitúcie JA Slovensko, veľkou cťou a úspechom. Z množstva prihlásených stredoškolákov z celého Slovenska je 100 účastníkov z 20 stredných škôl losovaných v online prenose na fb jaslovensko. Slovenskí stredoškoláci z celého Slovenska povedali podnikateľom, čo je dôležité pre mladú generáciu v rozhodovaní o svojej kariére. 100 študentov, ktorí sa zúčastnili celodennej súťaže Innovation Camp v spolupráci s AT&T Aspire, pracovalo v 5-členných zmiešaných tímoch na skutočnej výzve. Študenti boli požiadaní, aby vyriešili zadanie od spoločnosti AT&T Slovakia. Otázky zneli nasledovne: Ako zvýšiť atraktívnosť zamestnania v oblasti IT? Ako by ste motivovali mladých ľudí, aby pracovali v spoločnosti AT&T? U mladej generácie dominuje online marketing ako napríklad vlog, oddychové zóny v pracovných priestoroch či vzdelávanie a cestovanie. Tešíme sa z umiestnenia Lucie Prekopovej, študentky 3.A, v tíme 2. Miesto. Blahoželáme Lucii ako aj všetkým piatim reprezentantom Gymnázia – Samuelovi Parlagimu 4.A, Lukášovi Simočkovi a Matúšovi Hodermarskému z 3.A, Tiborovi Szalonovi z 2.A!

Oficiálnu správu z podujatia si môžete prečítať tu.

Pozrite si fotogalériu z akcie.

Spracovala: Mgr. Marcela Martončíková

Genetika na kolesách
Každý už určite aspoň raz sledoval v televízii kriminálny seriál, v ktorom sa vyšetroval zločin a hľadal sa páchateľ. V hlavnej úlohe vidíme detektívov a kriminalistov, ktorí sa pomocou dôkazov z miesta činu snažia identifikovať neznámeho človeka. Na odhalenie stačí čo i len malá časť biologického materiálu obsahujúceho DNA, ako napr. kvapka krvi, sliny, kúsok kosti, vlas s korienkom,... Ak by sa vám naskytla možnosť bližšie nazrieť do odvetvia kriminalistickej genetiky, išli by ste do toho? Samozrejme, že my sme nezaháľali a prostredníctvom súťažného videa sme sa zapojili do projektu Genetika na kolesách, ktorý organizuje Katedra genetiky Univerzity Komenského v Bratislave. Podarilo sa nám uspieť, a tak nás 29.1.2018 prišli navštíviť docenti a doktoranti aj s pomyselným genetickým laboratóriom. Našou úlohou bolo identifikovať neznámeho páchateľa restrikčnou analýzou DNA z miesta činu. Odobratú vzorku DNA sme naštiepili pomocou enzýmu Hindlll a reakčnú zmes sme vložili do termostatu. Po 15 minútach sme naštiepenú DNA naniesli do agarózového gélu, kde sa elektroforetickou separáciou rozdelila tak, že po ožiarení modrým svetlom bolo možné odlíšiť farebné prúžky rôznych fragmentov DNA. Tie sme potom porovnali s obrázkom obsahujúcim profily podozrivých a mohli tak určiť predbežného „vinníka”. Okrem praktickej časti sa uskutočnila aj teoretická prednáška o forenznej genetike, kde sme si poniektorí osviežili svoje vedomosti z hodín biológie a obohatili sa o nové poznatky, napr. z oblasti používania rôznych metód pri skúmaní DNA. Určite bol pre nás projekt prínosom. Ďakujeme všetkým organizátorom za možnosť zapojiť sa a priamo si vyskúšať prácu v genetickom laboratóriu.

Pozrite si fotogalériu z akcie a naše víťazné video.

Spracovala: K. Szalonová (3.A)

Tretí ročník reprezentačného plesu nášho gymnázia sa vydaril
7. januára sa v hoteli Centrum v Košiciach stretli učitelia, rodičia, absolventi i študenti nášho gymnázia na treťom reprezentačnom plese. Všetci sa výborne zabávali a vychutnávali si úžasnú atmosféru navodenú nielen peknou interiérovou výzdobou, ale aj skvelým programom. Nechýbalo ani dobré jedlo, občerstvenie, chutné koláče, tombola, skvelá hudba a dobrá zábava. Ples otvorili a celým večerom už tradične sprevádzali moderátori - pani riaditeľka RNDr. Adriana Bariová a pán zástupca Mgr. Milan Koščo, ktorí svoju hostiteľskú úlohu opäť zvládli na výbornú. Úvodný valčík patril Jakubovi Kocúrkovi a jeho partnerke z tanečného štúdia SOUL Prešov. Svojím vystúpením zaujala aj energická tanečná skupina Nashville na čele s našou študentkou Katkou Szalonovou. Potlesk patril aj našej študentke Miške Komarovej a jej hudobnej skupine Unknown Band, ktorá nám hrala do tanca a striedala sa s DJ. V programe nechýbala vďaka sponzorom ani spmínaná tombola so zaujímavými cenami. Výhercovia sa mohli tešiť z osobného auta Renault Scenic s plnou nádržou na víkend od Tempus Group Košice. Svoje ceny pridali aj sponzori parfumérie Fann, firma Besster, Agronakup T. s.r.o, Farnosť Božieho milosrdenstva Košice KVP, Spojená škola sv. Košických mučeníkov a Get Fit Bro. V tombole nechýbali ani tartaletky a francúzske makronky. Ples sa vydaril a vďaka za to patrí vedeniu školy, učiteľom, všetkým sponzorom a, samozrejme, aj všetkým účastníkom. Už teraz sa tešíme na štvrtý ročník nášho reprezentačného plesu, ktorý je rezervovaný na 26. januára 2019.

Pozrite si našu fotogalériu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

DofE alebo talent, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružstvo
S radosťou oznamujeme, že v školskom roku 2017/2018 majú študenti nášho gymnázia možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (The Duke of Edinburgh’s International Award, skrátene DofE) je vzdelávací program uskutočňovaný pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Je v ňom zapojených viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Na Slovensku je od roku 2015. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu je zameraná na komplexný rozvoj osobnosti mládeže, ktorú podporil aj prezident Andrej Kiska. Kľúčom k rozvoju je talent, dobrovoľnícka práca, športové aktivity a expedícia za dobrodružstvom. Program je jedinečný v tom, že mladí ľudia si v jednotlivých oblastiach sami volia aktivity, ktoré ich zaujímajú. Tí, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach, ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. Šancu uspieť má naozaj každý, kto po dobu minimálne šiestich mesiacov dokáže pracovať na dosiahnutí vlastných cieľov. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Svojou vytrvalosťou a ochotou pracovať na sebe sa môžu mladí ľudia pochváliť pri uchádzaní sa o prácu alebo v prihláške na vysokú školu. Absolventov programu dokonca uprednostňujú aj také prestížne univerzity, akými sú: Harvard, Oxford či Cambridge. Všetkým našim študentom, ktorí sa do programu zapojili, držíme palce.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

Chutilo nám
Býva dobrým zvykom, že v predvianočnom čase sa koná na našej škole vianočná kapustnica, ktorá nás naladí na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Ani tento rok sa bez nej nezaobišiel. Tí, čo prišli, neobanovali, pretože druháci pod taktovkou nášho pána kaplána nesklamali. Darček v podobe chutnej kapustnice venovali od srdca všetkým, aby sme v predvianočnom zhone nezabudli jeden na druhého... Druhákom i pánovi kaplánovi ďakujeme. Vianočná kapustnica bola dôstojnou bodkou za celoročným snažením. Fotogalériu nájdete tu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

Úspech v celoslovenskej súťaži Literárna Senica L. Novomeského
7. decembra 2017 vo štvrtok popoludní vyhlásili v priestoroch Záhorskej knižnice v Senici výsledky 31. ročníka celoštátnej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017. Naša študentka, Terézia Bariová, si v silnej konkurencii vybojovala krásne 2. miesto. Tento rok sa do súťaže zapojilo 205 autorov so 432 prácami rôznych žánrov. Súčasťou podujatia boli rozborové semináre, na ktorých sa porotcovia stretli s autormi ocenených literárnych prác. Popoludní prebehlo slávnostne odovzdávanie cien. Najlepšie literárne práce sa aj tento rok stali súčasťou Bulletinu víťazných prác. Hlavným cieľom súťaže je pomoc pri rozvoji a raste literárnych talentov. Terezke srdečne blahoželáme!

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

Človek v centre pozornosti
6. december 2017. Vonku sa pomaly stmievalo. Jedáleň Gymnázia sv. Košických mučeníkov praskala vo švíkoch. Všetko bolo pripravené. Čakalo sa už iba na hosťa. O chvíľu sa objavil vo dverách. Posledné organizačné pokyny, privítanie pani riaditeľkou Adriánou Bariovou. Dozneli aj prvé tóny hudby a náš hosť - Marián Kuffa, známy po celom Slovensku ako kňaz zo Žakoviec, predstavený a štatutár Inštitútu Krista Veľkňaza, ktorý má čas pre Boha i pre ľudí - začal svoje rozprávanie. Cez svoje životné príbehy a prácu s ľuďmi priblížil hodnoty, na ktorých naozaj záleží. Zaujímavé rozprávanie pána farára vychádzalo z jeho skúseností, z reálneho života, z príbehov, ktoré sa skutočne stali. Ani sa nám nechcelo veriť, že rozprával takmer tri hodiny. Beseda sa skončila a všetci sme sa rozišli do svojich domovov. Jeho slová nás však priviedli k zamysleniu sa nad vlastným životom, nad svojou prácou, nad svojimi činmi, ako aj nad vlastnými hodnotami a postojmi v svojom živote.
Fotogalériu nájdete tu.
Videzáznam si môžete pozrieť tu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

Deň otvorených dverí
5. decembra sme na pôde nášho gymnáziu privítali žiakov 9. ročníka základných škôl, ich učiteľov, výchovných poradcov a rodičov. Učitelia i študenti im ukázali priestory školy a jej vybavenie. Žiaci ZŠ mali možnosť nahliadnuť do vyučovacích aktivít, spoznať školský i mimoškolský život našich študentov. V interaktívnej miestnosti ich vedenie oboznámilo s možnosťami štúdia na škole v školskom roku 2018/2019, predstavilo im projekty, do ktorých je naša škola už zapojená i tie, do ktorých má v pláne sa zapojiť. V učebni informatiky sa oboznámili s náplňou predmetu programovanie, ktorý si ako voliteľný predmet v rozsahu 3 hodín týždenne (nad rámec 2 povinných hodín informatiky) môžu zvoliť už v 1. ročníku. Záujemcovia mohli absolvovať vyučovanie s Tomášom Lojkom z firmy NESS v jazyku C#, prezrieť si geografický cestovateľský kútik, nahliadnuť do tvorby redakčnej rady časopisu Quo vadis, pozrieť si chemické, biologické či fyzikálne pomôcky, oboznámiť sa s aktivitami študentskej firmy CBG, zoznámiť sa s anglickým lektorom Jordanom. Posedenie v študentskej čajovni a chutné muffiny boli príjemnou bodkou za zaujímavým popoludním.
Fotogalériu nájdete tu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

PRO EDUCO 2017
29. - 30.11.2017 sa uskutočnil v Košiciach už 11. ročník medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO. Naše gymnázium sa tohto roku predstavilo s novinkami v našom študijnom programe, ako napr. možnosť výberu z 3 povinne voliteľných predmetov (aplikovaná ekonómia, dizajn a programovanie) či vyučovanie vedené odborníkmi z IT firmy NESS. Potešil nás zvýšený záujem viacerých mladých ľudí (najmä chlapcov :-) o informačné technológie. Veríme, že ich naša ponuka zaujala. Pozývame aj Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, kde si v čase od 13.00 - 14.30 hod. môžete vyskúšať aj programovanie v C#, či iné aktivity pripravené pre všetkých návštevníkov. Tešíme sa na Vás! Ďakujeme našim študentom, ktorí sa počas týchto dvoch dní ochotne venovali návštevníkom PRO EDUCO. Niekoľko momentiek nájdete tu.

Spracovala: Ing. Lucia Palková

Opäť sme boli úspešní
V piatok 24. novembra 2017 sa v priestoroch sninského kaštieľa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 16. ročníka celoslovenskej autorskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Gerbócova literárna Snina. A opäť sme boli úspešní. Matej Rešetár (3. A) sa umiestnil v svojej kategórii na 1. mieste a Terézia Bariová (3.A) získala Čestné uznanie. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

Chcel(a) by som letieť
Piatkové vyučovanie 24. novembra 2017 sme zakončili netradične - divadelným predstavením o blahoslavenej Zdenke Schelingovej v podaní Tanečného divadla ATak. Hlavní protagonisti tanečnými obrazmi, hudbou aj slovom stvárnili jednotlivé kapitoly jej života - detstvo, povolanie, prácu v nemocnici, pomoc väzneným kňazom, utrpenie počas vyšetrovania i zrod pre večný život. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok!

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková v
Dôvod na radosť
Utorok 21.11.2017 sme mali opäť dôvod na radosť. Naša študentka Michaela Komarová (4. A) v súťaži Alžbetina ruža získala v kategórii náboženská pieseň 1. miesto. Tento rok sa celkovo súťaže zúčastnilo desať katolíckych škôl z košickej arcidiecézy a vystúpilo viac ako tridsať účinkujúcich. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: moderná, náboženská, ľudová pieseň a duetá. Za reprezentáciu školy ďakujeme a srdečne blahoželáme!

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

Imatrikulácia v indiánskom duchu
Myšlienky, nápady, vzrušenie, zábava, smiech, nervy...Aj tak sa dá nazvať tohtoročná imatrikulácia, ktorú naši kreatívni tretiaci pripravili v indiánskom duchu. Prváci prekonali všetky pripravené nástrahy, zložili slávnostný sľub a stali sa právoplatnými členmi nášho cechu mučeníckeho. Naša fotogaléria zachytila iba niekoľko okamihov, ale stoja za to. Spoznali ste svojich pedagógov?
Ak ste zvedaví, ako našiel indiánsky kmeň prvákov na našom gymnáziu, pozrite si nasledujúce video.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

Stužková slávnosť 4.A
Hudba a tanec ukrytý v tieňoch, niečo visí vo vzduchu ...
11. november 2017 sa v spomienkach našich švrtákov určite nebude spájať s príchodom Martina na bielom koni. Ak, tak jedine švorkolesovom, ktorý sa určite potešil cestám bez snehu či ľadu. Na stužkovú slávnosť totiž pozvaní rodičia i učitelia cestovali až do Budimíra. Svätá omša v malom útulnom kostolíku, ktorý zapĺňali tóny gitary a spevu, otvorila neopakovateľný večer plný prehliadky krásnych mladých ľudí vo večerných toaletách a elegantných oblekoch.

Dokonalá organizácia, výborné jedlo, netuctový program. To je len zlomok toho, čo si pre svojich rodičov a učiteľov pripravili štvrtáci, naši budúci maturanti. Príjemnú atmosféru počas celého večera navodila určite aj štvrtáčka Miška, ktorá svojimi hudobnými vstupmi pritiahla každého na tanečný parket.
Maturanti... Majú pred sebou otvorený svet plný dobrodružstiev, nových poznatkov, ale i skúšok. Držme im palce, aby spoznali plán, ktorý má pre nich pripravený Boh, a na ceste k uskutočneniu svojich cieľov nesledovali len svoje ambície, ale vnímali aj potreby druhých.
Pozrite sa aj do našej jedinečnej fotogalérie.

Spracovala: Ing. Lucia Palková v
Študentské voľby do VÚC 2017
Naša škola sa zapojila do projektu - Študentské voľby do VÚC 2017. Projekt sa realizoval na celoslovenskej úrovni stredných škôl v jednom termíne 26.10.2017. Predmetom projektu boli simulované reálne voľby do VÚC, ktoré sa uskutočnia v Slovenskej republike 4.11.2017. Študenti nášho gymnázia, ale aj žiaci 9.roč. ZŠ si tak mohli reálne vyskúšať voľby s reálnymi volebnými lístkami, s volebnou miestnosťou i s volebnou schránkou. Skupina študentov 1. A vytvorila volebnú komisiu. Mali tak možnosť získať novú skúsenosť a nazrieť do činnosti reálnej volebnej komisie. Tejto úlohy sa študenti zhostili naozaj výborne. Vhodne zvolený dress code len podčiarkol dôležitosť akcie. Aj ďalšie kroky, potrebné k realizácii, zvládli študenti bez problémov. Od prvotnej prípravy volebnej miestnosti, cez prehľadné usporiadanie hlasovacích lístkov, zatriedenie podľa volebných obvodov, udržiavanie poriadku a pravidiel vo volebnej miestnosti, usmernenie voličov, kontrolu evidencie voličov až po následné vyhodnotenie volieb v uzavretej volebnej miestnosti. Bodkou za dôkladne pripravenou akciou bolo spracovanie výsledkov volieb vo výstupných dokumentoch projektu a ich odoslanie organizátorom projektu pre ďalšie spracovanie oficiálnych celoslovenských výsledkov volieb.

Výsledky si môžete pozrieť tu.
Niekoľko momentov zachytených objektívom ...

Spracovala: Mgr. Marcela Martončíková

Hra s mesiacom a Odmäk
20. októbra 2017 študenti nášho gymnázia v rámci umenia a kultúry opäť zavítali do centra košického výtvarného života, do Východoslovenskej galérie. Prezreli si dve zaujímavé výstavy. Prvá niesla názov Hra s mesiacom a bola venovaná 25. výročiu úmrtia košického autora Alexandra Eckerdta, absolventa Hložníkovho ateliéru s novým moderným prejavom a so záujmom o novú výrazovú formu. Študenti si pozreli jeho dielo a zoznámili sa hlavne s jeho maliarskou časťou. Výstava retrospektívnym spôsobom ponúkla celoživotnú umelcovu maliarsku, kresliarsku a grafickú tvorbu od jeho ranných diel až po diela z neskorého a posledného obdobia. Názov Odmäk patril výstave malieb a plastík českých autorov pôsobiacich počas takzvaného „odmäku“ v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia zo zbierok Galérie Klatovy/ Klenová. Umelecké smery a tendencie vtedy nemali prísnu hranicu. Tieto roky predstavujú dobu experimentov a väčšina autorov nezostala len pri jednom výrazovom prostriedku. Po prehliadke spojenej so zaujímavým výkladom si študenti v tvorivej dielni vyskúšali svoje umelecké cítenie a vytvorili si vlastné snové asambláže.

Fotoreportáž si môžete pozrieť tu.


Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

Genéza a iné germplazmy
13. októbra 2017 v rámci umenia a kultúry naši študenti navštívili Východoslovenskú galériu a pozreli si výstavu Anny Hulačovej, ktorá niesla názov Genéza a iné germplazmy. Anna Hulačová patrí medzi najvýraznejšie české umelkyne nastupujúcej generácie. V svojej tvorbe nápadito prepája ľudové umenie s modernistickou tradíciou a originálnym spôsobom aktualizuje možnosti sochy ako média súčasného umenia. Po prehliadke a zaujímavom výklade si študenti svoje umelecké cítenie vyskúšali v tvorivej dielni. Ako sa im darilo, si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Fotoreportáž z tvorivej návštevy si môžete pozrieť tu.


Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

Interstudy
V piatok 13.10.2017 navštívila naše gymnázium zástupkyňa zo študentskej agentúry Interstudy a oboznámila študentov 3. a 4. ročníka s možnosťou štúdia v zahraničí, a to: vo Veľkej Británii, v Holandsku, vo Fínsku a v Dánsku. Podala im konkrétne informácie týkajúce sa vzdelávania mimo rodnej krajiny. Určite to viacerých motivovalo a obohatilo o nové, doteraz nepoznané informácie.

Spracovala: Katarína Szalonová, 3.A

Deň otvorených dverí na UPJŠ
Dňa 6.10.2017 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Mali sme možnosť obhliadnuť si viaceré fakulty a dozvedieť sa dôležité informácie potrebné k štúdiu. Navštívili sme aj laboratóriá, učebne, prednáškové miestnosti a získali sme cenné rady od študentov, ktorí tam momentálne študujú. Oboznámili sme sa aj s odbormi, ktoré boli pre nás doteraz neznáme (napr. Rodové štúdiá a kultúry). Tento deň bol pre nás, študentov 3. a 4. ročníka, prínosný a dôležitý pri nasledujúcom výbere vysokej školy.

Spracovala: Katarína Szalonová, 3.A

Básnik par exellence
Básnik – filozof a humanista, majster metafor a neobyčajne pôsobivých čistých obrazov. Je považovaný za kultúrnu i morálnu autoritu, pretože dlhodobo nastoľoval otázky pravdy a krásy, písal o svetskej i o božskej láske a hľadal ľudskosť a pravdu. Rúfusove básne sú jednoduché a zrozumiteľné, plné viery v Boha, pokory, skromnosti a lásky k životu. 26. septembra sa študenti i učitelia nášho gymnázia zúčastnili kultúrneho podujatia pod názvom Z rodného hniezda Milana Rúfusa, ktoré priblížilo život a tvorbu tohto známeho slovenského básnika. Literárny večer sa uskutočnil v prostredí átria Teologickej fakulty Katolíckej Univerzity v Košiciach. Pamiatku na jeho život a odkaz, ukrytý v jeho poetike, predstavili manželia Barániovci, ktorí sa s autorom priatelili a poznali ho nielen ako spisovateľa, ale aj ako človeka. Pavel Baráni bol dokonca Rúfusov príbuzný. Príjemnú atmosféru spomínania na autora dopĺňala prednesom Rúfusovej tvorby pani Kvetka Staroňová, rodáčka zo Závažnej Poruby. Darmo je: ku kráľom patria nielen koruny a berly, ale aj pocty a poklony. Najmä, keď nám Básnik zo štedrého srdca rozdával plnými priehrštiami. My, ktorí vidíme a cítime pevný a upokojujúci tep toho láskavého a statočného srdca, tešme sa a opakujme s básnikom: Ďakujeme Ti, Pane, že si nám požehnal Básnika.

Niekoľko momentov z podujatia zachytených v našej fotogalérii.


Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

Väzby a Vzťahy z obrazoviek Tv Lux NAŽIVO na GKM
8. septembra 2017 sme na našom gymnáziu privítali vzácneho hosťa Pavla Danka - muža poznačeného diagnózou tvorivosti, ktorý sa rád hrá so slovami, s divákmi aj s vlastnými gestami a s pohybmi. Vyštudovaného učiteľa chémie a matematiky, aranžéra, moderátora, redaktora a dramaturga Televízie LUX, v ktorej pôsobí od jej začiatku. Zakladateľa, tanečníka a režiséra Tanečného divadla ATak. A v neposlednom rade človeka, ktorému horí srdce pre mladých v Cirkvi, kde spája svoje umelecké, moderátorské a učiteľské schopnosti najradšej. Študenti si najprv pozreli jeho zaujímavú chemickú show a v nasledujúcej talkshow nazreli do života tohto mimoriadne tvorivého človeka, ktorý poodhalil netušené väzby medzi stvorením a Stvoriteľom, medzi prírodnými vedami a medziľudskými vzťahmi. Predstavil chémiu v úplne inom svetle... Atmosféru podujatia zachytenú na fotografiách si môžete pozrieť v našej fotogalérii.
"Mediálnymi hviezdami" sme sa vďaka "megamagnifikátu" stali aj prostredníctvom TV LUX. Vo večerných správach (posledných 5 minút), v relácii Doma je doma (posledné 4 minúty).

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

Otvorenie nového školského roka 2017/2018
Letné prázdniny sa definitívne skončili. 4. septembra sa brána nášho gymnázia opäť otvorila a žiaci po dvojmesačnom relaxe zasadli do školských lavíc. Všetkým pedagógom, žiakom i zamestnancom želáme odvahu a nadšenie tvoriť "veci nové".

Fotogaléria tu.
Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

-------------------------------------------------------------
2016/2017
Náš megamagnifikát na Mariánskej hore v Levoči
V nedeľu 2. júla 2017 sa vďaka TV Lux náš megamagnifikát rozprestrel v plnej kráse na Mariánskej hore v Levoči. V relácii Dialógy na hore mali naši študenti spolu s pani riaditeľkou a pánom kaplánom možnosť predstaviť svoje umelecké dielo i celý proces jeho tvorby. Pre všetkých, ktorí tam neboli a nemali ani možnosť sledovať priamy prenos, ponúkame záznam z archívu TV Lux.

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková
Študenti v synagóge
„Všetko zlo, ktoré človek spôsoboval v dejinách, tu nebolo od začiatku. Zrodilo sa v ľudskom srdci.“
(J. C. Korec)
Dňa 22. júna 2017 niekoľkí študenti nášho gymnázia spolu so svojimi pedagógmi navštívili exoticky pôsobiacu budovu ortodoxnej synagógy na Puškinovej ulici. Synagóga predstavuje osobitnú kombináciu prvkov orientálnej architektúry a moderny, predovšetkým kubizmu. Na stenách jej interiéru sme mohli vidieť ceruzkami napísané odkazy židov, ktorí tam boli zhromaždení pred transportom do koncentračných táborov. Po zanietenom a fundovanom výklade PhDr. Jany Teššerovej sme si prezreli Galériu Ľudovíta Felda. Prehliadka expozície, ktorú tvorili predovšetkým diela s problematikou holokaustu, bola pre nás podnetom k tomu, aby sme si uvedomili, že zlo spáchané v minulosti by sa už nikdy nemalo zopakovať.


Spracovala: Mgr. Antónia Juhasová
Ocenenie najlepším žiakom v šk. roku 2016/2017
Pomocný biskup Marek Forgáč odovzdal ocenenia najlepším študentom základných a stredných škôl košickej arcidiecézy. Z našej školy boli ocenení:
Martin Lukáč a Anton Dimitrov zo Základnej umeleckej školy.
Martin Roháč, Michaela Mullerová a Barbora Šoltisová zo Základnej školy.
Gréta Hajduková, Peter Múdry a Šimon Mesarč z Gymnázia.
Všetci naši ocenení žiaci získali počas uplynulého školského roka významné umiestnenia na celoslovenských súťažiach, dosahovali vynikajúce študijné výsledky a boli morálnym príkladom pre ostatných žiakov. Blahoželáme!
Sand Wonder Park Košice 2017
Slnečné dopoludnie 15. júna 2017 patrilo kreatívnej skupinke šiestich študentov nášho gymnázia, ktorí sa pustili do neľahkej úlohy. V priebehu 4 hodín sa usilovne hrabali v piesku, až sa im podarilo z neho vyhrabať vyškerenú hlavu Cheshira z Alicinej krajiny zázrakov! Akciu s názvom Sand Wonder Park Košice 2017 zorganizovala agentúra Daisy, ktorá takto dala priestor vyniknúť talentovaným deťom medzi dielami domácich i zahraničných umelcov. Ďakujeme Tiborovi, Tere, Pati, Mirke, Ľudke a Miriam! Ste perfektní!

Fotoreportáž z dnešného kreatívneho dopoludnia pozerajte tu. Ako vznikal Cheshir? 4 hodiny v 3 minútach si pozrite tu.

Spracovala: Ing. Lucia Palková
Sto metrov kreativity...
Duša dieťaťa drieme nielen v tých najmenších... :) Aj naši gymnazisti a ich učitelia sa v tomto roku zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Televízie Lux s názvom "Stretnutie s Máriou" a vyrobili viac ako 100 metrov dlhý magnifikát. V utorok 13. júna 2017 v relácii Doma je doma bola naša práca aj zaujímavo ocenená. Všetci sa už teraz tešíme na jeseň a ďakujeme! Fodokumentáciu vzniku veľdiela si môžete pozrieť v našej fotogalérii. Celú reláciu nájdete v archíve TV Lux.

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková
Rozlúčka s absolventmi
Deň, na ktorý čakali všetci, nielen maturanti. Úsmevy na tvárach a slzy v očiach mali nielen oni, ale aj ich učitelia a rodičia, ktorí sa 5.6.2017 zúčastnili slávnostnej svätej omše. Tá bola spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení i pochvál za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy.

Fotoalbum z rozlúčky nájdete tu.

Spracovala: Ing. Lucia Palková
Rozlúčka s maturantmi
Študentská hymna, maturitné tablo, slávnostné príhovory, ďakovné slová, úsmevy, slzy, objatia, stisky rúk... Aj taký bol piatok 19. máj 2017. Naši maturanti sa definitívne rozlúčili so školou a odišli na akademický týždeň. Všetkým želáme veľa síl pri učení a šťastnú ruku pri ťahaní otázok.

A aké prekvapenie pripravili štvrtákom ich spolužiaci z 3.A si môžete pozrieť tu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Opäť sme žali úspechy
V rámci osláv Dňa mesta Košice sa 5. mája 2017 konal trinásty ročník krajského matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“. Našu školu úspešne reprezentovali Viktória Onisková (2.A) a Tibor Szalona (1.A). Viktória si odniesla Cenu generálneho riaditeľa LYNX s.r.o. Košice a Tibor získal 3. miesto. Obom srdečne blahoželáme.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
IHRA 2017
Srdečne blahoželáme Matejovi Rešetárovi z 2.A, ktorý získal 3. miesto v kategórii S (Stredné školy) v celoslovenskej súťaži IHRA. Súťaž v programovaní počítačových hier na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola zameraná na hry určené aj pre súčasné mobilné zariadenia. Na takmer päťhodinovej záverečnej prehliadke, ktorá sa konala 26. apríla 2017 počas Študentskej vedeckej konferencie, svoje súťažné projekty predstavilo takmer 60 súťažiacich v 27 tímoch nielen z Košíc, ale aj z Trenčína, Bratislavy, Spišskej Starej Vsi, Bardejova, Prešova, Spišskej Novej Vsi, či z okresu Gelnica. Sme hrdí na nášho šikovného študenta, ktorý svoj voľný čas "investuje do svojej budúcnosti".

Bližšie informácie o súťaži si môžete prečítať tu.

Spracovala: Ing. Lucia Palková
Informatická olympiáda 2017
Matej Rešetár z 2.A sa zúčastnil krajského kola Olympiády v informatike kategórie B a umiestnil sa na 8. mieste. Blahoželáme k úspechu a držíme palce, nech ho neopustí to nadšenie pre IT technológie.

Spracovala: Ing. Lucia Palková
Quo vadis je tretí najlepší časopis na Slovensku
Náš časopis Quo vadis opäť zabodoval. V absolútnom poradí hlavných cien získal 3. miesto, a tak si nielen udržal minuloročnú úroveň, ale dokonca sa zlepšil a dostal sa na špičku najlepších stredoškolských slovenských časopisov. Ďalším významným ocenením pre náš časopis a tým aj pre našu školu bolo 2. miesto Nadácie slovenskej sporiteľne. Celej mladej, ale veľmi aktívnej redakčnej rade v zložení: Terézia Bariová, Viktória Vargová a Lukáš Simočko srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov pri tvorbe ďalších čísel časopisu Quo vadis.

Foto redakčného tímu zo slávnostného odovzdávania cien.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Hviezdoslavov Kubín - vynikajúci úspech v krajskom kole
Srdečne blahoželáme Matejovi Rešetárovi, študentovi 2. A, za vynikajúce umiestnenie v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa konala 12. apríla 2017 v Michalovciach. V silnej konkurencii Matej získal 2. miesto v umeleckom prednese poézie. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Pulitzerova cena 2016
6. apríla sa študenti 2. A zúčastnili zaujímavej besedy s vplyvnou americkou investigatívnou novinárkou Marthou Mendoza, aktuálnou držiteľkou prestížnej Pulitzerovej ceny za rok 2016. V rámci programu Osobnosti osobne vystúpila v Historickej aule Rektorátu UPJŠ s prednáškou na tému: Ako vyzerajú dnešní otroci? Všetkých zaujala fascinujúcim žurnalistickým príbehom – spolu s ďalšími troma kolegyňami priniesli sériu šokujúcich reportáží o novodobom otroctve v thajskom krevetovom priemysle. Obchodovanie s ľuďmi sa vyskytuje takmer v každom kúte sveta. Vďaka reportážam novinárov z Associated Press sa podarilo oslobodiť viac ako 2 000 otrokov, ktorých využíval thajský krevetový priemysel. Martha Mendoza pracuje pre tlačovú agentúru Associated Press. Svoju prvú Pulitzerovu cenu získala v roku 2000 za odhalenie pozadia masakry v dedine No Gun Ri, kde v roku 1950 – na začiatku kórejskej vojny – americkí vojaci povraždili stovky civilistov.

... niekoľko momentov zachytených fotoaparátom.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Komu sa nelení, dokáže veľa
Teplý posledný marcový podvečer bol ako stvorený na prechádzku po Hlavnej ulici. Kto však lákaniu odolal a odbočil do veľkej sály Historickej radnice, určite neoľutoval. Tak ako my. Radi sme využili možnosť stretnúť sa so skupinou mladých nadšencov, ktorí svoj voľný čas venujú hudbe a s láskou ku kráse sa podelili aj s nami. V podaní Komorného orchestra mládeže „Efko" sme si vypočuli mnoho pekných melódií zo známych filmov. Náš dobrý pocit bol o to väčší, že medzi nimi pri husľových pultoch sedeli aj naši žiaci a spolužiaci Katka Szalonová a Martin Bača. V kútiku duše nás hrial nielen krásny zážitok, ale aj tichý obdiv k tomu, koľko hodín úmornej driny za nim stálo. Nehovoriac o tom, že to zvládajú popri všetkom, čo si vyžaduje štúdium gymnazistu. Ďakujeme za pozvanie.

... umelci.

Spracovala: Mgr. Antónia Juhásová
Kráľovná Alžbeta a móda
Niet snáď nikoho, kto by nepoznal známu cisárovnú Sissi, ktorú vo filme preslávila Romy Schneiderová. Bavorská princezná, česká a uhorská kráľovná, rakúska cisárovná a manželka cisára Františka Jozefa I. To všetko vystihuje Alžbetu Bavorskú, známu tiež ako cisárovnú Sissi. Dámu, ktorá žila v luxuse a na verejnosti vystupovala vždy dokonale upravená. Možnosť nahliadnuť do jej šatníka v súčasnosti ponúka Východoslovenské múzeum v Košiciach. Jeho ponuku prijali aj študenti nášho gymnázia a v rámci hodín Umenia a kultúry 24. marca si pozreli komornú výstavu obrazov a replík šiat rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Bavorskej. Páčila sa im záplava luxusných materiálov, volánikov, čipiek a výšiviek, ktorých prepych podčiarkovala krása drahých kameňov v šperkoch cisárovnej.

Foto z exkurzie.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Geografická olympiáda
Naši študenti Gréta Mária Hajduková a Samuel Parlagi sa dňa 24.03.2017 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach zúčastnili krajského kolá Geografickej olympiády. Gréta s prácou Analýza leteckej dopravy na Slovensku obhájila 1. miesto a Samuel s prácou Geopark - inovatívna forma ochrany krajiny a edukácie v teréne získal 3. miesto. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

Spracoval: Mgr. Milan Koščo
Hviezdoslavov Kubín
Srdečne blahoželáme Matejovi Rešetárovi a Matúšovi Murovi, študentom 2. A, za vynikajúce umiestnenie v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa konala 22.3.2017. Matej získal 2. miesto v umeleckom prednese poézie a Matúš obsadil 3. miesto v umeleckom prednese prózy.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
„Dušou kultúry je kultúra duše“(M. von Faulhaber)
Ornament majstra Jána Kostelníčka u nás v škole. Súkromné etnografické múzeum HUMNO, Matica slovenská, ale hlavne zanietená košická matičiarka PhDr. Gabriela Čiasnohová majú veľkú zásluhu na tom, že vstupné priestory našej školy už od 22. marca zdobia obrazy majstra slovenského ornamentu Jána Kostelníčka. Výstavu inštalovali a program vernisáže pripravili učitelia a žiaci našej Základnej umeleckej školy. Poznávanie pokladov slovenskej kultúry a pestovanie národného povedomia spojené so zážitkom vnímanej krásy je dôležitou súčasťou formovania duše mladého človeka. Veríme, že výstava prispeje k naplneniu tohto nášho úsilia.

Fotogaléria z vernisáže.

Spracovala: Mgr. Antónia Juhásová
Biblická olympiáda
21.3.2017 sa traja študenti z 2. A, Terézia Bariová, Miroslav Švik a Lukáš Simočko, zúčastnili okresného kola Biblickej olympiády. Srdečne blahoželáme k získaniu 1. miesta!

Spracoval: Mgr. Ján Kocurko
Finančná gramotnosť
Život nás skúša z finančnej gramotnosti takmer na každom kroku. Dnes skoro každý z nás využíva finančné produkty a služby. Máme účet v banke, debetnú či kreditnú kartu. Investujeme, využívame služby poisťovní, mobilných aplikácií, šetríme si na dôchodok. Napriek veľkému množstvu finančných služieb, produktov a inštitúcií, s ktorými sa stretávame každodenne a ktoré sú bežnou súčasťou nášho života a životného štýlu, nie každý je schopný sa zorientovať v konkrétnych podmienkach a parametroch produktov. Preto je v súčasnosti nevyhnutné vzdelávanie sa v tejto oblasti, ktoré absolvovali 15. marca aj študenti prvého, druhého a tretieho ročníka nášho gymnázia s finančnými odborníkmi spoločnosti Allianz.

Fotogaléria z besedy.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Dni otvorených dverí v znamení IT
Dni otvorených dverí na našom gymnáziu sa tohto roku niesli v znamení informačných technológií (IT). Práve na tie sa chce naše gymnázium zamerať od školského roku 2017/2018. Žiakov zo základných škôl, niektorých v sprievode svojich rodičov, ráno privítala pani riaditeľka Adriana Bariová a v krátkosti ich informovala o našom gymnáziu. Predstavila tiež novú víziu školy, ktorá sa chce zamerať práve na IT, a to tak posilnením predmetu informatika a programovanie o 5 hodín týždenne ako aj spoluprácou s IT firmou NESS KDC, ktorá sídli v Košiciach.
Na DOD, ktorý sa uskutočnil 2.2.2017, zástupcovia z firmy NESS KDC, pani Jaroslava Dermek, Recruitment Director, predstavila profiláciu firmy a poskytla žiakom niekoľko zaujímavých informácií z oblasti IT a Ing. Jaroslav Sochan, C# Developer, následne žiakom vysvetlil, ako konkrétne bude firma NESS KDC spolupracovať s naším gymnáziom a v krátkosti predstavil rozšírenú náplň predmetu Programovanie, ktorý v počte 2 hodín bude na našej škole od septembra 2017 vyučovať. Žiaci nastupujúci do 1.ročníka gymnázia si môžu zvoliť jednu z dvoch možných alternatív - zameranie na programovanie alebo štúdium podľa štátneho vzdelávacieho programu určeného pre gymnáziá.
Firma NESS KDC pripravila pre žiakov aj zaujímavý dotazník zameraný na zistenie ich "znalostí" aj z oblasti programovania.

Počas oboch DOD pokračovali žiaci a ich rodičia v prehliadke priestorov školy. Oboznámiť sa mohli so zaujímavosťami stredoškolskej biológie, fyziky, informatiky a to aj s využitím iPadov, počítačov či iných technológií, ktorými sú vybavené naše laboratóriá.
Pre všetkých, ktorí DOD na našom gymnáziu nestihli, je možnosť informovať sa telefonicky, emailom či osobnou návštevou.

Foto z DOD.

Spracovala: Ing. Lucia Palková
Tancovalo sa až do rána

Naše gymnázium organizovalo 2. ročník reprezentačného plesu v hoteli Centrum v Košiciach. A bolo tam všetko, čo k dobrému plesu patrí – hudba, tanec, dobré jedlo, skvelá zábava...

Viac ako 100 študentov, učiteľov a rodičov sa v sobotu 28. januára zabávalo v sále hotela Centrum na plese Gymnázia sv. Košických mučeníkov. Skvelá zábava začala o siedmej večer a trvala až do skorých ranných hodín. Dievčatá zmenené na nádherné mladé dámy, chlapci v oblekoch, učitelia, ktorí výnimočne neskúšali, pekná výzdoba, dobré jedlo, občerstvenie, chutné koláče, tombola a zábava neodmysliteľne patrili k slávnostnému večeru. Celá akcia prebehla vo veľkom štýle. Ples otvorili moderátori - pani riaditeľka RNDr. Adriana Bariová a pán zástupca Mgr. Milan Koščo, ktorí svoju hostiteľskú úlohu zvládli na výbornú. Prvý valčík patril pani riaditeľke. Program zabezpečili bývalí študenti nášho gymnázia. Tancom potešila Barbora Bariová, ktorá so svojou tanečnou skupinou Barbara Dance Academy zatancovala rezký írsky tanec. Na ľudovú nôtu zahrali súrodenci Takáčovci. Na svoje si v tanečných kolách prišiel každý, veď takmer bez prestávky zaznievala raz moderná, potom zasa ľudová hudba. Vo výbornej atmosfére plnej zábavy a dobrej nálady ples, ktorý sa už pre školu stáva tradíciou, pokračoval až do rána. V programe nechýbala vďaka sponzorom ani tombola so zaujímavými cenami. Výhercovia sa mohli tešiť z osobného auta Renault Scenic s plnou nádržou na víkend, z víkendového pobytu pre dve osoby v 4-hviezdičkovom hoteli Glamour na Zemplínskej Šírave či z darčekovej poukážky v hodnote 120 eur na nákup v sieti parfumérií Fann. Všetci, ktorí sa plesu zúčastnili, odchádzali spokojní. Vďaka patrí vedeniu školy, učiteľom, všetkým sponzorom a, samozrejme, aj všetkým účastníkom. A čo dodať na záver? Snáď, že o rok sa vidíme znova. Fotogalériu nájdete tu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
3. adventná beseda opäť v duchu slova a hudby

Dvoch vzácnych umelcov sme privítali už v poradí na tretej a zároveň poslednej adventnej besede, ktorá sa uskutočnila 14. decembra. Igor Dohovič, šéfdirigent Opery Štátneho divadla, a Marián Lukáč, sólista opery Štátneho divadla v Košiciach, naplnili stredajší podvečer príjemnými tónmi a svojím šarmom v slove očarili nejedného z hostí.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii týchto troch adventných besied a všetkým účinkujúcim, ktorí svojimi talentami obohatili tento adventný čas. Foto z besedy.

Spracovala: Mgr. Antónia Juhásová
Monika a Ondrej Kandráčovci na 2.adventnej besede

Druhá adventná beseda 7. decembra sa niesla v znamení ľudovej nôty. Naše gymnázium privítalo vzácnych hostí Moniku a Ondreja Kandráčovcov, ktorých slová, no najmä piesne v ich podaní, potešili srdce každého z prítomných.
Foto z besedy.

Spracovala: Mgr. Antónia Juhásová
Vianočná Viedeň

V prvých decembrových dňoch sa skupina gymnazistov vybrala na exkurziu do Viedne. Cieľom exkurzie bolo navštíviť významné kultúrne, historické a geografické pamätihodnosti Viedne. Študenti navštívili katedrálu sv. Štefana, kapucínsku hrobku s ostatkami panovníkov Habsburskej monarchie, sídlo Habsburgovcov Hofburg, Schonbrunn, architektonický unikát Hundertwasserhaus, múzeum Belvedere s obrazom G. Klimta Bozk a iné pamiatky Viedne. V rámci večerného programu navštívili tradičné a neopakovateľné vianočné trhy pred radnicou vo Viedni, kde si vychutnali miestne rakúske špeciality. Ani studené počasie, ani kalamita na Liptove neubrali na kvalite emocionálnych zážitkov z tejto exkurzie.
Foto zo stretnutia.


Spracovala: Mgr. Antónia Juhásová
Poeta nascitur, orator fit (Básnikom sa človek rodí, rečníkom sa stáva)

Rétorika je od nepamäti súčasťou ľudského života. Je to nástroj komunikácie, ktorý používame pri riešení problémov, sporov a iných udalostí. Dobrý slovný prejav patrí k hlavným predpokladom úspešnej kariéry. Veda o rozprávaní má pôvod v starovekom Grécku, kde bola súčasťou verejného života. Bola považovaná za tvorivé umenie, ktoré sa prirovnávalo k básnictvu svojou krásou a pôsobivosťou slov. Hlavným cieľom rétoriky je zaujať poslucháčov svojím prejavom reči. A práve o to sa pokúšali aj tohto roku na hodinách slovenského jazyka a literatúry naši maturanti.
Pozrite si zaujímavú fotogalériu.


Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
„Život je krátky, ale umenie dlhé.“

   V rámci adventných besied sme na pôde nášho gymnázia 30. novembra privítali prozaika, básnika, dramatika, textára a predovšetkým kňaza Vladimíra Štefaniča a našu bývalú študentku, v súčasnosti študujúcu tlmočníctvo/prekladateľstvo, Zuzanu Eperješiovú – výnimočnú hudobníčku, speváčku a klaviristku, autorku textov aj hudby tvorivej skupiny Poetica musica, ktorá s Vladimírom Štefaničom spolupracuje.
   V príjemnej atmosfére a v dobrej nálade, pri teplom čaji, pri výbornej hudbe i kvalitnom speve sme sa rozprávali o živote a tvorbe literárne nadaného katolíckeho kňaza Vladimíra Štefaniča, ktorý sa stále viac dostáva do povedomia verejnosti...
   Už prvý diel jeho knihy: Kráľovná z Tammiru - Priatelia čarovnej vŕby - vyvolal pozitívny ohlas nielen čitateľov, ale aj odbornej verejnosti. Román vydaný vydavateľstvom Don Bosco získal Cenu Ivana Kraska za rok 2009 za debut v slovenskom jazyku, ktorú udeľuje Literárny fond.
   Kniha má zvláštnu schopnosť upokojiť a rozveseliť rozorvanú dušu. Privádza k zamysleniu nad večným bojom dobra a zla. Z jeho slov sála ľudskosť, ušľachtilosť a dobro. Jeho nesporný naratívny talent pretkávajú nádherné umelecké prostriedky, predovšetkým „neotrepané“ hravé prirovnania, personifikácie a iné metafory. Nasledovalo druhé a tretie pokračovanie knihy Kráľovná z Tammiru – Rafaelova cesta za snom a Srdce bieleho vlka. V druhom diele románu sa časté snové predstavy miešajú s reálnymi udalosťami. Niektoré výjavy, obzvlášť v tretej časti, priam volajú po filmovej vizualizácii. Neskôr pribudli aj ďalšie pokračovania.
   V svojich dielach pútavo prepletá osudy jednotlivých postáv a necháva veľký priestor fantázii čitateľa. Neponúka gýčovú romantiku, ale umožní nám snívať i premýšľať.
Foto zo stretnutia.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Advent

25. novembra sa naši študenti stretli vo vestibule školy, aby priložili ruku k dielu a ukázali svoje umelecké cítenie pri výrobe adventných vencov, keďže 27. novembra 2016 sa začína adventné obdobie. Advent je čas očakávania a prípravy na Vianoce. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod - príchod Ježiša. Symbolom adventného obdobia je adventný veniec, ktorého symbolika je veľmi zaujímavá. Veniec je vyrobený z rôznych ihličnanov, ktoré znamenajú trvalý život. Okrúhly tvar venca, nemá začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný život nájdený v Kristovi. Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne adventu. Plameň sviečok symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý ako svetlo sveta rozptyľuje temnotu.
A takto sme tvorili ...

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
"Skúška na koncert"

Mikuláš Schneider Trnavský - slovenský hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg a národný umelec, hudobník nesmiernych kvalít. Tvorca slovenskej koncertnej piesne a pôvodnej slovenskej cirkevnej hudby. Vo svojej dobe bol najpopulárnejším slovenským skladateľom najmä vďaka piesňam, z ktorých mnohé zľudoveli (Keby som bol vtáčkom, Ružičky...). Aj keď v hudbe vychádzal z neskororomantických pozícií, svojím dielom predvídal nástup hudobnej moderny a má nezastupiteľné miesto vo vývoji slovenskej hudby 20. storočia.
Zostavil Jednotný katolícky spevník, ktorý nemá v rámci strednej Európy obdobu. Obsahuje viac než 500 piesní, z ktorých 226 bolo autorských. Stal sa jednou z najčastejšie vydávaných publikácií v 20. storočí. Dielo vyšlo v roku 1937 a predstavuje pre slovenských katolíkov zjednotenie duchovného spevu vo všetkých chrámoch Slovenska. Počas intenzívnej práce na spevníku vytvoril omšové diela, v ktorých priamo spracúva duchovnú pieseň.
A práve piesňovú tvorbu tohto umelca predstavili našim študentom i širokej verejnosti na pôde našej školy 23.novembra študenti Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach pod taktovkou autorky scenára a režisérky Niny Rašiovej a dramaturga i pedagóga Lukáša Kozubíka.
Okrem takmer dvoch desiatok piesní tohto slovenského skladateľa priniesli aj prerozprávané zážitky Trnavského z jeho študentských čias v Prahe a vo Viedni. V postave Mikuláša Schneidera Trnavského sa predstavil Peter Raši, hudobnou spoluprácou a klavírnym sprievodom k piesňam prispela profesorka Irena Červenáková a organizačne celý projekt zastrešovala vedúca speváckeho oddelenia Konzervatória Katarína Gremanová.
Ďakujeme za pekný umelecký zážitok.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Úspech na „ďalekom východe“

Gerbócova literárna Snina, autorská súťaž určená začínajúcim poétom, prozaikom i esejistom, má za sebou 15. ročník. Slávnostný galaprogram, spojený s vyhlásením výsledkov a oceňovaním, sa konal v honosných priestoroch historického kaštieľa v Snine posledný novembrový piatok. Celoslovenské podujatie, ktoré dávno prekročilo hranice Slovenska, nesie meno významného sninského rodáka Jozefa Gerbóca, ktorý bol literárne činným už od študentských čias. Na oceňovaní v kaštieli sa zúčastnili začínajúci autori z celého Slovenska. Úspešným literátom odovzdával ceny Martin Gerbóc – syn Jozefa Gerbóca za asistencie svojej matky Jarmily. Okolo sto súťažných prác posudzovala odborná porota, ktorú tvorili profesorka Zuzana Stanislavová - literárna teoretička, kritička a vysokoškolská pedagogička a Dušan Mikolaj - redaktor, publicista a esejista. Udelili tri ocenenia a čestné uznanie v každej kategórii. Súčasťou podujatia bolo i nadviazanie videorozhovoru so žiakmi ZŠ v chorvátskych Našiciach, ktorí sa do súťaže nielen zapojili, ale boli aj ocenení. Naše študentky Radoslava Neubertová a Miriam Vargočková získali Čestné uznanie. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
Odovzdávanie ocenení.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Netradične tradičná

    Maturitný ročník sa pre mnohých štvrtákov stáva obdobím driny, učenia, stresu, zhonu... Napätá atmosféra, spôsobená vplyvom záverečných skúšok, pretrváva už od prvého septembra. No aj napriek tomu je v tomto ročníku niekoľko dôvodov na úsmev. Jedným z nich je stužková slávnosť.
    V tomto školskom roku naši študenti absolvovali tradičnú stužkovú slávnosť netradične za „hranicami všedných dní“ (i Slovenska) – v stovežatej Prahe.
    Všetko sa začalo 26.10.2016 svätou omšou v Kostole sv. Antona Paduánskeho, po ktorej nasledovalo stužkovanie a slávnostná večera s rodičmi i s učiteľmi. Ale to zďaleka nebol koniec. 8. novembra 2016 ich čakala Praha - zlatá, stovežatá, matka miest... Mesto, ktorým kráčala história, mesto kráľov, cisárov, mesto s nenapodobiteľnou atmosférou, s unikátnymi pamiatkami, pulzujúcim životom, bohatou ponukou kultúrnych a spoločenských zážitkov.
    Ubytovanie v trojhviezdičkovom hoteli, kráľovské raňajky, celodenné spoznávanie milovanej Prahy, plavba parníkom po Vltave, svätá omša v Kostole sv. Havla, muzikál Noc na Karlštejne v hudobnom divadle Karlín, slávnostná večera v reštaurácii Parnas na brehu rieky Vltavy, predstavenie V rytmu swingu buší srdce mé v Národnom divadle... Boli to štyri nezabudnuteľné dni strávené v Prahe.
    Pravdupovediac, toto nebola len slávnosť, ale aj výlet, a nebol to len výlet, ale aj slávnosť, ktorá niesla pečať výnimočnosti. Dala im viac ako len nezabudnuteľné zážitky. Dala im šancu na to, aby boli sami sebou. Dala im šancu, aby dokázali, že aj konvenčná záležitosť môže byť nekonvenčná, ak sa stretne originálna myšlienka s ľuďmi ochotnými premeniť ju na realitu. Bol to originálny projekt, ktorý im dal pocítiť rozdiel medzi všednosťou a slávnosťou, taká stužková a lá 4.A. Sú na ňu hrdí, pretože bola len ich, len o nich, no hlavne, stala sa im prvým letmým dotykom dospelosti. Možno len formálne, a možno naozaj. Možno je to len o tej stužke, a možno je to aj o ich vzťahoch. Možno je to len o žiakoch, a možno je to aj o učiteľoch. Možno je to len radosť zo zážitkov, a možno je to hlboká vďaka. Možno ide o prestíž, a možno ide o atmosféru.
    Možno je to.... stužková.

Na začiatku bol maturitný večierok, ktorý pokračoval v Prahe.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Teraz je čas pomôcť deťom

Dobrovoľníci z Gymnázia sv. Košických mučeníkov dňa 11.11.2016 participovali na zbierke Teraz je čas pomôcť deťom v rámci akcie Hodina deťom. Dobrovoľníci zbierali finančné prostriedky na Sídlisku KVP v Košiciach. Tri dobrovoľnícke skupiny vyzbierali spolu 111,5 eur. Táto suma bola dňa 15.11.2016 odoslaná na účet Nadácie pre deti Slovenska. Všetkým štedrým darcom ďakujeme.

Spracoval: Mgr. Milan Koščo
Mediálny workshop s Adelou Banášovou

Príjemný hosť v škole, mediálne zručná moderátorka, skúsená, ostrieľaná, pohotová, vzdelaná, so svojským humorom... tak ju poznáme z rozhlasového éteru i z televíznych staníc. No skutočnosť predčila všetky očakávania - okrem toho, že v reáli pôsobí omnoho krehkejšie, až dievčensky útlo a nenápadne (prišla len s jemným líčením očí, bez mejkapu a rúžu), na študentov i všetkých ostatných dospelých zapôsobila svojou najobyčajnejšou ľudskosťou, skromnosťou, pokorou a životnou múdrosťou, ktorú by jej mohli závidieť i mnohí seniori :). Nehrala sa ani na hviezdu, ani na príliš skromnú, bola sama sebou, prirodzená, milá a svojím životným postojom - mať rád všetkých ľudí, aj keď sú naladení nepriaznivo na moju osobu, priať každému dobro a byť dobrý ku každému - ukázala, že ak sa toto uplatňuje v praxi, človeka to napĺňa a robí ho spokojným a šťastným. A je jedno, či je to mediálne známa osobnosť alebo "obyčajný" nenápadný človek "milión" :). Bol to príjemne strávený čas :). Vďaka tým, ktorí toto vymysleli, zorganizovali a zrealizovali!
Fotoreportáž (aj) pre tých, ktorí tam neboli!

Spracovala: Ing. Eva Eperješiová
Foto: archív školy
Opäť vo Východoslovenskej galérii...
Výstava diel holandských maliarov z obdobia 16.-18. storočia bola znovu podnetom pre vyučovanie predmetu umenie a kultúra v bezprostrednom kontakte s ozajstným umením. Nám všetkým už dobre známa „naša“ galerijná pedagogička Mgr. Vierka Dandárová nás ako vždy, najprv vo výstavnej sieni pri prehliadke výtvarných diel prostredníctvom svojho výkladu, uviedla do života vtedajšieho Holandska. Komentovala vystavené diela, autorov i používané výtvarné techniky spomínaného obdobia a ochotne odpovedala na naše otázky. Trojrozmerné misy s ovocím – zátišia i barokové portréty, ktoré sme sa pokúsili vytvoriť technikou skladania i lepenia sami v rámci tvorivej dielne, nám určite pomôžu zapamätať si, že práve zátišie a portrét patrili k typickým výtvarným námetom baroka. Foto z besedy.

Spracovala: Mgr. Antónia Juhásová
Pomáhali sme...

Október je mesiac, ktorý sa nesie v znamení sv. ruženca i úcty k starším... 13. októbra sa študenti našej školy zapojili do projektu Slovenského Červeného kríža a spoločnosti Kaufland v.o.s. "Pomáhame potravinami". Študenti - dobrovoľníci nášho školského spolku červeného kríža pomáhali pri zbierke potravín v OC Galéria. Darcami boli ľudia, nakupujúci v Kauflande, ktorí darovali časť svojho nákupu, či už ryžu, múku, cukor ale i zaváraninu, strukoviny, cestoviny. Obdarovanými sú mnohopočetné rodiny s deťmi, rodiny v hmotnej núdzi. Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí boli ochotní obetovať voľné popoludnie na pomoc blízkym a ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí boli ochotní prispieť.
A takto ste (sme) pomáhali :-)

Spracovala: RNDr. Adriana Bariová
Imatrikulácia prvákov
Poskytnutie prvej pomoci

Vedieť poskytnúť prvú pomoc môže znamenať záchranu života. Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach či zručnostiach, ale o odhodlaní, pripravenosti a vôli. Strach, nevedomosť a z nich plynúca nečinnosť oberajú mnohých o šancu na prežitie. Vždy by sme mali mať na pamäti, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna! Hlavným cieľom prvej pomoci je zachrániť život, no tiež zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, či pomôcť k skorému uzdraveniu. Zachovať si chladnú hlavu, konať rýchlo a uvážene je vo vypätých situáciách náročné. Teoretické znalosti by mali študentom dodať sebadôveru, istotu a ušetriť ich možno i od tragických omylov. Tematike prvej pomoci sa naši študenti venovali 9. septembra 2016 s dobrovoľníkmi Červeného kríža a s členmi Záchranného systému v Košiciach. Pripomenuli si tak Svetový deň prvej pomoci, ktorému je od roku 2000 venovaná druhá septembrová nedeľa. V tento deň národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca v spolupráci s dobrovoľníkmi pripravujú eventy s cieľom zvyšovania povedomia verejnosti o dôležitosti prvej pomoci.
... a nesmie chýbať fotoreportáž!

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
"Boj o prežitie"

8.9.2016 mali študenti prvého a druhého ročníka možnosť (i povinnosť) zúčastniť sa účelového cvičenia pod vedením Mgr. Mateja Gardoša, ktoré sa uskutočnilo "na skale" pri Čermeli. Keď v pokynoch uvideli tajomné indície ako uterák a šaty na prezlečenie, zahoreli túžbou zistiť, čo ich čaká a neminie. Vo štvrtok ráno sa všetci zišli na Havlíčkovej ulici a odtiaľ sa vybrali do centra diana. Po vypočutí inštrukcií sa dozvedeli, že ich čaká dokopy dvanásť úloh. Na začiatku si každý žiak zobral očíslovaný papier pre zaznamenanie splnených úloh. Všetci sa hrnuli ukoristiť si, či získať čo najlepšie číslo, ktoré im mohlo zabezpečiť skorší štart. Cvičenie začalo lezením po skale z bodu A do bodu B. Nešťastníci, ktorým sa to nepodarilo, si muselo odtrpieť 5 kliko-drepov. Poslednou úlohou bolo nájsť na opekačku drevo vo svojej výške, čo bolo pre niektorých naozaj úporné hľadanie. Pri jednej z najzaujímavejších úloh - prerúčkovanie po lane ponad potok, v ktorom sa mnohí dobre okúpali, zistili význam tých tajomných slov v pokynoch. Na záver všetkých čakala opekačka, ktorej predchádzalo "precvičovanie činnosti svojich pľúc", ktorými sa snažili rozdúchať oheň z vlhkých konárov :-) Všetci si z tohto dňa odniesli množstvo príjemných zážitkov a už dnes sa tešia, čím ich pán učiteľ prekvapí nabudúce.
... a nesmie chýbať fotoreportáž!

Spracovala: Monika Zuzana Ruščáková z 1.A
Stretnutie s absolventmi

7. 9. 2016 sme na pôde našej školy privítali bývalých absolventov. Našim študentom priblížili vysokoškolské štúdium a podelili sa s nimi o svoje skúsenosti. Rozprávali im o tom, ako sa človek musí občas aj prekonávať, pracovať na sebe, trénovať svoju vytrvalosť, musí si klásť vysoké ciele, systematicky budovať svoje kvality na osobný posun. Ak niečo podcení, prejaví sa to na slabšom výkone. Zastávali názor, že absolvent strednej školy by nemal byť iba nositeľom určitých vedomostí, ale predovšetkým by ich mal vedieť využiť v reálnych životných situáciách, či už v pracovnom, alebo v osobnom živote. Zhodli sa na tom, že je na každom žiakovi, ako rýchlo a akým smerom sa uberie.
... minifotoreportáž..

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Sviatok našich patrónov

Naša škola si v stredu 7. septembra pripomenula svojich patrónov. Pozvanie prijal aj košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, ktorý predsedal sláveniu Eucharistie. V homílii povzbudil žiakov a študentov, aby vytvárali silné spoločenstvo tak ako ich sv. patróni. Učiteľov pozval k vytváraniu príjemnej atmosféry, no tiež pripomenul, že cirkevná škola dnes musí mať misijný a evanjelizačný charakter. Následne navštívil školu, kde pozdravil žiakov a študentov všetkých zložiek. Ako troch Košických mučeníkov označujeme Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckeho, ktorí boli umučení 7. septembra 1619 v Košiciach počas povstania Gabriela Betlena. Boli obeťami bojov medzi protestantmi a katolíkmi v období vojen s Osmanskou ríšou. Pápež Ján Pavol II. ich 2. júla 1995 počas svojej návštevy v Košiciach vyhlásil za svätých.
... Fotoalbum zo sv. omše.

Spracoval: Mgr. Ján Kocúrko
Otvorenie nového školského roka 2016/2017

V septembri sa už tradične otvárajú brány škôl, aby privítali žiakov i študentov, ktorí sa budú snažiť o to, aby v novom školskom roku načerpali nové vedomosti, zručnosti, kompetencie, aby získali nové skúsenosti nevyhnutné pre svoj budúci život. Na našom gymnáziu sme nový školský rok 2016/2017 už tradične otvorili svätou omšou v Kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP, ktorú celebroval pán farár Peter Novák, spoločne s naším novým školským kaplánom Mgr. Jánom Kocúrkom. Povzbudzujúce slová v príjemnej rodinnej atmosfére rodičov, žiakov a zamestnancov školy umocnil hudobný zážitok, ktorý nám sprostredkoval náš školský zbor.
... Fotoalbum zo sv. omše.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
-------------------------------------------------------------
2015/2016
Opäť sme nespali

Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli, zo školy zavretej vreskot sa šíri. Uprostred svetla sviec koník sa kníše, pri dverách kostlivec testament píše. Hrôza, des na tvári zoťatej hlavy, tmavými chodbami len dym sa valí...

Keby sme robili rebríček naj akcií roka našej školy, prvenstvo by určite získala naša posledná Noc v škole. Skutočne. Bola to veľkolepá akcia, na ktorej nechýbala skvelá zábava, strašidlá od výmyslu sveta, nočné dobrodružstvo, dobrá večera i chutné raňajky. Celé podujatie sa začalo 27. júna o 19.00 hod. divadelným predstavením Na skle maľované. Po skončení čakal na všetkých výborný guláš z kuchyne študentov 3. A, ktorá sa zároveň postarala aj celovečerné zaujímavé aktivity. Všetkým tuhla krv v žilách pri excelentne pripravenej nočnej hre, pretože strašidlá neleňošili a strašili, ako sa patrí. Bola to noc tajomných bytostí, fantázie, vzrušujúcich chvíľ a nádherných tajuplných zážitkov.. Kto sa nezúčastnil, môže ľutovať. A aby sme nezabudli, ďakujeme pani učiteľke Dominike Kmecovej za výborné muffiny (mafiny) a pekárni na Sídlisku KVP za chutné raňajky.
... to sú oni! 3.A v akcii!

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Hej, pod Kriváňom, tam je krásny svet...

Kriváň. Impozantný tatranský končiar, ktorý netreba špeciálne predstavovať. Považuje sa za symbol hrdosti Slovanov a slobody Slovákov. O jeho významnom postavení v našom povedomí svedčí aj fakt, že sa stal nenahraditeľným motívom poézie celej štúrovskej generácie, ktorú si v novšom šate zachoval až podnes. Každoročne sa tento grandiózny tatranský vrch v západnej časti Vysokých Tatier, vypínajúci sa na konci dlhého hrebeňa krivánskej rázsochy, odhodlá zdolať tisíce domácich i zahraničných turistov. Odmenou sú im úžasné výhľady a malebné pohľady na našu krajinu. Kriváň bol aj cieľom štvrtkového júnového výstupu niektorých študentov i učiteľov nášho gymnázia. Trasa sa začala na Štrbskom plese a viedla po červeno značenej Tatranskej magistrále na Jamské pleso, odkiaľ pokračoval samotný výstup po modro značenom turistickom chodníku. V cieli niektorí urobili fotografiu povestného dvojkríža. Ich pohľadu neunikli ani pamätné tabule. Jedna z nich je venovaná výstupu Ľ. Štúra a jeho druhov na Kriváň v roku 1841, na druhej je citát M. Dohnányho: „Oj, vitaj, zora slávneho života, vitaj, dennica voľného Kriváňa. Tvoj blesk, čo v kráse večnej sa ligotá, mraky a chmáry všetky rozháňa.“ Naskytol sa nádherný výhľad do Nefcerskej, do Kôprovej i do Važeckej doliny, na Krivánske Zelené pleso, na Mengusovské štíty, na Rysy, na Vysokú, na Gerlach i na „Lomničák“. Bolo nádherné počasie a všetci sa kochali okolitou krásou. Spiatočná cesta viedla po tej istej trase, no každému sa zdala akási dlhšia. (Iba Samo ju prebehol, ako sa na skutočného atléta patrí.) Na kamenných platniach zostupovali veľmi obozretne. S veľkou dávkou ohľaduplnosti sa tu míňali turisti v smere na vrchol Kriváňa i z neho. Podvečer sa stretli síce unavení, ale plní skvelých dojmov na železničnej stanici na Štrbskom Plese a veľmi sa tešili na posteľ. Do gymnaziálneho kalendára sa zapísala ďalšia vydarená akcia. ... foto z akcie.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Majáles

Reportáž sa pripravuje ...

... ale fotoreportáž si môžete pozrieť už teraz :-)

Spracovala: Ing. Lucia Palková
"Zaži deň stredoškoláka"
25. mája 2016 sme pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ pripravili na našom gymnáziu "Deň stredoškoláka". Pre 27 prihlásených žiakov ZŠ bola pripravená výučba s iPadmi a tabletmi, v laboratóriách a odborných učebniach. Žiakov privítala pani riaditeľka a ich "jednodenné" triedne učiteľky :-) v ich dvoch kmeňových triedach. Počas prestávok sa mohli pridať k ostatných gymnazistom v študentskej čajovni na chodbe gymnázia. Učivo v rozvrhu bolo prispôsobené úrovni žiakov základnej školy.
Reportáž z tohto dňa nájdete tu.
... a niekoľko fotografií z tohto naozaj zaujímavého dňa nájdete tu.

Spracovala: Ing. Lucia Palková
Odchod na akademický týždeň
V piatok 20.5.2016 pripravili študenti 3.ročníka pre svojich starších kolegov v maturitnom ročníku zaujímavé "odprevadenie" pred odchodom na akademický týždeň. Príhovory i poetické vstupy študentov 3.A vystriedala krátka ukážka zo stužkovej slávnosti 4.A. Nechýbala ani fotoreportáž zo 4 rokov na GKM či tradičná rozlúčka po triedach s hudbou a "klobúkovicou". Po niekoľkých upršaných dňoch našim maturantom prialo aj počasie. A tak mohli, sprevádzaní slnečnými lúčmi, pokračovať v rozlúčke a zaspievať si hit "Keď idú maturantky mestom ... " (pieseň Petra Lipu, pozn. autorky :-) Želáme im veľa trpezlivosti a vytrvalosti v tomto poslednom týždni pred maturinou skúškou. Nech cítia silu Ducha Svätého a veria si, že to zvládnu. Myslime na nich v modlitbách!
Čo hľadáte, nájdete v našom fotoalbume.

Spracovala: Ing. Lucia Palková
Umenie ako zážitok
„Lepšie je raz vidieť, ako dvakrát počuť“, hovorí stará múdrosť. Vyučujúce využili vekmi overenú skúsenosť a vyučovacie hodiny umenia a kultúry v uplynulom školskom roku trávili spolu so žiakmi pri práci a na miestach, kde sa umenia mohli dotknúť nielen očami, ale ho i priamo vnímať, precítiť a mať radosť z vlastnej tvorby. Nielen pri tvorbe školského časopisu, pri príprave tanečnej kreácie na Medzinárodnú prehliadku umeleckej činnosti stredoškolákov a vydarených programov na školské slávnosti, ale aj v v Regionálnom ústredí ľudovej umeleckej výroby pri možnosti zobrať do ruky hrnčiarsku hlinu, či sadnúť si za tkáčsky stav . Obľúbenou formou učenia boli workshopy vo Východoslovenskej galérii spojené s komentovanými prehliadkami výstav. Skúsené lektorky hovorili o vystavených artefaktoch, o ich autoroch, vysvetľovali pojmy z teórie výtvarného umenia a v príjemnom i v umelecky inšpirujúcom prostredí tvorivých dielní dali žiakom k dispozícii farby , štetce, sadru, látky i svoju trpezlivosť a ochotu odpovedať na otázky a odborne im radiť pri ich vlastnej tvorbe. Doplňujúcimi podujatiami vyučovacích hodín bola účasť na výstavách velikánov výtvarného umenia Salvátora Dalího v Košiciach a Pabla Picassa v Budapešti, ale i spoznávanie pamiatok mesta , účasť na výchovnom koncerte pod názvom Nesmrteľnosť v hudbe, či pravidelné spoločné návštevy večerných divadelných predstavení. Veríme, že zámer vyučujúcich vytvárať u žiakov návyk a vypestovanie vnútornej potreby kontaktu s krásou bude v dnešnej rýchlej, technicky a materialisticky orientovanej dobe prínosom pre ich ďalší duševný rozvoj.
Miniprehliadka vo fotoalbume.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Za Picassom do Budapešti
Informácia o tom, že Maďarská národná galéria opäť ponúka divákom veľké svetové umenie, nás podnietila k návšteve susednej metropoly. Veľký baner s nápisom „Picasso“, viditeľný už z druhej strany Dunaja, dával tušiť kvalitný umelecký zážitok. Očakávanie nesklamalo. Viac ako 120 originálnych malieb, grafík a plastík veľkého umelca, komentovaných kvalitnými sprievodnými textami a videami, umožnili nahliadnuť do života a tvorby jedného z najväčších výtvarných umelcov 20.storočia. Zastúpené boli diela všetkých období jeho umeleckého vývinu: od realistických začiatkov až po kubizmus a surrealizmus. „Mojim dielam nemusíte porozumieť, treba ich telom a dušou precítiť,“ povedal kedysi majster. Galériu i Budapešť sme opúšťali bohatší o vzácny pocit zážitku stretnutia s veľkými pokladmi ľudstva a vďační za možnosť dotknúť sa ich vlastnými očami . Čo hľadáte, nájdete v našom fotoalbume.

Spracovala: Mgr. Antónia Juhásová
Reportáž z prijímačiek :)
Príjímacie skúšky boli pre deviatakov určite stresujúcou záležitosťou, veď boli "bránou k ich prvému veľkému snu". Niekoľko akčných učiteľov z GKM sa preto rozhodlo im tento deň spríjemniť. Po skončení matematického testu, ktorý u nás prebieha formou otázok a úloh cez iPady a testu zo slovenského jazyka, na študentov čakali až dve zaujímavé aktivity.
Prvá z nich niesla názov "Booking your place in classroom". Žiaci dostali možnosť zarezervovať si miesto i lavicu vo svojej budúcej triede. Keďže aktivita bola dobrovoľná a niektorí jednotlivci ju "podcenili", zostali im "VIP places" v predných radoch (na písomkách učiteľ ale zvyčajne "číha" vzadu :) Tu je výsledok.
Druhá aktivita bola trochu akčnejšia. Online test "Čo vieš o našom GKM" obsahoval otázky, ktoré prekvapili aj deviatakov z našej základnej školy (napr. koľko stoličiek máme v našej jedálni, či akej farby je obal triednej knihy - správna odpoveď bola "žiadnej", nakoľko je elektronická :) Po pondelkovom víťazstve si tričko s logom GKM hrdo obliekol náš deviatak Martin, ale vo štvrtok o našom GKM vedel najviac Paľo, ktorý nebol z našej ZŠ :)
Veríme, že aktivity boli pre žiakov príjemným rozptýlením po náročnom dopoludňajšom testovaní.
Minifotoreportáž je k nahliadnutiu v našom fotoalbume.

Spracovala: Ing. Lucia Palková
Deň čistého KVP
Sobota, 30. apríla 2016 sa niesla na Sídlisku KVP v znamení čistoty a upratovania. Pán starosta A.Halenár, ktorému záleží na čistote nášho sídliska, pozval všetkých občanov do spoločného upratovania. Kedže nás jeho aktivita oslovila, zapojili sme sa aj my do skrášľovania okolia školy. Zišlo sa nás veru dosť....40 dospelých a početný kŕdeľ detí. Chytili sme štetce a farby, kosačky, metly, lopaty, k tomu sme si pustili dobrú hudbu a robota šla. Ako vraví klasik: "To sa robí, keď sa chce...." Areál školy sme vyčistili od odpadkov, pokosili trávu a zelenou farbou ponatierali plot. Popritom sme sa porozprávali a niektorí i zoznámili. Úžasný pohľad bol aj na deti, ktoré sa okolo nás tmolili a "pomáhali" :). Po práci sme si oddýchli v átriu školy, kde sme si ugrilovali mäsko a klobásky, zamlsali na buchtách školskej kuchyne a rozvíjali nápady, čo by sme kde- ešte mohli spraviť. Bola to príjemná sobota, s príjemnými ľuďmi. Ďakujem všetkým zúčastneným rodičom, ktorí si napriek povinnostiam našli čas a prišli, a tak pomohli zveľadiť prostredie, kde sa rozvíjajú naše deti. ... niekoľko momentov z dnešnej akcie nájdete tu.

Spracovali: RNDr. Adriana Bariová; Foto: Ing. Lucia Palková
Umenie zmýva z duší prach každodennosti
„Umenie zmýva z duší prach každodennosti“, povedal velikán Pablo Picasso. Študenti nášho gymnázia si zobrali jeho slová k srdcu a na dva dni vymenili každodenné sedenie v lavici za Medzinárodnú prehliadku záujmovej umeleckej činnosti cirkevných škôl. V hudobnej kategórii nás reprezentovali Edita Tomiq, Viktória Onisková (spev) a Katarína Szalonová (hra na husliach), v dramatickej kategórii sa predstavil Šimon Mesarč (sólová recitácia) a v tanečnej kategórii ukázali svoj skrytý talent študenti: Zuzana Matiová, Simona Hegedüšová, Šimon Mesarč, Dominik Mazar (3. A), Miriam Vargočková, Veronika Pristášová (2. A) a Edita Tomiq, Viktória Onisková, Kristína Lukáčová, Zuzana Onofrejová (1. A). Ich tanec zaujal aj odbornú porotu a nechýbal ani v galaprograme. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.
Fotoreportáž si pozrite tu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
GIRL'S DAY na TUKE
Vrámci akcie Girl's day, ktorá niesla názov AJ TY V IT sme navštívili Technickú univerzitu v Košiciach. Program sme začali v malej miestnosti s 3D televízorom, malými robotmi ale aj "prechádzkou do lesa" vo virtuálnej jaskyni. Potom sme sa presunuli do učebne kde nám profesor vysvetlil o čom vlastne IT je. Videli sme tam obrovské TV, ktoré im umožňujú ľahšiu komunikáciu s inými školami a podobne. Bolo tam mnoho zaujímavých predmetov. Veľmi sme si to užili a myslím si, že sme sa aj zabavili a hlavne sme sa dozvedeli niečo nové. Ako darček sme dostali krásne diplomy. Niekoľko momentov, ktoré sme zachytili našimi iPadmi :-)

Spracovala: Zuzana Onofrejová z 1.A
GIRL'S DAY v T-Systems Slovakia
Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI. Cieľom je prezentovať odbor IKT dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti. V rámci projektu Aj ty v IT sa študentky druhého ročníka zúčastnili programu v T-Systems. Dievčatá sa dozvedeli o možnostiach duálneho vzdelávania, videli serverovňu aj videokonferenčnú miestnosť. Milo ich potešil aj darček od spoločnosti T-Systems. Že by z nich boli budúce „Téčkarky“?

Spracovala: Radka Neubertová z 2.A
Quo vadis opäť "hviezdil"
Aj tohto roku náš školský časopis Quo vadis "hviezdil" na celoslovenskej novinárskej súťaži stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2016, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. - 23. apríla 2016 vo Zvolene. Redakcia časopisu Quo vadis si odniesla niekoľko ocenení, a tak sme právom hrdí na náš dievčenský tím v zastúpení: Radka Neubertová a Miriam Vargočková (2.A) a Zuzka Matiová (3.A). Z ich úspechu sa veľmi tešíme a dievčatám blahoželáme!
Fotoreportáž si môžete pozrieť tu.

Spracovala: Ing. Lucia Palková
Buď „zelený“, buď „cool“
Problematika životného prostredia sa dostáva do popredia už niekoľko desiatok rokov. Tisíce a tisíce ľudí na svete denne demonštrujú za život, proti ničiteľom, blokujú cesty buldozérom či pílam, bojkotujú firmy, obchody. Zároveň triedia odpady, vymieňajú autá za bicykle, odmietajú spreje, batérie, umelé hmoty, chemikálie, stávajú sa vegetariánmi, presviedčajú politikov, známych, priateľov... Spotrebnú spoločnosť cítia ako prežitok, anachronizmus vedúci k záhube. V presile reklám spotrebného kolotoča, túžby mať a ovládať viac a lepšie, sa staronové hodnoty ako skromnosť, láska a pokora k prírode len ťažko predierajú na svetlo. Jeden deň venovaný Zemi je málo. Lásku k Zemi nemôžeme ohraničiť. Tento deň však môže byť krokom k poznaniu, k uvedomeniu a k činom, prvým krokom k Zemi. Na ceste nech nás vedú slová, ktoré vyslovil v USA pred vyše storočím indiánsky náčelník Sediaci býk: „Zem nepatrí človeku, človek patrí Zemi.“ Aj niektorí študenti nášho gymnázia si pripomenuli Deň Zeme zeleným oblečením, ktoré zvečnili selfie fotografiami s podtitulom: Buď „zelený“, buď „cool“. Niekoľko "zelených" momentov.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Krížová cesta nielen na papieri
Krížová cesta nielen na papieri Pred odchodom na veľkonočné prázdniny sme dnešné vyučovanie zakončili krížovou cestou v školskej kaplnke. Nechali sme sa inšpirovať katechézami milosrdného roka a krížovou cestou zo stretnutia mládeže P15 v Poprade. Netradičná téma oslovila našich žiakov natoľko, že sa sami aktívne zapojili do jej prípravy. Veríme, že slová, ktoré odzneli, naozaj neostanú len na papieri... Niekoľko momentov z kaplnky.

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková
Svetový deň vody
„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi." (Leonardo da Vinci)
Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Na základe toho boli všetky členské krajiny OSN vyzvané, aby sa v tento deň venovali aktivitám, ktoré by podporili informovanosť verejnosti o význame vody nielen pre ľudské bytosti a ekosystémy, ale rovnako aj pre sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny. 22. marec je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu hodnotu vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Študenti nášho gymnázia si dôležitosť vody pripomenuli modro-bielym oblečením a neodmietli ani vodu s citrónom, ba naopak, väčšina z nich ocenila príjemné osvieženie. Navštívte našu fotogalériu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Svetový deň poézie v našej čAjOvNi
21. marca celý svet oslavoval Svetový deň poézie. Ani naše gymnázium nebolo výnimkou. Pripojilo sa k celosvetovej iniciatíve Zaplať básňou. A ako to vyzeralo v praxi? Stačilo prísť 21.3. v dobrej nálade do školskej čajovne, stráviť pár minút svojho času vychutnávaním dobrého čaju či kávy a namiesto platenia odovzdať vytvorenú báseň na papieri. Zapojiť sa mohol každý, básne mohli mať voľný rozsah, obsah i rým. Jedinou podmienkou bolo, aby boli verše originálne. Takýmto spôsobom sa naši študenti snažili ukázať svetu, že emócie sú oveľa cennejšie ako peniaze! A takto tvorili ...
Lyžiarsky výcvik
Od 8. - 12.2.2016 sa žiaci z 1.A zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Vybrali sa do Tatier a urobili dobre :-) Kým na celom Slovensku pršalo, našim lyžiarom našťastie snežilo :-) Overte si to na vlastné oči v našom minifotoalbume!
Študentské voľby
Naša škola tento rok opäť využila možnosť zapojiť sa do projektu s názvom Študentské voľby. V spolupráci s Radou mládeže Bratislavského kraja sme zorganizovali simulované voľby študentov do parlamentu. Študenti starší ako 15 rokov si 11. februára mohli vyskúšať na vlastnej koži, aké je to byť voličom. Volebná účasť takmer 90 % svedčí o tom, že mladí ľudia si uvedomujú dôležitosť volebného práva v demokratickej spoločnosti. Členmi volebnej komisie boli : Štefan Ondika (4. A), Peter Múdry a Šimon Mesarč (obaja 3. A). Niekoľko momentov ...

Spracovala: Mgr. Lenka Bruniková
Projekt EDUCATE SLOVAKIA
Od 2. - 5.februára 2016 prebiehal na našej škole projekt Educate Slovakia. Stážisti z Ázie, Ameriky prezentovali svoju kultúru, geografiu, aktivity v rámci hodín na gymnáziu a ZŠ. Začali sme v pondelok 1.2.2016, keď si žiaci na Slovensku užívali polročné prázdniny ale naša škola nezívala prázdnotou. Projekt Educate Slovakia sme totiž spolu s našimi angličtinárkami odštartovali netradične a to haluškami, pizzou a všetkými možnými športovými aktivitami v našej telocvični. Veríme, že sme našich stážistov, ktorí nám nasledujúcich 5 dní vyplnili angličtinou, dobre nakŕmili a zabavili. A teraz môžete nakuknúť do našej študentskej kuchyne.
... a ešte je tu dotazník od AISEC pre tých, ktorí absolvovali hodiny so stážistami. Prosíme, vyplniť IBA raz. Ďakujeme za Vašu spoluprácu. Tu klikni!
Bol u nás DOD
27.1.0216 boli dvere nášho gymnázia otvorené pre verejnosť. Sprievodcom študentov boli tentokrát "QR kódy" ukrývajúce indície a iPady, ktoré im pomohli odhaliť správnu cestu k jednotlivým stanovištiam. Zatiaľ niekoľko momentov z úspešného dňa. Naša ponuka potuliek po škole však platí naďalej ... nájdite si čas a príďte ... sme tu pre Vás!
Olympiáda zo SJL
26.1.2016 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V kategórii B získala pekné 3. miesto študentka našej školy Radoslava Neubertová (2.A). Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.
Mučeníci si prvýkrát zaplesali
Gymnázium svätých Košických mučeníkov usporiadalo pre všetkých študentov, súčasných i bývalých, zamestnancov a priateľov školy svoj prvý reprezentačný ples. V hoteli Centrum sa pomaly zbiehali ľudia, obvykle brázdiaci školské chodby. Chlapci sa premenili na galantných gentlemanov a dievčatá si vyskúšali úlohu Popolušky.. Večer bol prepracovaný do detailov. Každého osobitne privítala pani riaditeľka s pánom zástupcom. Každá dáma, ktorá prišla na ples, dostala bielu ružu a na každého čakal na stole citát. Program zabezpečili študenti gymnázia, súčasní i bývalí. Tancom potešila Viktória Vargová, ktorá so svojím tanečným partnerom zatancovala nádherný valčík a neskôr predviedla aj choreografiu latinsko-amerických tancov. Na ľudovú nôtu zahrali súrodenci Szalonovci. Medzi programom a skvelou večerou to na tanečnom parkete, samozrejme, hralo. Tancovali všetci. Mladí i starí. Dámy aj páni. Učitelia aj študenti. DJ Martin hral všetko. Od ľudoviek cez slovenskú i zahraničnú hudbu dvadsiateho storočia až po tú dnešnú, modernú. Každý si prišiel na svoje. A nezabudlo sa ani na zaľúbencov, takže aj nejaký ten „slaďák“ zaznel. Ale všetko sa raz skončí. Skončil sa aj prvý reprezentačný ples nášho gymnázia, no všetci dúfame, že budúci rok si dáme repete. :-)

Foto z akcie.


Spracovala: Radka Neubertová (2.A), upravila PaedDr. Helena Čižmárová
Vianočná kapustnica
Býva dobrým zvykom, že v predvianočnom čase sa koná na našej škole vianočná kapustnica, ktorá nás naladí na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Ani tento rok sa bez nej nezaobišiel. Tí čo 17. decembra prišli, neobanovali, pretože tretiaci opäť nesklamali. Darček v podobe chutnej kapustnice venovali od srdca všetkým, aby sme v predvianočnom cvale nezabudli jeden na druhého... Tretiakom, hlavne Peťovi Múdremu, ďakujeme. Vianočná kapustnica bola dôstojnou bodkou za celoročným snažením.

Foto z akcie.


Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Posledný Zločin a trest
Derniéra dramatizácie slávneho románu ruského spisovateľa F. M. Dostojevského Zločin a trest 13. decembra zdvihla zo sedadiel na zaslúžený standing ovation aj študentov a učiteľov nášho gymnázia. Košické predstavenie sa začínalo zločinom chudobného študenta Raskoľnikova. Ten zabil starú úžerníčku, ale aj náhodného svedka - mladú tehotnú ženu. Hoci filozoficky si svoj čin dokázal zdôvodniť, uvedomoval si jeho ohavnosť a prepadol depresiám. Pod dramatizáciu svetoznámeho románu sa podpísal Daniel Majling. Raskoľnikovu morálnu a psychickú drámu režijne naštudoval Eduard Kudláč. Ten spolu so scénografkou, Evou Kudláčovou-Rácovou, zasadil dej do strohej scény bez nábytku a rekvizít, čím sa absolútna pozornosť sústredila na hercov a ich výkony. So svojou postavou si fantasticky poradil hosťujúci Raskoľnikov, Marek Geišberg, výborní boli aj Ivan Krúpa ako Porfirij či Ľubo Záhon v postave Marmeladova, z dám Dana Košická ako matka či Alena Ďuránová ako Duňa. Derniéra sa teda vydarila. Predstavenie bolo veľkolepé, ako veľkolepý bol aj autor románu F. M. Dostojevskij, pretože jeho román ani za vyše sto rokov od svojho vzniku nič nestratil zo svojej naliehavej výpovede.

A to sme my ...


Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Krása umeleckého slova
...a Slovo bolo u Boha - súťaž, ktorá nás znova a znova privádza k myšlienkam o Bohu, o jeho nekonečnej trpezlivosti a o láske k nám. Krajské kolo recitačnej súťaže poézie a prózy nielen kresťanských autorov sa uskutočnilo 08.12.2015. Organizátorom už tradične bola Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Súťaže sa zúčastnili recitátori z celého Košického a Prešovského kraja. Naše gymnázium v silnej konkurencii úspešne reprezentovali Veronika Pristášová (2.A) a Šimon Mesarč (3.A). Veronika sa umiestnila na 3.mieste, Šimon získal 1.miesto a postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 2.apríla 2016 v Bratislave. Obidvom blahoželáme a Šimonovi držíme prsty.

Foto z akcie.


Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Veni, vidi, vici
V piatok 27. novembra 2015 sa v priestoroch sninského kaštieľa uskutočnil slávnostný galavečer spojený s vyhodnotením a vyhlásením výsledkov 14. ročníka medzinárodnej autorskej literárnej súťaže Gerbócova literárna Snina 2015. Autorská súťaž Gerbócova literárna Snina je celoslovenské podujatie s medzinárodnou účasťou. Začínajúci autori tu prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a eseje. Súťaž je pomenovaná po sninskom rodákovi Jozefovi Gerbócovi, ktorý bol od študentských čias až do svojej smrti literárne činný. Pracoval ako redaktor, neskôr sa stal šéfredaktorom vydavateľstva Smena, vydavateľstva Práca, od roku 1994 bol generálnym riaditeľom sekcie umenia a knižnej kultúry na Ministerstve kultúry SR. Od roku 1997 bol generálnym riaditeľom a nakoniec knihovníkom Univerzitnej knižnice v Bratislave. Písal poéziu a prekladal z poľštiny. Na vyhodnotení nechýbali ani Jarmila Gerbócová, manželka zosnulého autora Jozefa Gerbóca, jej syn Martin a vnuk. Vlastnú tvorbu súťažiacich kategórie A a B hodnotila prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, literárna teoretička, kritička a vysokoškolská pedagogička, kategóriu C a D posudzoval redaktor, publicista a esejista Dušan Mikolaj. Spestrením programu boli krátke ukážky z víťazných literárnych prác v podaní Ivety Buraľovej. Naše gymnázium úspešne reprezentovali dievčatá Zuzana Matiová (3. A) - umiestnila sa na 1. mieste a Radoslava Neubertová (2. A) - získala 3. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Foto z akcie.


Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
PRO EDUCO - Veľtrh vzdelávania a pracovných príležitostí
24. - 26. 11. 2015 sa otvorili brány najväčšieho veľtrhu vzdelávania a práce v regióne východného Slovenska po deviatykrát. Návštevníci mali opäť možnosť počas troch dní jeho trvania získať informácie, ako sa orientovať a rozhodovať pri výbere ďalšieho štúdia na strednej či vysokej škole a konfrontovať sa s ponukou aktuálnych voľných pracovných miest na trhu práce. Podujatie sa konalo v moderných priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach. Medzi vystavovateľmi nechýbali už tradične stredné školy z východoslovenského regiónu, slovenské vysoké školy a univerzity. Výraznejšie stúplo i zastúpenie českých vysokých škôl a už spomínaný progres zaznamenala i sekcia ponuky zamestnania, poradenstva a ďalšieho vzdelávania. Nechýbali sme ani my, pedagógovia a študenti nášho gymnázia. Veľkou výhodou podujatia je to, že žiaci sa konkrétne od študentov jednotlivých škôl dozvedia informácie, ktoré by z letákov, z plagátov či z internetu nezískali. Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO sa zameriava primárne na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov základných, stredných a vysokých škôl na trhu práce. Súčasťou veľtrhu je aj bohatý sprievodný program, realizovaný najmä formou prezentácií a seminárov.

Foto z akcie.


Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
IT, IT a všade samé IT
V piatok 20.11.2015 k nám zavítal pán Roman Klimčík, Director, Engineering and Operations, z Center GlobalLogic. Študenti 1., 2. a 3. ročníka sa dozvedali, ako to funguje vo svete IT. Každý, kto sa chce vo svete IT pohybovať, musí spĺňať minimálne tri podmienky. Prvou je, že vás počítače musia baviť. Ak nie, budete v tejto práci nešťastní. Príkladom je aj sám pán Klimčík, ktorý sa do počítačov "zaľúbil ako osemročný". Druhou podmienkou je znalosť angličtiny. Myslím si, že v dnešnej dobe to nie je problém. A nemôžeme zabudnúť ani na vzdelanie. Buď si vyberiete vhodný odbor na univerzite, alebo môžete skúsiť akadémiu, ktorú má aj táto spoločnosť. Ak spĺňate tieto podmienky a "prejdete" pohovorom, čaká vás vysoký plat a zábavná práca :-) Budete môcť vymýšľať nové technické pomôcky, ktoré budú ľuďom uľahčovať život. Teraz táto spoločnosť pracuje na rôznych projektoch, ako sú napríklad aj "náramok", ktorý pomôže v núdzi alebo vesta", chrániaca život ľuďom, ktorým opätovne hrozí riziko infarktu. Ďakujeme pánovi Klimčíkovi za prednášku, v ktorej nám opísal náplň svojej práce a dúfame, že oslovil aj niektorých našich študentov.

Spracovala: Miriam Vargočková, 2.A
CERN - továreň na sny
V piatok 20. novembra 2015 sa naši tretiaci zúčastnili prednášky v aule TU v Košiciach. Profesor Karel Šafářik a docent Peter Chochula sa im snažili v krátkosti priblížiť prácu vedcov v CERNe a vysvetliť jej podstatu aj význam pre súčasnú spoločnosť.

Foto z akcie.
Spracovala: RNDr. Beáta Guteková
Misia splnená, army párty sa vydarila
S mesiacom november je spojená najstaršia tradícia našej školy – IMATRIKULÁCIA. Podujatie plné zábavy, tanca, súťaží, bohatej tomboly, hudobno–speváckych a tanečných vystúpení. 16.11.2015 sme definitívne privítali do „cechu mučeníckeho“ nové tváre prvákov. Imatrikulácia sa niesla vo vojenskom duchu – počnúc oblečením a vystupovaním hostiteľov a pokračujúc ráznym zaobchádzaním s prvákmi. Nechýbal ani vojenský sľub, pretože vernosť sa vypláca. Naši tretiaci spojili všetky svoje sily v snahe pripraviť grandióznu slávnosť s bohatým programom. Podarilo sa. Tretiaci sa osvedčili ako výborní organizátori, pozorní hostitelia a talentované osobnosti. Misia bola splnená. Army párty sa vydarila na 100 percent. Úsmevy na tvárach i skvelá nálada boli dôkazom toho, že prváci si svoj deň užili naplno. Dúfame, že imatrikulácia pre nich bola pekným zážitkom a úspešným krokom do študentského života, ktorý ich na našej škole počas štyroch rokov čaká.

Foto z akcie.
Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Týždeň vedy a techniky
V rámci týždňa vedy a techniky sme sa v utorok 10. novembra 2015 s našimi tretiakmi zúčastnili Dňa otvorených dverí na Slovenskej akadémii vied v Košiciach. Pracovníci SAV nás veľmi ochotne previedli najzaujímavejšími laboratóriami a oboznámili nás s podstatou výskumu, ktorému sa venujú. Ďakujeme za možnosť nahliadnúť do ich sveta aj za milé prijatie.

Foto z akcie.
Spracovala: RNDr. Beáta Guteková
IT FITNESS TEST 2015
IT FITNESS TEST - vznikol ešte v roku 2009 ako súčasť iniciatívy Európskej komisie známej pod názvom „Týždeň IT zručností (eSkills Week)”. Aktuálne testovanie je súčasťou kampane Európskej komisie „eSkills for Jobs“. IT FITNESS TEST sa stal jednou z najúspešnejších aktivít kampane Európskej komisie vôbec, pričom na Slovensku sa do testovania zapojilo doposiaľ viac ako 100 000 účastníkov.
V tomto ročníku podujatia je pre žiakov základných škôl už druhýkrát pripravený špeciálny test, ktorého cieľom je overiť IT zručnosti žiakov, pričom pri jeho tvorbe sa vychádzalo z požiadaviek kladených na ich efektívne štúdium na stredných školách.
Testovanie bude sprevádzané celým radom podporných aktivít vo forme súťaží ako napríklad súťaž o školu s najväčším počtom zapojených študentov s možnosťou získať zaujímavé ceny. Milí naši študenti a učitelia! V období od 28. septembra do 20. decembra 2015 je k dispozícii on-line test, prostredníctvom ktorého si môžete overiť úroveň svojich IT zručností.
ŠT(o)ÚR 200
28. októbra sme sa zúčastnili zaujímavého literárno - hudobného programu venovaného Roku Ľudovíta Štúra – ŠT(o)ÚR 200. Režisér i scenárista koncertu Peter Cibula nás zaviedol do minulosti a poodhalil nám život muža, ktorý ovplyvnil našu históriu a s pomocou svojich spolupútnikov spôsobili – neváhajúc obetovať svoje životy – revolúciu, vďaka ktorej dnes môžeme svoje myšlienky a emócie vyjadrovať vo svojej rodnej materinskej reči – v slovenčine. V súčasnosti tieto veci vnímame ako samozrejmosť, no v skutočnosti boli vykúpené krvou, odhodlaním a odvahou, ktorá nám dnes chýba. Interpretmi vystúpenia boli absolventi košického konzervatória. V ich podaní sa spojila súčasnosť s minulosťou, naše korene a odveká túžba (nielen Slovanov) po slobode. Vo svojej poetike sa tak znovu zrodili Štúr, štúrovci, výstup na Devín, prijatie slovanských mien, Slovenské národné noviny s prílohou Orol tatranský, kodifikácia slovenského jazyka či Štúrova reč na Uhorskom sneme. Všetko to bolo popretkávané poéziou Janka Kráľa, Sama Chalupku, Jána Bottu či Andreja Sládkoviča a podfarbené motívmi i spevmi ľudových piesní. Pri tomto vystúpení sme si uvedomili, aké dôležité je poznať históriu svojho národa a svojej materinskej reči, aby sme vedeli, kým sme. Ako povedal Ľudovít Štúr: „História pre živý národ je to, čo pre človeka svedomie. Človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ bez vedomosti historickej o sebe a o predkoch svojich je hromádka koží otrockých.“

Foto z akcie.
Sme aj na TASR ...
Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Študentská kvapka krvi
28.októbra sa naši študenti zapojili do akcie Študentská kvapka krvi v Národnej transfúznej stanici v Košiciach. Darovaním najvzácnejšej tekutiny pomohli ľuďom v ich zdravotných ťažkostiach a rozvíjali svoju ľudskosť a empatiu. Ďakujeme všetkým zúčastneným.
Spracoval: Mgr. Milan Koščo
Krása v skle ukrytá....
Hodiny umenia sme v októbri opäť strávili v centre košického výtvarného života, vo Východoslovenskej galérii. Pri komentovanej prehliadke zaujímavej výstavy umeleckého skla z dielne výtvarníka Patrika Illa sme sa mohli nielen pokochať krásou a originalitou jeho umenia, ale na príkladoch vystavených exponátov aj všeličo dozvedieť. Aký je napríklad rozdiel medzi umeleckým a úžitkovým dizajnom (mimochodom ani rozdiel v cene nie je celkom zanedbateľný:)) i čo predchádza vzniku sklárskeho umeleckého diela. Reálne sme videli, že každá výstava má svojich kurátorov, ľudí zodpovedných za jej realizáciu a že kurátori sú veľkí a malí, pričom ide o ich úlohy a nie o vzrast, lebo ten „malý“, na ktorého sme mali úplne náhodou šťastie a ktorý nám ochotne odpovedal na otázky, bol celkom pekne urastený sympaťák. Dojmy z výstavnej siene nás v rámci tvorivej dielne inšpirovali k namaľovaniu zátišia podľa vopred pripravených predlôh. Dosýta sme si užili farieb i tvarov, pretože témou zátišia boli predmety zo skla. V tímovej spolupráci a pod odborným vedením galerijných pedagogičiek sa spod našich rúk každou minútou vynárali stále väčšie a pestrejšie farebné plochy. Naučili sme sa, ako kombinovať farby i ako ich správne nanášať tak, aby „dielo“ pôsobilo priestorovo i farebne vyvážene. To, ako dlho sme sa potom ešte umývali, bol už len bezvýznamný detail oproti tvorivej radosti a vznešenému pocitu zo stretnutia s krásou, ktoré sme spoločne zažili uprostred umenia .

Foto z akcie 1.

Foto z akcie 2.


Spracovala: Mgr. Antónia Juhásová
Na Karlovke už pred maturitou
Začiatok októbra sa u nás niesol v znamení poznávania kultúry a histórie hlavného mesta Českej republiky – Prahy. Napriek premenlivému počasiu sme počas štyroch dní od 5. 10. do 8. 10. naplno nasávali atmosféru stredoeurópskeho veľkomesta, spoznávali jeho známe aj menej známe skvosty, kamenné uličky, historické námestia, kostoly a mnohé iné kultúrne pamiatky. „Babylon národov“ mnohých uchvátil, očaril i vyrazil dych. Zaujímavé expozície nám ponúklo Národné technické múzeum. Nahliadli sme do histórie dopravy, astronómie, architektúry, baníctva, hutníctva, chémie, tlačiarenských strojov, fotografie, merania času, techniky domácnosti i televízneho štúdia. Niektorých fascinoval, niektorých prekvapil moderný viacposchodový betónový skelet Národnej technickej knižnice, ale všetkých nadchlo technické vybavenie i množstvo služieb, ktoré táto knižnica ponúka. Najviac nás zaujali teamové i nočné študovne a samoobslužný pult na vrátenie či požičanie kníh. Nadchýnali sme sa modernou pražskou ZOO, kde zvieratá žijú v podmienkach, ktoré sa veľmi približujú ich prirodzenému prostrediu. V Divadle Hybernia sme si okrem upevnenia zásad spoločenského správania pozreli jeden z najhranejších a najznámejších svetových baletov – Labutie jazero. Neobišli sme ani národnú kultúrnu pamiatku Karolinum. V súčasnosti je sídlom rektora a centrálnych inštitúcií Karlovej univerzity. Zasadá tu akademický senát a slúži na slávnostné i reprezentačné účely. Pri soche kráľa Karola IV. mnohí z nás na chvíľu zatúžili študovať na tejto akademickej pôde. Neopísateľnou atmosférou dýchali aj Staromestské námestie so slávnym orlojom, Václavské námestie, Karlov most i Hradčany. Praha je jednoducho mesto, v ktorom sa na každom kroku prelína národ s národom, história so súčasnosťou, poézia s každodenným ruchom a monotónnosťou. Mesto, ktoré má každému čo ponúknuť.

Fotografie nájdete tu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Vedecká show - TAJOMSTVO ENERGIE
V stredu 30. septembra 2015 sa druháci a tretiaci nášho gymnázia zúčastnili na popularizačnej akcii organizovanej Univerzitou P. J. Šafárika v posluchárni M5 Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Takmer dvojhodinová prednáška v podaní Michaela Londesborougha bola tak naplnená dynamikou a zaujímavými pokusmi, že študentom ubehol čas neuveriteľne rýchlo a do školy sa vracali plní nadšenia. Ďakujeme organizátorom podujatia za pozvanie a tešíme sa už teraz na podobné stretnutia s krásou vedy :)

Fotografie nájdete tu.

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková
Projektové vyučovanie zážitkovou formou
V utorok 29.09.2015 sme na Gymnáziu svätých košických mučeníkov v Košiciach v rámci projektového vyučovania zážitkovou formou predviedli otvorené hodiny pre pozvaných hostí. V odborných učebniach fyziky, chémie a biológie si návštevníci mohli vyskúšať prácu s najmodernejším meracím systémom Vernier. Je to flexibilný systém, ktorý ponúka riešenia pre celú škálu vyučovania prírodovedných a technických predmetov na základných, stredných a vysokých školách. Interfejsová jednotka LabQuest 2 umožňuje študentom zber a spracovanie dát z prírodovedných experimentov s možnosťami bezdrôtového spojenia s iPadom pomocou Vernierovho Conected Science System na platforme iOS, bez potreby akéhokoľvek hardvéru. Veľkému záujmu sa tešilo vodíkové autíčko poháňané vodíkovými palivovými článkami - ktoré získalo veľa ocenení v oblasti čistej energie, dizajnu a najlepších vynálezov - ale aj množstvo iných moderných pomôcok. Okrem pozitívnych zážitkov si návštevníci odniesli kalendár so svojimi fotografiami a bulletin, ktorý členovia redakčnej rady vyrobili počas ich návštevy našej školy.

Fotografie nájdete tu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
"Čaro poklopov..."
Prvé septembrové dni sú za nami a vyučovanie sa už rozbehlo naplno. Hodiny umenia v týždni od 22. do 25. septembra sme strávili v tvorivej dielni Východoslovenskej galérie. Pri prehliadke výstavy slovenskej grafičky Nataše Floreánovej nazvanej „Orbis printus“ sme sa okrem mnohých iných vecí dozvedeli aj nečakanú zaujímavosť, že kanály v rôznych mestách sveta sú prikryté dielami umeleckých kováčov starými aj štyristo - päťsto rokov. Nataša Floreánová ich pri svojich návštevách vyhľadáva a  umelecky spracované odtlačky predstavuje návštevníkom galérií. Výstavou nás ochotne sprevádzali usmievavé lektorky, ktoré nám teoreticky vysvetlili i prakticky ukázali, čo je umelecká citácia, detail, grafika, odtlačok , koláž a nechali každého, aby si teoretické poznatky prakticky vyskúšal. V príjemnom prostredí galérie sme zase objavili, že s umením sa v živote naozaj stretávame na každom kroku, možno aj nečakane. Musíme sa len naučiť vnímať ho. Dokonca i do mestského podsvetia sa niekde vstupuje cez umenie...

Fotografie nájdete tu.
... a tiež tu.

Spracovala: Mgr. Antónia Juhásová
"Na počiatku bola radosť..."
V pondelok 14. septembra 2015, pri príležitosti blížiaceho sa Národného pochodu za život, sa študenti nášho gymnázia zúčastnili na výchovnom koncerte tvorivej skupiny Poetica Musica v aule teologickej fakulty v Košiciach. Radosť zo života sa niesla nielen podtitulom tohto koncertu, ale aj celou jeho atmosférou. Ďakujeme organizátorom za krásny a hodnotný umelecký zážitok a za dary, ktorými obohacujú tento svet. Foto nájdete v našej fotogalérii.

Fotogaléria tu.

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková
Nový školský rok
Ďalší nový začiatok... ďalšia náruč plná nádejí a predsavzatí...
Oddýchnutí po prázdninách a požehnaní nádherným slnečným dňom sme nový školský rok otvorili spolu so vzácnym hosťom, s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom.
Po slávnostnej sv. omši o 10.00 hod. v Kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP, nám otec arcibiskup požehnal aj novú školskú kaplnku, poprezeral si triedy a vynovené priestory školy.
Ďakujeme za čas, za všetky povzbudivé slová, za otcovskú lásku, pomoc a starostlivosť!
Foto nájdete tu.

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková
-------------------------------------------------------------
2014/2015
Na chvíľu kaligrafmi...
Skúšanie a písomky už skončili, ale naše vzdelávanie pokračovalo ďalej v príjemnej atmosfére. Vo Východoslovenskej galérii nás privítala usmiata galerijná pedagogička Mgr. Viera Dandárová a previedla nás výstavou zaujímavých diel Nikolaja Feďkoviča. Upozornila nás zvlášť na prvky kaligrafie, ktoré sme našli na mnohých jeho vystavených obrazoch. Vo vkusne upravených priestoroch galérie nám formou workshopu ponúkla možnosť vyskúšať si, že byť krasopiscom je naozaj umenie, na ktoré treba cit i pevnú ruku. Nie všetko sa nám podarilo tak dobre ako majstrovi Feďkovičovi, ale zážitok to bol parádny!
Extrémizmus v strednej Európe
Naše gymnázium, ako jedno z mála na Slovensku, v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky zorganizovalo prednášku na tému Extrémizmus v strednej Európe. O príčinách a formách extrémizmu a o význame demokracie, ľudských práv a slobodných volieb diskutoval s našimi študentami Ján Bartoš (projektový koordinátor IVO). Študenti mali možnosť získať nové poznatky o tejto problematike, a taktiež formou diskusie s odborníkom mohli zdieľať svoj názor a skúsenosti s extrémizmom. Článok na IVO.

Spracovala: Mgr. Lenka Bruniková
Poeta nascitur, orator fit
(Básnikom sa človek rodí, rečníkom sa stáva)
Rétorika je od nepamäti súčasťou ľudského života. Je to nástroj komunikácie, ktorý používame pri riešení problémov, sporov a iných udalostí. Veda o rozprávaní má pôvod v starovekom Grécku, kde bola súčasťou verejného života. Bola považovaná za tvorivé umenie, ktoré sa prirovnávalo k básnictvu svojou krásou a pôsobivosťou slov. Hlavným cieľom rétoriky je zaujať poslucháčov svojím prejavom reči. A práve o to sa pokúšali aj tohto roku naši maturanti.
Fotografie "rečníkov" hľadajte v našej fotogalérii :-)
Opäť sme hviezdili.
Študenti nášho gymnázia sa v dňoch 29. a 30. apríla 2015 zúčastnili 3. ročníka Medzinárodnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti cirkevných škôl v Košiciach. Cieľom podujatia bolo zapojiť študentov do samotnej realizácie a interpretácie v kategóriách – hudobná , dramatická a tanečná. V hudobnej kategórii ukázali svoj talent: Michaela Komarová a študentská kapela Martyrs Capela v zložení: Zuzana Matiová, Michaela Komarová, Matúš Eperješi - spev; Martin Pach, Juraj Kováč - gitara; Juraj Borovský - cajon. V dramatickej kategórii sa predviedlo novovzniknuté divadelné zoskupenie Quo vadis a v sólovej recitácii reprezentovala našu školu Veronika Pristášová. Výkony účinkujúcich sledovala odborná porota v zložení: Mgr. art. Martin Mňahončák, (dramatická tvorba), Mgr. Daniel Špiner, Martin Husovský (hudobná kategória) a Beáta Gogová (tanečná kategória). Gymnazisti natoľko zaujali, že ich odborná porota spomedzi 20 škôl a 55 čísel programu vybrala a až tri ich čísla zaradila do slávnostného galaprogramu.
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.
Pre Markízu sme stále jednotka
Televízia Markíza ako jeden z hlavných vyhlasovateľov súťaže Štúrovo pero už po šestnástykrát udeľuje osobitné ocenenia, ktorými odmeňuje úsilie tých študentských periodík, ktoré sa blížia k špičke stredoškolských časopisov na Slovensku. Tento rok udelila osobitné ocenenia časopisom, ktoré podľa ich kvality a úrovne zaradila medzi laureátov Ceny Televízie Markíza 3., 2. a 1. stupňa, pričom 1. stupeň je ocenením najvyšším. Na základe rozhodnutia odbornej poroty Televízia Markíza udelila Cenu Televízie Markíza 1. stupňa nášmu časopisu Quo vadis. Kategóriu hodnotili: - PhDr. Pavol Vitko, hlavný štátny radca, Komunikačný odbor Ministerstva obrany SR, časopis OBRANA - Mgr. Patrik Herman, TV Markíza, päťnásobný držiteľ Ceny OTO - Mgr. Lukáš Diko, riaditeľ Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS. Porota konštatovala, že tento rok sa súťaže stredoškolských časopisov zúčastnilo spolu 94 časopisov, čo je o 3 viac ako vlani. Je to tretí najvyšší počet v histórii súťaže. Ako obyčajne, aj z hodnotení samotných študentov a pedagógov je zrejmé, že Štúrovo pero naďalej ostáva vo svojom segmente najprestížnejšou súťažou na Slovensku. Darilo sa nám aj v 3. kategórii - novinárske príspevky stredoškolákov. V tomto ročníku sa do tejto kategórie zapojilo 57 autorov. Úroveň kvality prác bola veľmi vyrovnaná, medzi individuálnymi autormi sa nevyskytovali  slabé práce. Celkový obraz tvorby svedčí o dobrej práci pedagógov aj čoraz väčšej rozšírenosti novinárskych krúžkov na školách. Prémiu PEVŠ získala naša Radoslava Neubertová (1. A). Túto kategóriu hodnotili: Mgr. Tomáš Bella, Mgr. Jozef Habočík, Doc. PhDr. Ján Sand, CSc. Podujatie bolo súčasťou celoslovenských osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
Naše prváčky na Girl's Day 2015
23.apríla 2015 naše prváčky vymenili tvrdé gymnaziálne lavice za príjemné posedenie na Technickej úniverzite :-) O tom, že informatika môže byť zaujímavá aj pre dievčatá, nás prednášajúci presviedčali na každom kroku. Či už na zaujímavej prednáške alebo exkurzii po laboratóriách univerzity. Viac si o tejto akcii môžete prečítať v nasledovnom linku. Tie 3 usmievané kvetinky na poslednej fotografii sú naše prváčky :-) Tu si klikni!
Kým sa naši maturanti potili... :o)
V stredu 18. marca 2015, kým sa naši maturanti potili nad testami z anglického jazyka, naši mladší mučeníci sa vybrali v doprovode pána kaplána Šoltísa na duchovnú obnovu do Lorinčíka do kláštora karmelitánov. Ujal sa ich páter Andrej a páter Rudolf. Program začal svätou omšou, prehliadkou kláštora a prednáškou p. Rudolfa o piatich vlastnostiach ceruzky, ktorú krásne prostredníctvom svedectva, ukážok z filmov a slova prirovnal k človeku. Ceruzka dokáže písať, no má aj gumu, ak sa niečo nepodarí. Musí prejsť bolesťou, keď ju treba zastrúhať, čo je občas potrebné. Jej hodnota nespočíva vo farbe a vzhľade, ale v náplni. A čo je podstatné? Zanecháva stopu... Veľká vďaka pátrom za prijatie a obohacujúce myšlienky. Fotografie od študentov 3.AG (fotili iPadom ? :-) nájdete v našej fotogalérii.
12.3.2015 Exkurzia v Ness KDC
"Lepšie je raz vidieť ako 100 krát počuť". Tohto hesla sa držia aj študenti 3.AG, ktorí si získané vedomosti o softvérových firmách na hodine informatiky išli overiť priamo na "miesto činu". A vybrali si IT firmu Ness KDC, ktorá sídli v neprehliadnuteľnej presklennej novej budove na Moldavskej ceste v Košiciach. Výťahmi sme sa vyviezli na 6. poschodie, kde na nás čakal pán Martin Junger. Spolu so svojimi kolegyňami, si pre nás pripravili zaujímavé prezentácie o firme, v ktorých sme sa dozvedeli o zameraní firmy a jej zaujímavých projektoch. Potom nám ukázali teammeetingové priestory firmy, ba dokonca nám dovolili "vyrušiť" v práci aj jedno oddelenie. Programátorov však rozpačité pohľady študentov vôbec nevyviedli z miery, s humorom reagovali na otázky o plate :-) i svojej práci. Veríme, že táto exkurzia oslovila nielen tých, ktorí o takomto povolaní uvažujú. Veď znalosť cudzieho jazyka a počítačová gramotnosť je v dnešnom svete už samozrejmosťou a IT firmy majú budúcnosť istú. Vyjadrujeme veľké poďakovanie p. Martinovi Jungerovi a jeho kolegyniam, ako aj ostatným zamestnancom IT firmy Ness KDC, ktorí nám ochotne venovali svoj čas. Kliknite si na foto!

Spracovali: učiteľky informatiky L. Palková a Z. Ondovčinová
Florbal 1.4.2015 - výsledky
Prvý apríl vyšiel na posledný deň pred prázdninami, a tak sme sa rozhodli, že bude netradičný. Aj sme sa učili, aj sme sa na chvíľku stíšili a šli na krížovú cestu do kostola a nakoniec sme zvládli aj celoškolský florbalový turnaj. Výsledky si môžete pozrieť tu.
Zahraniční stážisti na škole
V dňoch 1.-15.2.2015 pôsobili na našej škole zahraniční stážisti z Európy, Ázie, Latinskej Ameriky v rámci projektu Educate Slovakia. Ubytovaní boli v rodinách našich žiakov. Počas tohto týždňa aktívne participovali na vyučovacích hodinách a predstavili zvyky, tradície a kultúru svojich krajín. So študentami komunikovali na aktuálne témy v anglickom jazyku. Záverečné hodiny, ktoré si pripravili naši študenti pre nich, sa niesli v duchu našich tradícií a zvykov. Chutili im halušky i pirohy :-) , pookriali pri našich ľudových piesňach. Veríme, že dobrý pocit z týchto stretnutí, je vzájomný. Ďakujeme našim angličtinárkam Mgr. Zuzke Ondovčinovej, Mgr. Ľudke Šoltisovej a Mgr. Monike Dzurdženikovej, za organizáciu akcie, ako aj všetkým študentom, ktorí počas týždňa aktívne pomáhali. Fotografie nájdete v našej fotogalérii.
Koncert filmovej hudby
Umelci Štátnej filharmónie Košice a dirigent Petr Šumník, ktorý mal v ruke striedavo taktovku i moderátorský mikrofón, pripravili 12. februára nevšedný zážitok svojim poslucháčom, medzi ktorými sme boli i my, študenti a učitelia nášho gymnázia spolu s hosťujúcimi zahraničnými stážistami. Slovom, hudbou i videoprojekciami nám umožnili nahliadnuť do sveta filmovej hudby. Po českých filmoch a muzikáloch predstavili známe melódie k populárnym dielam svetovej kinematografie: Snehulienka a sedem trpaslíkov, Pán prsteňov, Narnia, Harry Potter, Misia. Nadšenie divákov vyvrcholilo v závere koncertu pri tónoch obľúbených Pirátov z Karibiku.
Budapešť versus Rembrant
Ani dážď a zima nepokazili náladu milovníkom umenia nášho gymnázia pri návšteve Múzea krásneho umenia v Budapešti, ktorí sa tam vybrali 30.1.2015. Stretnutie s dielami Rembranta van Rijna a maliarskych géniov holandského barokového maliarstva pochádzajúcich z umeleckých zbierok celého sveta bolo zážitkom, ktorý pomohol zabudnúť na všetky útrapy. Dobrá nálada pod dáždnikmi pri obhliadke mesta a družná pohoda pri spiatočnej ceste vlakom urobili exkurziu takmer nezabudnuteľnou.

Spracovala: Mgr. Antónia Juhásová
Lyžiarsky výcvik na GKM
V dňoch 19. 1. - 23. 1. 2014 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Hnilčíku. Hneď v prvý deň sa žiaci rozdelili do skupín podľa úrovne lyžiarskej zdatnosti. Po celých 5 dní sa im venovali učitelia, ktorí dosiahli cieľ kurzu - "nelyžiarov" naučili lyžovať sa a "lyžiarom" pomohli zlepšiť techniku. Vyvrcholením výcviku boli preteky žiakov v slalome. O tom, že lyžiarsky kurz bol vydarený a lyžovačka bola skvelá, sa môžete presvedčiť, keď si pozriete našu fotogalériu.
Adventné večery

V spolupráci s Farnosťou Božieho milosrdenstva sme aj tento rok pre všetkých pripravili zaujímavé témy a zaujímavých hostí, v spoločnosti ktorých sme príjemne a zmysluplne strávili nedeľné podvečery:
30. november - pán Daniel Rusnák porozprával o fenoméne putovania a zážitkoch zo svojej tohtoročnej pešej púte do Ríma
7. december - Dr. Jozef Ondáš a Ing. Jolana Šuleková porozprávali o možnostiach pomoci opusteným a ohrozeným, priblížili nám projekty nadácie DeDo a projekty krízového centra Dorka
14. december - biblista Dr. Miroslav Vašo predstavil biblické adventné postavy
21. december - naša farníčka Zuzka Eperješiová so skupinou Poetica Musica uviedla hudobno-poetické pásmo s názvom Štyri dary.

Ďakujeme, že ste prijali pozvanie na tieto stretnutia. Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí obohatili každé jedno stretnutie.

Vianočná akadémia

17.12.2014 sa v priestoroch našej školy uskutočnil adventný program žiakov materskej školy, základnej školy, gymnázia i základnej umeleckej školy. V predvianočnej atmosfére, s vôňou medovníkov, či riaditeľského punču sme sa stretli ako jedna veľká rodina, aby sme sa vzájomne obohatili. Ďakujeme všetkým, ktorí toto nádherné stretnutie pripravili!
Foto z akcie.

Krajské kolo súťaže ...a Slovo bolo u Boha...

8. 12. 2014 sa už tradične na pôde CSŠ sv. Cyrila a Metoda v Humennom konalo krajské kolo v prednese kresťanskej poézie a prózy ...a Slovo bolo u Boha. Našu školu úspešne reprezentovali Veronika Pristášová (1. A) - umiestnila sa na 3. mieste a Šimon Mesarč (2.A) - získal 1. miesto a postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 29. marca 2015 v Bratislave. Blahoželáme a Šimonovi držíme prsty.

 • Foto z akcie.

 • Stužková slávnosť 4.AG

  16.11.2014 - to bol ten deň "D". Stužkové slávnosti sú vždy nezabudnuteľným zážitkom pre maturantov ale tiež vždy niečím iným - výnimočným aj pre rodičov, či učiteľov, ktorí už na"cestu dospelosti" vyprevádzali niekoľko maturitných tried :-) Ale ešte väčšie dobrodružstvo a budúcnosť plnú snov a nádejí majú pred sebou. Boh pre každého z nich pripravil ten jedinečný a neopakovateľný plán. Všímajte si jeden druhého, buďte si nablízku a pomáhajte si. Nezabudnite na krásne priateľstvá, ktoré ste počas 4 rokov vytvorili na svojom GKM-ku :-) My, Vaši učitelia, na Vás nezabudneme!
  A teraz nakuknite aj do našej fotogalérie..

  Úspechy - Gerbócova literárna Snina 2014

  V piatok 28. 11. 2014 sa v priestoroch kaštieľa v Snine uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 13. ročníka celoslovenskej súťaže Gerbócova literárna Snina. Hodnotená a prezentovaná bola poézia aj próza z pera mladých, ale aj starších literárnych talentov. To všetko bolo podfarbené podmanivými hudobnými vystúpeniami v podaní mladých umelcov zo Základnej umeleckej školy v Snine. Gymnázium úspešne reprezentovali Jakub Sobota(4. A, ktorý sa umiestnil v svojej kategórii na 2.mieste a Zuzana Matiová( 2. A) získala čestné uznanie. Srdečne blahoželáme.
  Popis diel:
  Jakub Sobota (4.AG) získal ocenenie za rozsiahlejšiu prózu Papierové lietadlo, do ktorej zaradil tri samostatné príbehy o školskej šikane, o pretrvávajúcej zaľúbenosti po krátkom spoznaní a o priateľskom vzťahu k dievčaťu so spoločným záujmom o extrémne lyžovanie, ktorý citovo umocní jej tragická smrť.
  Zuzana Matiová (2.AG) získala čestné uznanie za texty Oslava alebo kar? a On, ona či ono, ktoré sú podnetnými úvahami o rozporuplných prínosoch elektronických sietí a kritickým hodnotením presadzovania intímneho súkromia na verejnosti.

  Imatrikulácia v Prahe

  Naši študenti sa v dňoch 14.10. - 17.10.2014 zúčastnili exkurzie v Prahe spojenej s imatrikuláciou. Očarujúca česká metropola ponúkla všetkým nevšedný zážitok. Účastníci exkurzie navštívili nočný Karlov most, Staromestské námestie a priľahlé romantické uličky. Výstup na vyhliadkovú vežu Petřín, Strahov, pútnické miesto Loreta, Hradčany, Pražský hrad, Katedrála sv. Víta, Vojtecha a Václava boli náplňou programu v stredu dopoludnia. Nezabudnuteľným zážitkom bolo stretnutie s nestarnúcou českou legendou Karlom Gottom. Popoludnie patrilo Václavskému námestiu a Malej strane, kde navštívili kostol s tzv. Pražským Jezuliatkom. Vo štvrtok dopoludnia sa na chvíľu stali súčasťou filmového štábu štúdia Barrandov, kde im pán Dvořák predstavil a ukázal priestory filmových ateliérov a pani režisérka ochotne dovolila, aby sa jej pri práci na seriáli Ordinácia v ružovej záhrade pozerali cez plece . Navštívili aj český pamätník slávy - cintorín Vyšehrad s krásnym panoramatickým výhľadom na Vltavu a na Prahu. Štvrtkové popoludnie malo slávnostný charakter. V reštaurácii z roku 1499 U Flekú sa naši prváci stali členmi cechu mučeníckeho. Po skončení slávnostnej večere sa presunuli do Hudobného divadla Karlín na rockovú operu Jesus Christ Superstar, ktorá slávila 20. výročie uvedenia na českú scénu. Prekvapením bolo, že sa jej zúčastnili aj bývalí účinkujúci vrátane Báry Basikovej, Jiřího Korna, Kamila Střihavku, Aleša Brichtu, Dana Bártu a ďalších osobností.

 • Pozrite si našu fotogalériu.

 • RoDinný BEH po šKoLe
  V sobotu, 18.10., zažila naša škola netradičnú návštevu s ešte zaujímavejším programom :-) Na všetkých žiakov, ich rodičov, súrodencov, kamarátov a priaznivcov našej školy čakalo rodinné popoludnie plné akcií (aerobic pre každého bez rozdielu veku, cvičenie pre mamky s deťmi na molitanovom hrade, skákanie na trampolíne (vhodné aj pre ockov :-), behanie a skákací nafukovací hrad. Sprievodné akcie začali o 15.00 hod. K dispozícii bol aj bufet, kde sa súťažiaci mohli posilniť a tety kuchárky upiekli aj makový koláč! O 17.15 hod. sa začalo behanie po škole! Na štart sa najskôr postavili naši najmladší škôlkári so svojimi rodičmi (niektorí si tie 4 poschodia obehli nesúťažne aj niekoľkokrát potom :-) Po nich nasledovali predškoláci a žiaci do 9 rokov. Žiaci nad 10 rokov si školu obehli sami. Veru, užívali si to povolené behanie po škole naplno :-) Kto neprišiel, môže ľutovať (šanca na reparát bude až o rok :-) Odmenení boli nielen víťazi ale všetci, ktorí odvážne zdolávali prekážky. A tak sme vytvorili, počtom síce menšie, ale o to srdečnejšie spoločenstvo. Ďakujeme všetkým, ktorí tento 0-tý ročník RoDinného BEHu po šKoLe pripravili a všetkým rodinám, ktoré sa ho zúčastnili.
  OtvoReniE študentskej čAjoVnE

  Študenti gymnázia slávnostne otvorili a spustili prevádzku študentskej čajovne na "Čordáčke". Kto prijal ich pozvanie, neodišiel bez koláčika či kúsku chutnej ovocno-marcipánovej torty z Veronikinej kuchyne :-) Novej čajovni želáme veľa spokojných hostí a čo najmenej rozbitých hrnčekov!

  Školská oslava 10.výročia založenia SŠKM

  V utorok 9.9.2014 nás v škole čakalo prekvapenie (nielen skrátené vyučovanie kvôli odstávke vody :-) O deviatej sme dostali pozvanie na niečo výnimočné. V telocvični nás totiž čakala obrovská torta, zložená z vyše 350 koláčikov, ktorú pripravili šikovné ručičky gymnazistiek a deviatačiek pod vedením pani učiteľky Zuzany Ondovčinovej. A keďže k dobrej oslave patrí aj dobrá muzika, náš "DJ" to naozaj roztočil. Tancovalo, čo malo ruky aj nohy a v telocvični začínalo byť horúco :-) A keďže koláčik bruško len pošteklil, všetci sa ponáhľali do jedálne, kde naše tety kuchárky zožali úspech. Veď uznajte! Paradajková polievočka a šunková pizza sa v školskej jedálni neobjaví každý deň! Pani riaditeľke a všetkých organizátorom patrí veľká vďaka za tento výnimočný deň v škole :-)

  10. výročie založenia SŠKM

  Spojená škola sv. Košických mučeníkov oslávila 10. výročie svojho vzniku. Slávnosť sa začala sv. omšou v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, ktorú celebroval emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. O 18.00 hod. sa začal slávnostný galavečer v Štátnom divadle. V programe sa predstavili bývalí i súčasní žiaci všetkých štyroch zložiek, učitelia i zamestnanci školy, a to všetko pod taktovkou neúnavného režiséra a pedagóga Romana Sorgera a jeho moderátorskej kolegyne Heleny Čižmárovej. Galavečer spestrili svojím vystúpením Katka Koščová, prvá slovenská superstar, tanečníci zo súboru Železiar, zbor sv. Cecílie, súrodenci Takáčovci, operný spevák Marián Lukáč, Peter Siegfried, Lukáš Žofčin a ďalší hostia. Slávnostná recepcia, ktorú usporiadali študenti nášho gymnázia pod vedením pani Miroslavy Maťašovej, umocnila príjemný zážitok z celého večera. Ďakujeme všetkým učiteľom, žiakom, rodičom, moderátorom, účinkujúcim, sponzorom i všetkým, vďaka ktorým sa tento večer stal nezabudnuteľným.

 • Pozrite si našu fotogalériu.
  Pozrite si zostrih záznamu zo slávnostného galavečera 10. výročia vzniku Spojenej školy sv.Košických mučeníkov v Štátnom divadle.
 • Otvorenie školského roka 2014/2015

  Svätou omšou v Kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP, ktorú celebroval dekan farnosti Peter Novák, spoločne s našim novým školským kaplánom Petrom Šoltisom, sme 2.9.2014 otvorili školský rok 2014/2015. Povzbudzujúce slová v príjemnej rodinnej atmosfére rodičov, žiakov a zamestnancov školy umocnil hudobný zážitok, ktorý nám sprostredkoval školský zbor, síce skromný počtom, no silný v duchu i hlase :-) Všetkým žiakom i zamestnacom školy želáme úspešný rok, veľa usilovnosti, trpezlivosti i odvahy k prekonávaniu seba samých. Pane, prosíme, buď nám posilou v slabostiach a veď nás po správnych cestách!

  -----------------------------------------------------------------
  2013/2014
     
   
  Zazvonil zvonec ...
  ... a školskému roku 2013/2014 je koniec!
  A je to tu! Ukončili sme ďalší školský rok. Slávnostná svätá omša, odmeňovanie tých, ktorí reprezentovali našu školu, rozdávanie vysvedčení, rozlúčka v záplave kvetov a dukátové buchtičky, ktoré pre nás na záver pripravili tety kuchárky v jedálni :-)
  Tak načerpajte nové sily a naplno si užite dni letných prázdnin!
  A ešte kuk do fotogalérie :-)
  Letná škola žurnalistiky
  21. – 24. júna 2014 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili zaujímavého podujatia s názvom Letná škola žurnalistiky. Prostredníctvom rozličných workshopov, prednášok a diskusií nazreli do sveta novinárstva. Pod vedením skúsených lektorov si vyskúšali tvorbu časopisu, fotenie, prípravu rozhlasových a televíznych relácií. Jednotlivé aktivity prebiehali v špičkovo vybavenom Mediálnom centre KU, ktoré sa nachádza v priestoroch modernej Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.
  Nazrite s nami do fotogalérie ...
  NOC V ŠKOLE (19.6.2014)... už je to za nami!
  "V ten, správny deň, som v škole nechýbal, preto to nesmiem zmeškať. V ten, slávny deň, sa v škole nespí a preto tam nesmieš chýbať TY!" Ak si to tentokrát zmeškal, najbližší termín je až budúci školský rok :-) Do rána bieleho ako to v rozprávkach už býva, kým kohút nezaspieva, už nezistíš, čo škola v temnotách skrýva ...
  Slávnostné ukončenie maturitnej skúšky
  V dňoch 26.-27.5.2014 prebiehali na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov maturitné skúšky. S radosťou oznamujeme, že všetci naši študenti svoju prvú veľkú skúšku úspešne zložili. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa postarali o príjemný a pokojný priebeh MS. Dňa 28.5.2014 sa v kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP, o 15.15 h. uskutočnila slávnostná sv. omša spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení.
  Rozlúčka s maturantami
  Roky prežité v školských laviciach patria k najkrajším v živote človeka. Čas sa naplnil a 16. mája sa s nami lúčili naši štvrtáci. Ešte akademický týždeň na záverečné zopakovanie, maturitná skúška a potom vysnívaná budúcnosť. Preto vám všetkým želáme na maturitách šťastnú ruku pri ťahaní maturitných otázok a do ďalších rokov prajeme, aby sa vám splnili všetky vaše predsavzatia, túžby a ciele, aby ste boli v živote spokojní a našli v ňom uplatnenie. Všetci vám držíme palce a myslíme na vás v modlitbe!

  Fotogaléria tu!

  Spracovala: PaedDr. Helenka Čižmárová

  Moc slova
  Slová môžu v krajných situáciách rozhodovať o živote a smrti. Moc slovného prejavu sa prejavuje na každom kroku. Dobrý slovný prejav patrí k hlavným predpokladom úspešnej kariéry. Nie každý je výborným rečníkom, poznáme ľudí výrečných, ale aj takých, ktorí zo seba nedokážu dostať ani dve súvislé vety. Napriek tomu si podľa psychológov môžu zlepšiť svoj ústny prejav aj ostýchaví ľudia, treba sa len na verejné vystúpenie dobre pripraviť. Práve o to sa pokúšali aj naši maturanti na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Fotografie nájdete v našej fotogalérii.
  Bližšie k hviezdam – Štúrovo pero 2013
  25. a 26. apríla roku 2014 sa redakcia nášho časopisu Quo vadis zúčastnila celoslovenskej súťaže Štúrovo pero. Porota v tradičnom zložení, a to Patrik Herman – redaktor Televízie Markíza, Pavol Vitko – šéfredaktor časopisu Obrana (Ministerstvo obrany) a Lukáš Diko – generálny riaditeľ RTVS, hodnotila 91 časopisov. Náš QV získal Cenu Televízie Markíza 2. stupňa. Čo nás však teší ešte viac, je úspech našej Tatiany Lörincovej (4.A), ktorá v kategórii novinárskych príspevkov získala spomedzi 58 prispievateľov 2. miesto. Okrem týchto prekvapení nás usporiadatelia zaskočili tlačovou besedou s Anastasiou Kuzminovou, dvojnásobnou olympijskou víťazkou v biatlone, s generálnym riaditeľom Televízie Markíza – Matthiasom Settelem, so šéfredaktorom spravodajstva Markízy – Tiborom Mattyašovským, s Paľom Fejérom z relácie Reportéri a so šéfredaktorkou časopisu Trend - Zuzanou Petkovou. O tom, ako to vyzeralo "naživo" sa dozviete vo fotogalérii..

  Spracovala: Zuzana Szalonová (4.AG)

  2. ročník Medzinárodnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti cirkevných škôl 2014
  24. - 25. apríla 2014 sa v Historickej radnici v Košiciach konal 2. ročník Medzinárodnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti cirkevných škôl 2014. Študenti mali možnosť vystúpiť v 2 kategóriách: hudobnej (sólový spev; spevácky zbor; hra na hudobný nástroj; hudobné skupiny, kapely) a dramatickej (sólová recitácia; improvizácia; autorské čítanie; dramatizácia literárneho diela). Našu školu v sólovom speve reprezentovala Zuzana Szalonová, v hre na akordeóne svoje umenie ukázal František Bujňák, recitáciou a improvizáciou porotu aj publikum pobavil Dávid Szöke a členovia školského speváckeho zboru svoj talent ukázali nielen na prehliadke, ale aj na sv. liturgii. Usporiadateľom podujatia bola Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. 25. apríla 2014 o 19.00 hod. sa uskutočnil Galaprogram najlepších účastníkov prehliadky pre širokú verejnosť, v ktorom našu školu výborne reprezentoval Dávid Szöke. Za svoj excelentný výkon získal Čestné uznanie poroty a špeciálnu cenu, tzv. „srdcovku hlavného porotcu", populárneho herca Martina Mňahončáka. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

  Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová

  Zaujímavá beseda 10.4.2014
  10. apríla sa na našom gymnáziu uskutočnila zaujímavá beseda so sympatickou Švédkou Cissi Ekman, ktorá pochádza zo Švédska z mesta Boras. Študuje rozhlasovú žurnalistiku v Ljungskille. V súčasnosti píše pre noviny, zúčastňuje sa ako diskutérka televíznych šou, pracuje v regionálnom rozhlase v Ljungskille. Jej blog na tému životného štýlu patrí k populárnym blogom medzi mladými ľuďmi. Pred dvoma rokmi sa zapojila aj do pomoci väzňom a odvtedy dvakrát navštívila väznicu v USA. Na Slovensko prišla okrem iného natočiť rozhlasový fíčer o tom, ako a čo mladí ľudia a deti na Slovensku čítajú. Sama je vášnivou čitateľkou, bloguje na tému čítanie kníh, rada tipuje nových nositeľov Nobelových cien za literatúru. Autorka predstavila svoje publikácie, spôsoby a techniky čítania. V diskusii mali študenti možnosť klásť otázky. Simultánny preklad zabezpečil náš študent Lukáš Jakabovič (4.AG). Ďakujeme pani knihovníčke Mgr. Alžbete Antolíkovej za prípravu, Lukášovi za preklad a všetkým ostatným za účasť na peknom podujatí.

  Spracovali: Mgr. Milan Koščo a PaedDr. Helena Čižmárová

  Navštívte aj našu fotogalériu.
  Duchovná obnova 2.AG vo Vysokej nad Uhom - 8.4.2014
  Do Vysokej nad Uhom, konkrétne do Domčeka v rodisku Božej služobnice Anky Kolesárovej, smerovali na 2 dni kroky našich druhákov. S plecniakmi na chrbte a s očakávaním, čo pre nich pripravili "tímaci" v Domčeku, náš školský kaplán o.Martin Štieber a o.Pavol Hudák, duchovný správca v Domčeku.
  Minifotogaléria ...
  KomPrax 2014
  "Tvorivé steny na gymku" ... "Útek z IT sveta" ... "Študentská čajovňa" ... "Country deň" ... Zdravý športový deň" ... to sú akcie, ktoré pre študentov a učiteľov našej školy pripravili 1.AG, 2.AG a žiaci 9. ročníkov v rámci projektu KomPrax 2014.

  Foto zo stretnutí študentov KomPrax 2014 tu.
  "KomPrax v akcii" na gymku tu.
  Fašiangy na škole
  Dňa 27.2.2014 celé vyučovanie prebiehalo v duchu fašiangovej nálady. Kým doobedie patrilo škôlkárom a poobedie školákom, podvečerom už začali telocvičnu zapĺňať elegantne i fašiangovo odetí gymnazisti. Netrpezlivo čakáme na fotoreportáž z tohto perfektného dňa :-)
  GKM ... medzi 10 najlepšími!
  Odborný personálny server TuJePraca zverejnil dokument, ktorý zobrazuje 10 najúspešnejších stredných škôl z pohľadu nezamestnanosti absolventov v KE kraji. Medzi úspešnými školami sa nachádza aj naše gymnázium. Viac info nájdete tu.
  Deň otvorených dverí na GKM č.2
  Dňa 12.2.2014 sa uskutočnil na našej škole opäť Deň otvorených dverí! Kto to nestihol ani po druhý krát (lebo mu to nedovolili povinnosti či iné okolnosti), môže našu školu navštíviť virtuálne na našej stránke alebo aj osobne. Potešíme sa a radi Vás prevedieme zákutiami našej školy :-)
  Sme mediálne hviezdy! V Region TV.
  10.1.2014 našu školu navštívili redaktori z Region TV. Všade boli, všetko videli a všeličo sa vypytovali. Ako sme sa prezentovali? Posúďte sami: "Mediálne hviezdy".
  Adventný večer
  V piatok 13. decembra sa na našej škole uskutočnil ADVENTNÝ VEČER s témou "RODINA A JEJ ÚLOHA V ŽIVOTE ČLOVEKA" (Ohrozuje rodová rovnosť naše rodiny?) s otcom Martinom Kolejákom.
  Deň otvorených dverí na GKM
  Dňa 12.12.2003 naša škola organizovala Deň otvorených dverí.

  Každý návštevník mal možnosť pozrieť sa, ako to u nás vyzerá, čo všetko robíme, čomu sa venujeme, čo všetko dokážeme popri tom, že sa riadne a seriózne vzdelávame. V dopoludňajších hodinách sme umožnili nahliadnuť do odborných učební, na poludnie sa predstavili žiaci 1.AG ukážkami programu z nedávnej imatrikulácie a v popoludňajších hodinách sprevádzala návštevníkov chodbami našej školy vôňa predvianočnej kapustnice, ktorú navarili žiaci 3.AG.

  Všetci, ktorí nás v tento deň navštívili, sa určite nenudili a veríme, že sa čoskoro stretneme. Najbližší deň otvorených dverí pre Vás pripravujeme už vo februári.
  Cena Andreja Chudobu
  Starým slovanským zvykom, chlebom a soľou, vítali 21.novembra 2013 Pukančania účastníkov bienále celoštátnej literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu. V tento deň tu pricestovali desiatky nádejných literárnych talentov z celého Slovenska na slávnostné vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka. Veľkú radosť nám urobili naši študenti, Mária Pachová(4. A) a Jakub Sobota(3. A ). Majka získala 3.miesto v poézii a Kubovi okrem 1. miesta v próze patrila aj Hlavná cena absolútneho víťaza súťaže. Blahoželáme!
  Atmosféru z podujatia si môžete pozrieť na tomto linku, rozhovor s Jakubom Sobotom od 04:14.
  Imatrikulácia prvákov, exkurzia v Budapešti a ...
  Symbolicky, v predvečer osláv 140. výročia založenia mesta Budapešť, sa študenti Gymnázia sv. Košických mučeníkov spolu so svojimi učiteľmi zúčastnili exkurzie do Budapešti, ktorá bola spojená aj s imatrikuláciou študentov prvého ročníka.

  Cieľom exkurzie bolo navštíviť výstavu "Od Caravaggia po Canaletta" v Galérii krásneho umenia na Námestí hrdinov. Do galérie boli alokované diela majstrov talianskeho baroka a rokoka. Na jej zostavovaní spolupracovalo 50 historikov umenia z Maďarska a zo zahraničia.

  Unikátny výhľad na panorámu Budapešti s vyhliadkou na budovu parlamentu poskytuje Hálaszbastya a zrekonštruovaný Chrám kráľa Matyáša v jej blízkosti. Okružná jazda cez Reťazový most a Andrássyho ulicu umocnil zážitok z exkurzie.

  Účastníci exkurzie si "vychutnali" aj jazdu metrom (mimochodom 2. najstarším v Európe po londýnskom metre). Denne prepraví až 830 000 cestujúcich.

  Duchovne pookriať sme mohli v bazilike sv. Štefana Uhorského kráľa, ktorá má kapacitu až 8500 osôb a je najvyšším chrámom v Budapešti.

  Samotná imatrikulácia sa uskutočnila v reštaurácii Sir Lancelot v centre Budapešti v rytierskom štýle. Moje poďakovanie patrí PaedDr. Helene Čižmárovej, Mgr. Antónii Juhásovej za starostlivú prípravu, tretiakom za celú organizáciu, prvákom za prípravu programu a všetkým ďalším, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej organizácii celej exkurzie a vďaka ktorým sa exkurzia spojená s imatrikuláciou stali jedinečnou a neopakovateľnou.
  Atmosféru podujatia Vám chceme priblížiť našou fotogalériou.

  Video - kamera a strih: Dominika Baxová,4.AG

  Spracoval: Mgr. Milan Koščo
  Stužková slávnosť 4.AG
  9. 10. 2013 sa uskutočnila stužková slávnosť našich štvrtákov. Každým rokom čoraz krajšia prehliadka večerných toaliet a elegantných oblekov. Nádherní dospelí ľudia, ktorí majú pred sebou otvorený svet plný dobrodružstiev, nových poznatkov ale i skúšok. Držme im palce, aby spoznali plán, ktorý má pre nich pripravený Boh a na ceste k uskutočneniu svojich cieľov nesledovali len svoje ambície ale neprehliadali potreby tých druhých.
  Atmosféru Vám chceme priblížiť našou fotogalériou.
  "Literárna čítanka pre nevidiace deti"
  8. 10. 2013 o 15.00 hod. sa v košickej Kunsthalle konala prezentácia knihy s CD „Literárna čítanka pre nevidiace deti.“ Úryvky diel desiatich spisovateľov, o ktorých sa školáci učia na hodinách slovenského jazyka, načítali na CD aj naši študenti Mária Pachová (4. A) a Jakub Sobota (3. A) – účastníci Miniškoly mladých moderátorov 2013. Letnú Miniškolu mladých moderátorov už tradične organizuje Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach. Čítanka pre nevidiace deti vyjde v rámci Projektu Život v tmavomodrom svete, ktorý je realizovaný s finančnou podporou programu Košice 2013 - Európske hlavné mesto kultúry. Na jeho zorganizovaní sa podieľala Tlačová agentúra detí a mládeže Košice a finančne ho podporil aj Literárny fond v Bratislave. Sme radi, že naši študenti aj počas prázdnin mysleli na svojich znevýhodnených kamarátov.
  Atmosféru podujatia Vám chceme priblížiť našou fotogalériou.
  Výlet do Veľkej Británie
  Deväť študentov našej školy - ZŠ a gymnázia sa v dňoch 28.9. - 5.10.2013 zúčastnilo výletu do Veľkej Británie, konkrétne do mesta Coventry. Čo ich tam čakalo? Ubytovanie v anglických rodinách, hodiny angličtiny v škole, popoludňajšie výlety, Londýn a veľa ďalších dobrodružstiev a zážitkov. Fotoreportáž už čoskoro! Toto je mapa našej cesty.
  Jesenné účelové cvičenie - 4.10.2013
  4. októbra sa uskutočnilo jesenné účelové cvičenie pre žiakov 9. ročníka a študentov 1. a 2. ročníka. Po spoločnej svätej omši sa so svojimi pedagógmi vybrali na Čermeľ. Priaznivé počasie prialo realizovaniu rôznych aktivit, ktoré pre nich boli pripravené.
  Od veľkého tresku k LHC
  Vo štvrtok 3. októbra 2013 mali naši maturanti (nadšenci pre fyziku) úžasnú možnosť stretnúť a osobne si vypočuť prednášku Karla Šafářika. Ide o významného fyzika z Čiech, ktorý pracuje v švajčiarskom CERNe. Prednáška sa uskutočnila v aule Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach a pozvaní boli stredoškoláci z celého mesta a okolia. Populárnou prezentáciou sa im snažil priblížiť a objasniť nielen samotný výskum v tomto významnom výskumnom stredisku, ale aj základy fyziky a základy života. Viac podrobností sa určite dozviete v najbližšom čísle Quo vadis.
  Niekoľko záberov z akcie nájdete tu.
  Zbierka Boj proti hladu pre chudobných
  V pondelok 23. septembra sa aj na našej škole uskutočnila zbierka Boj proti hladu – pomoc chudobným na Haiti a Hondurase, ktorú organizuje na Slovensku Vincentská rodina. Haiti a Honduras sú najchudobnejšie štáty Latinskej Ameriky, kde monoho ľudí trpí extrémnou chudobou. Ide v poradí už o 7. celoslovenskú verejnú zbierku. Do označenej pokladničky mali žiaci možnosť prispieť, a tak podporiť tých, ktorí sú na tom oveľa biednejšie ako my. Išlo tak o konkrétny skutok lásky k blížnemu.
  Národný pochod za život - boli sme tam
  22. 9. 2013 sa študenti a učitelia nášho gymnázia zúčastnili Národného pochodu za život. Aj takto chceli vyjadriť presvedčenie, že život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť chránený počas celej jeho dĺžky od počatia po prirodzenú smrť a má byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť.
  Zapojili sme sa do Národného pochodu za život
  Naša škola cez víkend poskytla svoje priestory a ponúkla skromnú pohostinnosť viac ako 300 účastníkom, ktorí prišli podporiť Národný pochod za život.
  Živá reťaz 20.9.2013 – podporná akcia Pochodu za život
  V popoludňajších hodinách sa žiaci nášho gymnázia a základnej školy zúčastnili živej reťaze, sprievodného podujatia pochodu za život. V pro-life tričkách a s vyrobenými transparentmi sa študenti spolu s pedagógmi presunuli pešo zo Sídliska KVP až do centra mesta. Aj touto aktivitou sme chceli podporiť pro-life aktivity a Celonárodný pochod za život.
  A takto sme sa v sobotu "objavili" v denníku Korzár!
  Trocha poézie nikoho nezabije
  20. septembra 2013 našu školu navštívil spisovateľ, aforista, epigramatik, básnik, textár, dramatik a prekladateľ Tomáš Janovic. Majster slova nám priblížil svoju cestu k literatúre a k umeniu, pričom si zaspomínal na svoje študentské časy, na priateľstvo, aj na umelecké ambície v dobe, ktorá nebola vždy priaznivá. Súčasťou besedy bola aj autogramiáda.
  Majstre, vďaka za príjemné predpoludnie, za rýdzosť slova i dotyk ľudského poznania, životných skúseností a zdravého nadhľadu na veci dnes také "podstatné".
  Pochod za život sa začína v Tvojom srdci
  V pomyselnom "podvečere" prvého Národného pochodu za život na Slovensku zavítala na naše gymnázium tvorivá skupina Poetica Musica. Jej členovia Zuzka Eperješiová (absolventka nášho gymnázia), Martin Gnip (náš bývalý školský kaplán), Miško Lörinc a Peter Jakab sa nám predstavili hudobno-poetickým pásmom s názvom Áno za život. Polhodinový program bol akousi "živou pozvánkou" na národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2013 a na ktorom nebudú chýbať ani naši študenti a učitelia. Takto chcú verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach života.
  Sviatok patrónov školy a posvätenie obrazu sv. Košických mučeníkov
  Študenti gymnázia sa hneď počas prvých dní pod vedením našej novej a veľmi šikovnej výtvarníčky Ľudmily Benkovej, pustili do tvorivej činnosti. Výsledkom bol nový obraz patrónov školy - Košických mučeníkov, ktorý skrášlil a oživil liturgický priestor. Svoju "premiéru" mal 6.9.2013 počas slávnostnej sv. omše na sviatok patrónov našej školy.
  Začiatok školského roka 2013/2014
  2. septembra o 9:00 hodine sme odštartovali nový školský rok 2013/2014 a to svätou omšou v Kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP. Žiaci, učitelia, rodičia i obyvatelia sídliska, všetci spoločne, vzývajúc Ducha svätého, vyprosovali sme si do nasledujúcich mesiacov silu i odvahu čeliť skúškam, vytrvalosť v plnení si povinností i radosť z dosiahnutých výsledkov. Po skončení svätej omše sme sa vrátili do školy, v ktorej nás čakali mnohé prekvapenia. Krásne vymaľované steny a upravené chodby, to všetko zvládli naši učitelia a ochotní študenti, ktorí svoje posledné prázdninové dni venovali dobrej veci.

  Video - kamera a strih: Dominika Baxová,4.AG
  Všetkým, ktorí sa podieľali na zútulnení priestorov našej školy, srdečné PÁN BOH ZAPLAŤ!
  -----------------------------------------------------------------
  2012/2013
  Ústne maturitné skúšky 2012/2013

  V dňoch 27. - 29. mája 2013 prebiehali na našom gymnáziu ústne maturitné skúšky. Všetci maturanti svoju prvú skúšku dospelosti úspešne zvládli. Slávnostné ukončenie štúdia našich absolventov sme zavŕšili svätou omšou v Kostole Božieho milosrdenstva.
  Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom živote.

  Hudba amerických filmov

  10. mája 2013 sa študenti a učitelia nášho gymnázia zúčastnili mimoriadneho koncertu so zaujímavým názvom Hudba amerických filmov.
  Čítajte viac...

  Mali sme možnosť počuť a zažiť: radosť malého dieťaťa Petra Pana pri lete do „Neverlandu", klasickú rozprávku o pirátoch, krutý príbeh židovského národa, v ktorom znie hlboký smútok a beznádej, ale aj silu priateľstva v Pánovi Prsteňov. Krásnu romantiku pri tanci tanga či veľkú chamtivosť človeka. V Misii zaznel ideál bratstva a rovnoprávnosti všetkých ľudí a nakoniec si pripomenuli všetky pekné (alebo strašidelné) chvíle, ktoré prežili pri filmoch ako E. T., Čeľuste, Harry Potter a Sedem statočných. Hudba je neoddeliteľnou súčasťou každého filmu a práve hudba je prvkom prinášajúcim silné pocity, ktoré si vo filme často ani nevšimneme. Hudobní teoretici a skladatelia hovoria - „najlepšia filmová hudba je tá, ktorú nie je počuť", teda hudba, ktorá tak dobre zapadá do filmu, že zostáva nepovšimnutá. Ale aký by to bol film bez hudby? Krása filmovej hudby je predovšetkým vtom, že na malom priestore musí dokázať prezentovať väčšinou veľmi silné dojmy.

  Rozlúčka so štvrtákmi

  17. mája 2013 sa skončil školský rok pre našich maturantov. Rozlúčka s maturantmi má neopakovateľné čaro a pravdou je, že po ich odchode je škola vždy akási prázdnejšia a smutnejšia. Všetci im držíme palce, aby im akademický týždeň ubehol podľa ich predstáv a aby maturovali s ľahkosťou. Nezabudnite si pozrieť aj fotogalériu.

  Celoštátna prehliadka záujmovej umeleckej činnosti stredných katolíckych škôl

  Na tomto veľkolepom podujatí konajúcom sa v Historickej radnici nesmeli chýbať ani študenti nášho gymnázia.
  Čítajte viac...

  1. ročník Celoštátnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti stredných katolíckych škôl sa konal v dňoch 29. - 30. apríla 2013 v Košiciach. Zúčastnilo sa jej 16 slovenských stredných katolíckych škôl a 3 zahraničné školy z Čiech, Ukrajiny a Rumunska. My sme okrem speváckeho zboru a improvizácie mali svojich reprezentantov v každej kategórii i podkategórii. Júlia Čekaňáková, žiačka 4. B triedy, v dramatickej kategórii – sólová recitácia a Dominika Baxová, žiačka 2. A triedy, v hudobnej kategórii – hra na hudobný nástroj, dostali Čestné uznanie poroty a zároveň spolu s členmi kapely sa zúčastnili slávnostného galavečera. Všetci účastníci si z tejto akcie odniesli veľa krásnych zážitkov a skúseností. Zámerom prehliadky bola vzájomná spolupráca mladých ľudí. Cieľom bolo zapojiť žiakov do samotnej realizácie a interpretácie v kategóriách – hudobná a dramatická. Obe kategórie obsahovali 4 podkategórie. Hudobná kategória - sólový spev, spevácky zbor, hra na hudobný nástroj, hudobné skupiny, kapely. Dramatická - sólová recitácia, improvizácia, autorské čítanie, dramatizácia literárneho diela. Okrem prehliadky jednotlivých talentov organizátori zabezpečili bohatý sprievodný program - prehliadku historického centra Košíc, slávnostnú liturgiu, koncert Kataríny Kočšovej a Martina Husovského i diskotéku.

  Výkony účinkujúcich sledovala porota v zložení. Mgr. art. Jozef Adamovič, ArtD. (dramatická tvorba), Mgr. art. Daniel Straka (dramatická tvorba), Mgr. Daniel Špiner (hudobná kategória), Martin Husovský (hudobná kategória)
  Nezabudnite si pozrieť aj fotogalériu.

  Štúrovo pero

  V dňoch 26. - 27. apríla 2013 sa v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene konalo vyhodnotenie 18.ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2012, ktorá je vo svojom segmente najprestížnejšou súťažou na Slovensku. Tento rok sa súťaže stredoškolských časopisov zúčastnilo spolu 84 časopisov, čo je štvrtý najvyšší počet v histórii súťaže. Počas 2 dní si členovia redakčnej rady nášho časopisu mali možnosť vymeniť skúsenosti s redaktormi iných študentských časopisov. Súčasťou vyhodnotenia boli aj tlačové besedy a diskusie s významným hosťom z politického života Slovenska a úspešnými žurnalistami. Tento rok medzi účastníkov Štúrovho pera zavítal aj premiér Robert Fico. Náš časopis Quo vadis opäť zabodoval a v absolútnom poradí hlavných cien získal 3. miesto, a tak si udržal minuloročnú úroveň, aj keď z neho odišiel skúsený grafik Tomáš Bodnár. Sme radi, že sme dokázali „ustáť“ generačnú výmenu redaktora. Celej redakčnej rade pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej blahoželáme a do ďalšej práce prajeme veľa tvorivých nápadov pri tvorbe ďalších čísel Quo vadis!

  Náš časopis kladne ohodnotil člen asociácie slovenských novinárov a šéfredaktor mesačníka Obrana Pavol Vitko. Kladné odozvy zazneli aj od šéfredaktora spravodajstva RTVS Lukáša Dika či známeho moderátora a taktiež šéfa publicistiky TV Markíza Patrika Hermana..
  Nezabudnite si pozrieť aj fotogalériu.

  Deň Zeme

  Deň Zeme si pripomíname, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha na tejto planéte je veľmi krehká. Výsadbou stromov, ale i rozumným nakladaním s odpadmi, šetrením elektrickej energie a hlavne výchovou mladej generácie k úcte k životu a svojmu prostrediu chceme zabezpečiť, aby sa náš kraj stal dobrým miestom pre život. Tento deň sme si pripomenuli výsadbou stromov v okolí školy a rôznymi aktivitami aj na našom gymnáziu.
  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Košice čítajú

  16. 4. 2013 sa študenti a učitelia nášho gymnázia zúčastnili literárno-hudobného večera na tému Košice čítajú. Pozvanie prijali prozaik, básnik a esejista Ivan Kadlečík a básnik, esejista a publicista Tibor Kočík. Namiesto pána Ivana Kadlečíka, ktorý sa pre náhle ochorenie ospravedlnil, prišla herečka Lena Košická. Večer sa uskutočnil pod moderátorskou taktovkou Milana Kolcuna. O hudbu sa počas večera postarali študenti tunajšieho konzervatória, ktorí hrali z tvorby J. S. Bacha. Okrem nich sa predstavil aj Kaschauer Klezmer Band, hrajúci hudbu so zvláštnym, trochu orientálnym, koloritom. Literárno-hudobný večer, ktorý má v košickej filharmónii dlhoročnú tradíciu, sa uskutočnil v rámci medzinárodného hudobného festivalu Košická hudobná jar.
  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Skutočné osobnosti

  V ďalšej zo sérií našich besied sme privítali poslanca Národnej rady SR Radoslava Procházku. Študentom veľmi zrozumiteľne vysvetlil problematiku štátu - jeho úlohu, čo je jeho náplňou, aké služby máme ako občania očakávať, ako sa správne angažovať a ako na každom mieste konať čestne, spravodlivo a v súlade so svedomím.

  Deň narcisov

  Dňa 12. apríla 2013 sa aj naše gymnázium zapojilo do akcie Deň narcisov. Cieľom zbierky, ktorá sa koná iba raz v roku, je pomôcť ľuďom, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Naši študenti - dobrovoľníci Ligy proti rakovine oslovovali ľudí, ktorí ochotne prispeli do tejto celoslovenskej zbierky. Vďaka patrí organizátorom, študentom i tým, ktorí prispeli.

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  8. 2. 2013 sa v CVČ Domino konalo krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovali žiačky Simona Franková (2. A) v kategórii B a Barbora Bariová (3. A) v kategórii A, ktorá získala 4. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.
  Srdečne blahoželáme.

  Dôchodcom

  3.1.2013 sa študenti nášho školského orchestra vydali splniť dôležitú misiu – potešiť dôchodcov sídliska KVP na ich vianočnom posedení. Svoju ťažkú ,,školskú“ úlohu aj napriek prázdninovému obdobiu úspešne zvládli a dooddychovali s pocitom šťastia, že aj takto mohli šíriť vianočného ducha.

  10. výročie školy

  Gymnázium sv. košických mučeníkov si pripomenulo 10. výročie svojho založenia. Slávnostná akadémia sa konala 12. 12. 2012. V programe vystúpili nielen žiaci, ale aj učitelia. Opäť sa potvrdilo, že naša škola má veľa talentovaných žiakov. Za dramaturgiu, scenár, réžiu a za prípravu i koordináciu slávnostného programu ďakujeme PaedDr. Helene Čižmárovej a Mgr. Antónii Juhásovej. Na programe sa okrem učiteľov, rodičov a žiakov zúčastnili aj mnohí významní hostia, medzi nimi aj košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.
  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Opera Carmen

  V nedeľu 18. 11. 2012 sa naša škola zúčastnila opery Carmen v košickom štátnom divadle, na ktorú nás prišiel pozvať dirigent Igor Dohovič.
  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Stužkové slávnosti

  „Navždy sa zachová v pamäti stužková“ spieva skupina Elán a stále noví poslucháči jej už štvrťstoročie dávajú za pravdu. Maturitný večierok patrí medzi najsilnejšie zážitky a takmer všetci naň nostalgicky spomínajú celý život. Spomínať budú aj študenti 4. A na 27. 10. 2012 a študenti 4. B na 10. 11. 2012. Udelením zelenej stužky sa v tento nezabudnuteľný večer z každého študenta stal právoplatný maturant.

  Imatrikulácia

  15. 11. 2012 sme privítali do „cechu mučeníckeho“ nové tváre prváčikov. Naši tretiaci spojili všetky svoje sily v snahe pripraviť grandióznu slávnosť s bohatým programom. Podarilo sa. Tretiaci sa osvedčili ako výborní organizátori, pozorní hostitelia a talentované osobnosti.
  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Literárne stretnutie

  8. 11. 2012 sa naši študenti zúčastnili v neďalekej pobočke Verejnej knižnice Janka Boccatia v Košiciach na KVP literárneho stretnutia so spisovateľom Pavlom Rankovom, autorom románov: Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) a Matky.
  Podujatie je súčasťou celoslovenského projektu Živý bič: Živá literatúra útočí na čítanky! zameraného práve na knižnice a gymnáziá a je realizované s podporou Anasoft litera.
  Pavol Rankov sa narodil v Poprade v roku 1964. Vysokoškolské vzdelanie získal na FF UK v Bratislave, odbor knihovníctvo a vedecké informácie, kde doteraz pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Debutoval knihou poviedok S odstupom času, za ktorú získal cenu Ivana Kraska.
  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Skutočné osobnosti

  V snahe spestriť a obohatiť vyučovacie hodiny a celkový študentsko-učiteľský život na našej škole sme sa rozhodli pozvať na našu školu rôznych hostí. Prvým bol Igor Dohovič – šéfdirigent opery Štátneho divadla Košice, ktorý k nám zavítal 16. 10. 1012.
  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  23. 10. 2012 nás navštívil ďalší hosť - PhDr. Rastislav Puchala, PhD., ktorý pôsobil ako generálny konzul pre SR v Kanade, v súčasnosti je riaditeľom pobočky Americkej obchodnej komory v Košiciach. Prezradil nám, v čom spočíva práca konzula, ako sa ním stať, rozprával o živote v krajine, ktorá sa stala „zemou zasľúbenou“ pre mnohých Slovákov a ako by chcel z Košíc urobiť IT centrum.
  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  7. 11. 2012 naše pozvanie prijal aj zlatý víťaz paraolympiády v stolnom tenise Martin Ludrovský.
  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Maratón

  Prvú októbrovú nedeľu 7. 10. 2012 bol odštartovaný 89. ročník Medzinárodného maratónu mieru. Bol to deň plný rekordov v takmer ideálnom počasí. Osemdesiate deviate pokračovanie najstaršieho maratónu v Európe prinieslo oba traťové rekordy a nový účastnícky rekord pri štarte viac než 7 400 bežcov zo 64 krajín vo všetkých disciplínach.

  Radosť sme mali aj my, lebo na trati sme mali svoje zastúpenie z radov študentov i učiteľov. Za reprezentáciu ďakujeme Barbore Bariovej (3.A) a učiteľom RNDr. Adriane Bariovej, Mgr. Matejovi Gardošovi a Mgr. Martinovi Štieberovi.

  Srdečne blahoželáme a nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Exkurzia do Viedne 5.-8. októbra

  Začiatok októbra sa pre našich študentov a učiteľov niesol v znamení potuliek po meste „na krásnom modrom Dunaji“. V Hofburgu a Schőnbrunne sme sa na niekoľko hodín cítili ako členovia cisárskej rodiny Habsburgovcov, ale vydali sme sa aj po stopách velikánov vo svete umenia - maliara Gustáva Klimta či avantgardného architekta F.Hundertwassera. V sídle viedenskej filharmónie Musikverein nás na chvíľu do obdobia slávnych skladateľov W.A.Mozarta a J.Straussa preniesli členovia Mozartovho orchestra v historických kostýmoch. Prešli sme sa aj po najstaršej a asi aj najkrajšiej ZOO na svete a pohľad z veže Dómu sv. Štefana či z kolesa Riesenrad v Prátri i chuť svetoznámej Sacherovej torty sú zážitky, ktoré v nás budú ešte dlho doznievať...
  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Sviatok sv. košických mučeníkov

  7. 9. 2012 sme sa stretli v Kostole Božieho milosrdenstva na KVP, aby sme si svätou omšou a krátkym kultúrnym programom pripomenuli Sviatok sv. košických mučeníkov.
  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Začiatok školského roka

  Vyučovanie v školskom roku 2012/2013 sme začali 3.9.2012 slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval košický biskup Mons. Stanislav Stolárik.
  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  -----------------------------------------------------------------
  2011/2012
  Koniec školského roka

  Školský rok 2011/2012 sme úspešne ukončili v piatok 29. júna slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval košický biskup Mons. Stanislav Stolárik. Všetkým študentom, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom prajeme príjemné zaslúžené chvíle oddychu.

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Oceňovanie študentov

  27. júna sa uskutočnilo v Kostole Krista Kráľa morálne oceňovanie študentov Košickej arcidiecézy. Sv. omšu celebroval košický biskup Mons. Stanislav Stolárik. Po nej nasledovalo oceňovanie šikovných žiakov, ktorí boli navrhnutí na takéto významné ocenenie. Z nášho gymnázia boli ocenení: Šimon Javornický 3. A, Júlia Čekaňáková a Ivana Németová 3. B. Srdečne blahoželáme.

  Noc v škole

  Pohoda, tvorivosť, akčnosť, nasadenie a spontánnosť boli synonymami našej tradičnej akcie Noc v škole. Úsmev na tvárach zúčastnených bol pre všetkých, čo sa na tejto akcii podieľali, tou najkrajšou odmenou. Ďalší ročník tejto akcie sa teda opäť vydaril a tí, čo neboli, môžu ľutovať.

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

  14. júna 2012 sa v Nových Zámkoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie dvadsiateho ročníka celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Medzi ocenenými boli aj naše dve študentky. Cenu poroty v 3. kategórii získala Antónia Juhásová (4. B) a literárna práca Ivany Németovej (3. B) bola ocenená čestným uznaním. Na slávnostnom vyhodnotení vystúpili aj operní speváci O. Klein, M. Babjak a herec Jozef Šimonovič.

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Muzikál Quo vadis

  Slovenský muzikál Quo vadis v Divadle Jonáša Záborského v Prešove nás zdvihol zo sedadiel na zaslúžený Standing ovation. Režisér a autor libreta Martin Kákoš, hudobný skladateľ Gabo Dušík, textár Peter Uličný priniesli na divadelné dosky DJZ v Prešove veľkolepú historickú fresku laureáta Nobelovej ceny Henryka Sienkiewicza.

  Odchod maturantov

  Naši maturanti definitívne odišli zo školy. Veríme, že sme ich dobre pripravili, že nájdu svoje uplatnenie v živote a potvrdia tak kvalitu vzdelávania v našej škole. Držíme im palce.

  Kurz ochrany života a zdravia

  V maturitnom týždni sa študenti 3. A a 3. B spolu s pánom profesorom Matejom Gardošom a pánom kaplánom Mariánom Gurským zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia v rekreačnom zariadení Lúčka – Potoky.

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Výberové konanie

  Riaditeľstvo Spojenej školy sv. košických mučeníkov /GYMNÁZIUM a ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ/, Čordákova 50, Košice, oznamuje, že dňa 19.6.2012 o 14.00 h sa na škole uskutoční výberové konanie na voľné miesta od 1.9.2012:

  - 1 učiteľ anglického jazyka

  - 1 učiteľ slovenského jazyka a literatúry a dejepisu pre ZŠ + gym.

  - 2 učiteľky v materskej škole

  - 1 kuchárka do školskej jedálne

  Pozrite si celý oznam o výberovom konaní.

  Začína sa maturitný týždeň

  V pondelok 28. mája 2012 sa na našom gymnáziu začínajú ústne maturitné skúšky podľa vypracovaného harmonogramu. K úspešnému ukončeniu štúdia prajeme všetkým našim maturantom veľa Božích milostí a hojnosť darov Ducha Svätého. Začíname sv. omšou ráno o 7.00 hod.

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Turistický kurz

  Počas akademického týždňa naši druháci a prváci absolvovali turistický kurz. Vychutnali si krásy našej vlasti, prežili úžasné štyri dni a spoznali ľudí, okolo ktorých v škole iba prechádzajú, z úplne inej perspektívy.

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Rozlúčka s maturantmi

  Rozlúčka maturantov so školou pred odchodom na akademický týždeň má neopakovateľné čaro. Nezabudnuteľným zážitkom je aj príprava tried, v ktorých maturanti trávia posledný deň v škole a z ktorých odchádzajú pri poslednom zvonení. V piatok 18. mája sme sa teda rozlúčili s našimi maturantmi. Odmenili sme najlepších a najaktívnejších študentov a všetkým našim štvrtákom sme zapriali trpezlivosť a pohodu pri učení.

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Hokejová eufória

  Hokejovú eufóriu, ktorá zaplavila Slovensko vo štvrtok 17. mája po víťazstve Slovenska nad Kanadou, sme prežívali v športovom duchu priamo na našich školských chodbách.

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Veľká Morava a kráľ Svätopluk

  V máji k nám zavítala pani Doc. Dr. Zora Lazarová CSc., ktorá priblížila našim študentom obdobie kráľa Svätopluka a Veľkej Moravy. Keďže sa tejto téme venuje viac ako 20 rokov zozbierala a chronologicky usporiadala preklady z kroník okolitých štátov, ktoré sa zachovali a vytvorila faktami doložený obraz starých Slovákov z tohto obdobia. Dozvedeli sme sa od nej množstvo zaujímavých faktov a dospeli sme k spoločnému názoru, že toto obdobie bolo pre náš národ jedno z najslávnejších, a to nám dáva morálne právo byť hrdými na Veľkomoravskú ríšu a na našich predkov.

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Nascuntur poeta, fiunt oratores

  „Básnikom (umelcom) sa človek rodí, rečníkom sa stáva.“

  A rečníkmi sa v tomto školskom roku aspoň na chvíľu stali aj študenti 4. B triedy. Všetci sa snažili, aj keď niektorým sa darilo viac, iným menej. Nuž čo, každý raz musí začať.

  O čom sa nehovorí, a malo by sa

  Jakub Mati (4. B) zvíťazil v súťaži stredoškolských esejí na tému „O čom sa nehovorí, a malo by sa.“ Súťaž vyhlásila Vysoká škola - Bratislavská medzinárodná škola liberálnych študií (BISLA) v spolupráci so spoločnosťou DELL. Komisia posudzovala až 270 esejí od stredoškolákov zo všetkých druhov stredných škôl na Slovensku. Do druhého kola sa dostalo okolo 80 a do užšieho výberu 24 esejí. Za esej Vox populi, vox Dei získal Jakub v obrovskej konkurencii Cenu rektora. Srdečne blahoželáme.

  Štúrovo pero

  V celoslovenskej novinárskej súťaži stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2011 vo Zvolene získal náš školský časopis Quo Vadis 3. miesto v absolútnom poradí a diplom a cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne za 2. miesto za príspevok o zvyšovaní finančnej gramotnosti na stredných školách. S cenami bola spojená pozvánka na Exkurziu do európskeho parlamentu od poslanca EP Vladimíra Maňka pre člena redakčnej rady. Odborná porota tejto najprestížnejšej súťaže vo svojom segmente ocenila náš časopis v silnej konkurencii 87 časopisov, čo je tretí najvyšší počet v histórii súťaže. Redakčnej rade časopisu srdečne blahoželáme a za odbornú spoluprácu ďakujeme p. učiteľke PaedDr. Helene Čižmárovej.

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Európa v škole

  Európa v škole je medzinárodný projekt spojený so súťažou, určený je deťom a mládeži vo veku 16-19 rokov. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií. Projekt Európa v škole je nástrojom proeurópskej výchovy a implementácie európskej dimenzie do procesu vzdelávania a výchovy k občianstvu. V tomto ročníku získal Jakub Mati (4.B) hlavnú cenu a týždenný pobyt v Nemecku. Srdečne blahoželáme!

  Deň Zeme - 22. 4.

  Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Geniálna dokonalosť nespočetných väzieb vzájomnej užitočnosti všetkého živého i zdanlivo neživého, čím je Zem obdarovaná, by nás mala napĺňať nie krátkozrakým majetníckym nutkaním ovládať a drancovať; ale naopak – nemým úžasom, obdivom a pokornou túžbou učiť sa od Zeme a chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov.

  Tento deň sme si pripomenuli aj na našej škole rôznymi konkrétnymi aktivitami - najmä zveľaďovaním prostredia, upratovaním a výsadbou rastlín.

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Deň narcisov

  V piatok 13. apríla sa uskutočnil 16-ty ročník Dňa narcisov, jedinej verejno–prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine, z ktorej môže Liga proti rakovine podporovať onkologických pacientov a ich rodiny. Do celoslovenskej zbierky sa zapojili aj študenti nášho gymnázia.

  Vďaka Vašim finančným príspevkom môže Liga proti rakovine realizovať projekty a programy v prospech onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti vzdelávania mladých i v oblasti prevencie. Tohto roku naši študenti vyzbierali 351,78 €.

  Všetkým ďakujeme!

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Deň počatého dieťaťa

  V týždni od 19. 3. 2012 do 25. 3. 2012 si každoročne pripomíname dôstojnosť ľudského života v celoslovenskej kampani „Deň počatého dieťaťa“. Cieľom kampane je poukázať na potrebu chrániť ľudský život už od jeho počatia. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve a modlitbou za nenarodené deti. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od jeho počatia. Tento deň sme si pripomenuli aj na našom gymnáziu.

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Deň vody

  Svetový deň vody bol vyhlásený v roku 1992 na Valnom zhromaždení OSN v Riu de Janeiro (Brazília). Na základe toho boli všetky členské krajiny OSN vyzvané, aby sa v tento deň venovali aktivitám, ktoré majú smerovať k podpore informovanosti verejnosti o význame vody nielen pre ľudské bytosti a ekosystémy, ale rovnako aj pre sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny. Tento deň slúži na pripomenutie toho, ako je voda pre nás dôležitá a na uvedomenie si , že prírodu máme chrániť a uchovávať aj pre ďalšie generácie. Tento deň sme si pripomenuli aj na našom gymnáziu.

  Nezabudnite si pozrieť plagát a fotogalériu.

  Deň otvorených dverí 2012

  V stredu 15.2.2012 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Zavítali k nám žiaci z rôznych základných škôl.

  Nezabudnite si pozrieť video, plagát a fotogalériu.

  Quo vadis

  Nové číslo nášho školského časopisu Quo vadis je už opäť v predaji.

  Boh sa priblížil

  Pod týmto názvom sa 22. 12. 2011 konalo v priestoroch našej školy vianočné literárno – hudobné matiné. Slávnostná akadémia, ktorú pripravili študenti a učitelia našej školy, mala veľký úspech a my môžeme konštatovať, že o talenty v našej škole nie je núdza.

  Nezabudnite si pozrieť plagát a našu fotogalériu.

  Zdobenie perníkov

  Blížiace sa vianočné sviatky nám 13. decembra pripomenula aj vôňa medovníkov, ktoré upiekla mama našej spolužiačky Romany - pani Takáčová. Ukázala nám niečo zo svojho pernikárskeho umenia: od vymiešania kvalitnej polevy až po vytvorenie malých umeleckých diel, akými boli: ozdoby, perníkový stromček či svietnik, ktoré vykúzlila priamo pred našimi očami. Najzaujímavejšie pre študentov bolo, keď si mohli sami vyskúšať zdobenie perníkov. Zistili však, že to nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Mikuláš

  6. decembra 2011 k nám po roku opäť zavítal Mikuláš. Neprišiel sám – spoločnosť mu robili dvaja šarmantní anjelici. Navštívili každého, kto otvoril svoje srdce radosti, aby mohol túto radosť posunúť ďalej, a tak šíriť dobro medzi nami. Spôsobovať druhým radosť, ako aj rozdávať drobné dary, ostáva aj dnes veľkým posolstvom, ktoré nám zanechal práve sv. Mikuláš.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Anjelici

  Začiatkom adventu sa niektorí študenti i učitelia opäť zapojili do projektu Anjelici. Na jeden mesiac sa tak každý z nich stal dobrým anjelom, ktorý svojho zverenca nielen obdarovával, ale sa oňho aj s láskou staral a držal nad ním ochrannú ruku. Lebo láska to nie je len brať, ale najmä a predovšetkým dávať.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu z ťahania anjelikov a z odhaľovania anjelikov.

  Stužkové

  Maturita po novom, stres, veľa učenia... Hoci to súčasní štvrtáci vôbec nemajú ľahké, existuje minimálne jeden dôvod, pre ktorý sa štvrtákom „oplatí žiť“. Tým svetlým bodom, ktorý prežiari chladné školské dni, je stužková. Tohtoročná 4. A absolvovala maturitný večierok v GES- klube a 4. B netradične za „hranicami všedných dní“ (i Slovenska) – v stovežatej Prahe.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu zo stužkovej 4.A v GES Clube a 4.B v Prahe.

  Imatrikulácia

  16. 11. 2011 vstúpili do Cechu mučeníckeho opäť noví študenti nášho gymnázia. Imatrikulačný ples v štýle Hollywood- u slávnostne otvorili pani riaditeľka a novozvolená predsedníčka študentskej rady, Zuzana Szalonová. Potom už mikrofón patril moderátorkám – Júlii Čekaňákovej a Romane Takáčovej. Po slávnostnom ceremoniáli prišiel na rad program, ktorý sa aj tohto roku vydaril.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Chyťme sa za ruky

  15. novembra 2011 sa uskutočnil v rámci projektu „Chyťme sa za ruky“ výchovný koncert Roba Pappa a Bystríka o životných hodnotách, o úcte, o komunikácii, ale hlavne o medziľudských vzťahoch. Nálada i atmosféra boli vynikajúce.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Mastný hrniec

  Dňa 27.10.2011 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia Mastný hrniec. Všetkých výborne pobavila tradičná veselohra z pera slovenského klasika o ctibažnosti a prázdnom karierizme.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Dravce a sovy

  Dňa 10.10.2011 našu školu navštívili zástupcovia spoločnosti na ochranu dravých vtákov Zayferus. Našim študentom predviedli vzácne dravce v loveckých akciách. Nechýbal ani zaujímavý výklad o tom, čím je ktorý dravec zaujímavý. Akcia bola zameraná na ekológiu, ochranu i poznávanie prírody.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Exkurzia na Orave

  Škola nie je len o učení. Ani nie mesiac po tom, ako sa skončili prázdniny, nás čakala exkurzia, ktorá nám pomohla prekonať šok z toho, že začína nový školský rok, plný tvrdej a intenzívnej práce. 3. a 4. októbra sa študenti nášho gymnázia zúčastnili tradičnej literárnej exkurzie na Orave.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Medzinárodný maratón mieru

  Prvá októbrová nedeľa v Košiciach už tradične patrí Medzinárodnému maratónu mieru. Právom najväčší športový sviatok Košíc, keď sa v prvý októbrový víkend celé mesto premení na bežeckú trať najstaršieho európskeho a druhého najstaršieho svetového maratónu po Bostonskom maratóne. Je synonymom najväčšej oslavy športu v Košiciach s atraktívnym mestským okruhom. Kto si netrúfa na 42 km dlhú trať, môže skúsiť polmaratón v dĺžke 21km alebo minimaratón v dĺžke 4,2 km. Je pre nás potešiteľné, že tohto roku sa na štarte objavili a cieľovou rovinkou prebehli aj študenti nášho gymnázia Jakub Mati a Šimon Javornický. Srdečne blahoželáme!

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Sviatok sv. košických mučeníkov

  Dňa 7. septembra 2011 sme si v škole pripomenuli slávnostnou svätou omšou výročie úmrtia svätých košických mučeníkov (sv. Marek Križin, sv. Štefan Pongrác, sv. Melichar Grodecki). Svätú omšu, o 8:00 hneď na začiatku vyučovania, odslúžil pán dekan Peter Novák. Celou svätou omšou sa tiahlo posolstvo ich umučenia a hrdinskej smrti, pričom každému jednému z prítomných by mali byť príkladom.

  Sviatok Sedembolestnej Panny Márie a riaditeľské voľno

  Vo štvrtok 15.9. je štátny sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. V piatok 16.9.2011 je udelené riaditeľské voľno pre celú Spojenú školu sv. košických mučeníkov. Nebude školské vyučovanie a nebude v prevádzke ani ŠKD ani ŠJ.

  Slávnostné otvorenie šk. roka 2011/2012

  Nový školský rok 2011/2012 sa začal 5. septembra 2011 o 8.00 slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval arcibiskup Mons. Bernard Bober.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Začiatok šk. roka 2011/2012

  Školský rok 2011/2012 začína 5. septembra 2011 o 8.00 svätou omšou.

  -----------------------------------------------------------------
  2010/2011
  Výberové konanie

  Riaditeľstvo Spojenej školy sv. košických mučeníkov /GYMNÁZIUM a ZÁKLADNÁ ŠKOLA/, Čordákova 50, Košice, oznamuje, že dňa 23.8.2011 o 9.00 h sa na škole uskutoční výberové konanie:

  - na miesto pedagogického pracovníka od 1.9.2011 – učiteľ anglického jazyka na 9 hodín týždenne pre gymnázium

  - na miesto pedagogického pracovníka od 1.9.2011 - vychovávateľka v ŠKD na polovičný úväzok

  - na miesto kuchárky do školskej jedálne od 1.9.2011

  Pozrite si celý oznam o výberovom konaní.

  Koniec šk. roka 2010/2011

  Skončil sa školský rok 2010/2011. Všetkým študentom našej školy želáme príjemné a veselé prázdniny, veľa oddychu a po nich opäť množstvo tvorivých síl počas ďalšieho štúdia.“ Riaditeľstvo Spojenej školy sv. košických mučeníkov želá všetkým pedagógom, zamestnancom a žiakom požehnané letné prázdniny. Tešíme sa na stretnutie v septembri v školskom roku 2011/2012.

  Pozvánka na divadelné predstavenie Druhá šanca

  Srdečne pozývame všetkých na divadelne predstavenie Druhá šanca, ktoré nacvičili žiaci a študenti Spojenej školy sv. košických mučeníkov. Predstavenie sa bude konať dňa 18.6.2011 v sobotu o 17.00 hod. v CVČ Domino na Popradskej 86 v Košiciach. Vstupné dobrovoľné. Tešíme sa na Vás!

  Pozrite si plagát.

  Maturita

  30. mája 2011 sa na našom gymnáziu začínajú ústne maturitné skúšky. Našim maturantom prajeme, aby zúročili všetky získané vedomosti, mali šťastnú ruku pri ťahaní otázok a zhovievavú komisiu.

  Začíname ráno o 7.00 hod. sv. omšou.

  Pozvánka na divadelné predstavenie Druhá šanca

  Srdečne pozývame všetkých na divadelne predstavenie Druhá šanca, ktoré nacvičili žiaci a študenti Spojenej školy sv. košických mučeníkov. Predstavenie sa bude konať dňa 3.6.2011 v piatok o 17.00 hod. v CVČ Domino na Popradskej 86 v Košiciach. Vstupné dobrovoľné. Tešíme sa na Vás!

  Pozrite si plagát.

  Rozlúčka s maturantmi

  Jednou z nezabudnuteľných chvíľ študentského života v našej škole je rozlúčka maturantov so školou pred odchodom na akademický týždeň. 20. mája 2011 sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi. Počas akademického týždňa im želáme múdrosť Ducha svätého, trpezlivosť a odvahu pri učení!

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Comenius - Dánsko

  V dňoch 3. 5. - 6. 5. 2011 sa niektorí študenti nášho gymnázia spolu s učiteľmi, vďaka projektu Comenius, zúčastnili „pracovného výletu“ v meste Hobro v Dánsku. Témou posledného stretnutia projektu bola Integrácia imigrantov.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Výberové konanie

  Riaditeľstvo Spojenej školy sv. košických mučeníkov /GYMNÁZIUM a ZÁKLADNÁ ŠKOLA/, Čordákova 50, Košice, oznamuje, že dňa 9.6.2011 o 14.00 h sa na škole uskutoční výberové konanie na miesto pedagogického pracovníka od 1.9.2011:

  - predmet: informatika + správca siete

  Pozrite si celý oznam o výberovom konaní.

  Štúrovo pero 2010

  Televízia Markíza, ako jeden z hlavných vyhlasovateľov súťaže Štúrovo pero, už po dvanástykrát udeľuje osobitné ocenenia, ktorými odmeňuje úsilie tých študentských periodík, ktoré sa blížia k špičke stredoškolských časopisov na Slovensku.

  Televízia Markíza tento rok udelila osobitné ocenenia časopisom, ktoré podľa ich kvality a úrovne zaradila medzi laureátov Ceny Televízie Markíza 3., 2. a 1. stupňa, pričom 1. stupeň je ocenením najvyšším. Všetky ceny sú spojené s finančnou prémiou.

  Televízia Markíza sa s návrhmi odbornej poroty stotožnila a potvrdila laureátov osobitných Cien Televízie Markíza za rok 2010.

  Na základe rozhodnutia odbornej poroty Televízia Markíza udelila Cenu Televízie Markíza 2. stupňa spojenú s finančnou prémiou 100 € časopisu:
  QUO VADIS, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Košice

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Modlitba Magdalény

  Prestavenie, ktoré žne úspechy v celej Košickej arcidiecéze, si mohli naši študenti dňa 20. apríla 2011 vychutnať aj na pôde školy.

  Klasický príbeh Márie Magdalény je pretavený do umeleckej roviny. Je pohľadom do strateného srdca ženy, v ktorom po stretnutí s Kristom svitá na nový deň... Svitá na nový život.

  Hudobno-dramatický príbeh je poémou popretkávanou piesňami, ktoré dotvárajú atmosféru modlitbového zamyslenia. Poému napísal Mgr. Vladimír Štefanič (kaplán Nižný Hrušov) na námet Mgr. Martina Gnipa (kaplán Košice - KVP), text a hudbu piesní zložila Zuzana Eperješiová (4.A) a Magdalénu stvárnila Júlia Čekaňáková (2.B).

  V príjemnej atmosfére s veľkým duchovným a umeleckým zážitkom sme sa rozišli prežívať veľkonočné sviatky medzi svojich blízkych.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Deň narcisov 2011

  Študenti nášho gymnázia sa pri príležitosti Dňa narcisov 15. 4. 2011 opäť zapojili do celoslovenskej verejnoprospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine. Kvety, ktoré predávali, symbolizujú nielen Deň narcisov, ale aj spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine.

  Vďaka Vašim finančným príspevkom môže Liga proti rakovine realizovať projekty a programy v prospech onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti vzdelávania mladých i v oblasti prevencie. Tohto roku naši študenti vyzbierali 641,36 €.

  Srdečne ďakujeme!

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Deň vody

  "Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."
  (Leonardo da Vinci)

  V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. 22. marec je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Tento deň slúži na pripomenutie toho, ako je voda pre nás dôležitá a na uvedomenie si, že prírodu máme chrániť a uchovávať aj pre ďalšie generácie.

  Študenti nášho gymnázia si pripomenuli dôležitosť vody modro-bielym oblečením a aktivitou pod názvom "vlna".

  Zapoj sa do technickej olympiády - 1.cena: 250 eur.

  V súvislosti s celospoločenskou potrebou zmeny smerovania príprav „dorastu“ na jeho budúce povolanie sa na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka, v spolupráci so Zväzom elektrotechnického priemyslu SR, rozhodli rozvinúť súťažný projekt Technická olympiáda 3V (Veda-Výskum-Vývoj).

  Sprievodný list | Plagát

  Viac informácii na sutaz.fmtnuni.sk.

  Sabi

  Nezabudnite, že do 15.4. zbierame SABI viečka a tetrapaky od mlieka SABI.

  Projekt Ohnivko

  V pondelok 14. marca o 8.00 hodine na pôde našej školy dekan LF UPJŠ prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. slávnostne otvoril projekt „OHNIVKO“.

  Projekt „OHNIVKO – nebuď slabým ohnivkom, keď ide o život“ je zameraný na zatraktívnenie problematiky prvej pomoci u stredoškolskej študentskej verejnosti uplatnením rovesníckeho prístupu prostredníctvom špeciálne vyškolených mladých ľudí – poslucháčov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Bol realizovaný formou tréningov prvej pomoci zameraných na praktické zvládnutie život zachraňujúcich úkonov. Cieľovou skupinou boli študenti tretieho ročníka nášho gymnázia, ktorí postupne absolvovali 8 – hodinový tréning zameraný najmä na praktické nacvičenie si správnych postupov prvej pomoci pri život zachraňujúcich úkonoch.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Beseda s hercom

  Dňa 27. 1. sa naši druháci zúčastnili besedy s hercom Spišského divadla Pavlom Pivkom, ktorý im predstavil život herca. Cez fotodokumentáciu im priblížil predstavenia, v ktorých účinkoval a, dokonca, zahral aj ukážku z monodrámy Kontrabasista.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Adventné besedy

  Počas adventného obdobia sa na našej škole uskutočnili adventné besedy. Svojou návštevou nás poctili ľudia, ktorí sú v našej spoločnosti veľmi populárni a známi. Pozvanie k nám prijali: Dr.h.c. Ing. Ján Figeľ - predseda KDH, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ing. Mária Sabolová - podpredsedníčka KDH, poslankyňa NR SR, Mons. Bernard Bober - arcibiskup - metropolita košickej rímskokatolíckej arcidiecézy, Vladimír Štefanič - katolícky kňaz, spisovateľ a textár a Martin Husovský - člen skupiny Komajota.

  Nezabudnite si pozrieť naše fotogalérie z 1. besedy, z 2. besedy, z 3. besedy a zo 4. besedy.

  A Slovo bolo u Boha

  Dňa 8. 12. 2010 sa konalo v Humennom krajské kolo súťaže "...A Slovo bolo u Boha". Našu školu úspešne reprezentoval Jakub Mura (2.B), získal 1. miesto a postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 5. 2. 2011 v Ružomberku. Blahoželáme a držíme prsty!

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Alžbetina ruža

  19. 11. 2010 sa v Historickej radnici uskutočnil 7. ročník speváckej súťaže piesní katolíckych škôl Košickej arcidiecézy s názvom O Alžbetinu ružu. Našim žiakom, ktorí sa súťaže zúčastnili, sa opäť darilo.

  Zuzana Eperješiová (4. A) obsadila 1. miesto v kategórii moderná pieseň - duá. Prvenstvo patrilo aj Zuzane Szalonovej (1. A) v kategórii ľudová pieseň a Bernadeta Szökeová (2. A) sa umiestnila na 3. mieste v kategórii náboženská pieseň. Naše dievčatá na akordeóne sprevádzal František Bujňák (1. A) a na gitare Dávid Szöke (1. A).

  Ďakujeme za reprezentáciu našej školy a srdečne blahoželáme!

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Slovo bez hraníc

  8. a 9. novembra 2010 sa v Sobášnej sále Miestneho úradu mestskej časti Košice- Staré Mesto uskutočnil 15. ročník mestskej recitačnej súťaže SLOVO BEZ HRANÍC. Pondelok dvojdňovej recitátorskej súťaže patril poézii, utorok próze. Recitovalo sa nielen v slovenskom jazyku, ale počuli sme aj maďarský či rusínsky jazyk. Tento ročník prekonal všetky očakávania, o čom svedčilo takmer dvesto prihlásených účastníkov v rôznych vekových kategóriách.

  Dvojdňová celomestská recitačná súťaž sa slávnostne ukončila galaprogramom, na ktorom ocenili tých najlepších. Našu školu reprezentovali študentky A. Hovancová (3. A), ktorá získala 2. miesto v prednese poézie a Júlia Čekaňáková (2.B), ktorá obsadila 1. miesto v prednese prózy. Srdečne im blahoželáme!

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Imatrikulácia 2010

  V stredu 27. októbra sa v školskej jedálni nášho gymnázia uskutočnila imatrikulácia tohtoročných prvákov. Organizátormi večera boli tretiaci, ktorí sa museli postarať o občerstvenie, hudbu, kultúrny program a, samozrejme, aj o dobrú zábavu. Teraz, keď je po imatrikulácii a prváci už patria do cechu mučeníckeho, môžu si bezpečne chodiť po chodbách našej školy a tešiť sa, že majú všetko za sebou. Želáme im teda veľa šťastia a sily prekonať všetko s úsmevom na tvári!

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Letná škola v zime

  V dňoch 23.10. - 27.10.2010 sa uskutočnila v školiacom a ubytovacom zariadení Medvedica NIDM Tatranská Štrba Letná škola „Veľká sila malých častíc“. Projektu, ktorý sa niesol pod názvom „Od mikrokozmu k poznaniu makrokozmu“, sa zúčastnili aj naši študenti 3. B triedy: M. Fecík, P. Kozák a P. Törok.

  Program letnej školy bol zostavený zo štyroch základných blokov. Informačný blok zoznámil študentov s najnovšími poznatkami o práci Veľkého hadrónového urýchľovača v CERNE a prvých získaných experimentálnych údajoch. Obsahovo hodnotná bola prednáška o prieniku jadrovej fyziky do života okolo nás. Blok venovaný fyzikálnym experimentom bol zložený z návštev pracovísk SAV, Katedry fyziky FEI TU v Košiciach a Katedry jadrovej a subjadrovej PF UPJŠ. V praktickom bloku sa účastníci venovali návrhom a výrobe elektronických obvodov pre fyzikálne experimenty. Štvrtý blok bol venovaný rekreačným aktivitám. Samostatnými časťami programu boli informácie o študentských kozmických experimentoch, vedecká konferencia a astronomické pozorovania.

  Naši študenti boli neustále zainteresovaní do sveta fyziky, a tak získali nové poznatky, empíria, ktoré určite budú obrovským prínosom v ich ďalšom napredovaní.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  A opäť v divadle!

  Upršaný večer 20. októbra sme strávili spolu s našimi učiteľmi opäť v divadle. Po septembrovej návšteve Malej scény, kde sme prežívali osobnú drámu Médey, sme si vybrali celkom opačný žáner.

  Francúzska hra Georgea Faydeaua „Chrobák v hlave” je brilantnou komédiou, kde centrálnu zápletku tvorí „nevera“ verných, ktorým ktosi nasadí do hlavy chrobáka pochybností. Vďaka skvelému hereckému obsadeniu v podaní Ivana Krúpu s jeho dvojúlohou, Michala Šoltésza, Henriety Kecerovej a Dany Košickej, ktorí dokonale využili svoj talent i možnosti ponúkané hrou, sme sa vynikajúco pobavili a zároveň zoznámili s jednou z najslávnejších a najhranejších klasických komédií.

  Jednoduchý príbeh, hoci bez vážnejších intelektuálnych ambícií , stále zaujme diváka pre svoju živosť, humor , situačnú komiku a ostrovtipom sršiace dialógy. A keďže okrem umeleckého zážitku sme mali radosť aj zo spoločne stráveného večera, je jasné, že sa za divadelným umením vyberieme čoskoro zas.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Spev bez hraníc

  Štvrtý ročník celomestskej speváckej súťaže Spev bez hraníc ponúkol príležitosť všetkým speváckym talentom, aby si medzi sebou zmerali sily v speve . Súťažiacich hodnotila odborná porota zložená z hudobných pedagógov a známych osobností. Víťazi boli odmenení hodnotnými cenami.

  Našu školu reprezentovali študentky Martina Zubárová (4. A) a Zuzana Salonová (1. A), ktorá získala čestné uznanie a hodnotnú cenu. Na akordeóne ju sprevádzal František Bujňák (1. A). Srdečne jej všetci blahoželáme!

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Exkurzia na Orave

  Naši tretiaci absolvovali 11. 10. - 12. 10. 2010 exkurziu na Orave a na Hornom Liptove. Navštívili miesta, kde žili a tvorili naši významní spisovatelia a dejatelia.... ale i miesto ich večného odpočinku na Národnom cintoríne v Martine.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Boj proti hladu

  Celoslovenskú verejnú zbierku BOJ PROTI HLADU každoročne organizuje Vincentská rodina Slovenska. Zbierka je zameraná na pomoc misii chudobným na Haiti.

  Štvrtý ročník predaja medovníkových srdiečok bol od 15. 9. do 10. 10. 2010. Oproti minulým rokom nastala zmena. Vzhľadom na zemetrasenie, ktoré bolo v januári tohto roka na Haiti a následnú katastrofickú situáciu v súčasnosti (prebieha obdobie hurikánov, ľudia sú premočení, nemajú sa kde schovať, zomierajú na zápal pľúc a na chrípku), bola zbierka predĺžená vo forme DMS.

  Ani naši študenti nestáli bokom, priložili ruku k dielu a svojou aktívnou činnosťou prispeli k šíreniu dobra.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  72 hodín bez kompromisu

  Študenti nášho gymnázia sa nebáli chytiť šmirgeľ a štetce do ruky. V rámci projektu 72 hodín bez kompromisu vymaľovali a skrášlili najfrekventovanejšie miesto na škole - chodbu pri bufete.

  Firma Dom farieb, spol. s.r.o nám poskytla 5% zľavu na nákup v ich obchode. Finančne nám pomohol p. Daniel Rusnák (starosta MČ Košice - KVP) a rodičovské rady gymnázia a základnej školy. Hladné krky maliarov škoricovníkmi zasýtila firma UNI, spol. s.r.o. Ďakujeme!

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Nemecko - Comenius

  Do série projektov, zjednotených pod názvom Comenius, pribudol ďalší. Novou pomyselnou časťou veľkej skladačky bola téma Rodina. Stretnutie študentov partnerských škôl tentoraz prebiehalo v nemeckom meste Hildesheim v čase od 3. do 8. októbra. Za našu školu sa projektu zúčastnili: Zuzka Eperješiová, Paťa Fecková, Peťo Krajňák, Jakub Mati, Matúš Prekop. Pripravený bol pevný program, mali sme však aj možnosť aspoň trochu nahliadnuť do bežného života rodín, v ktorých sme boli ubytovaní.

  Hlavnou časťou, od ktorej sa odrážali ostatné aktivity bolo odprezentovanie témy tým ktorým štátom. Ešte ráno sme boli rozdelení do medzinárodných skupín, v ktorých sme aj poobede debatovali a premýšľali, čo všetko sa dá urobiť pre zlepšenie podmienok rodiny už len v samotnom jej ponímaní. Výsledkom práce boli aj postery, o ktorých sme potom hovorili pred celou skupinou študentov a učiteľov. Nasledoval voľný program v rodinách. Štvrtok bol celý zameraný na tvorivú činnosť v určitej oblasti - film, divadlo, giacometti a koláž. Mali sme možnosť vybrať si, na čom sa chceme podieľať.

  Sprevádzali nás pani učiteľky - Helga Kohn, Monika Dzurdženíková a pán učiteľ Milan Koščo. Mali síce osobitný program, ale môžem za nich povedať, že mesto sa im páčilo tak veľmi ako nám a všetci sme sa spolu dobre bavili.

  Uzavretím projektu bude téma integrácie imigrantov. Projekt sa bude tentoraz konať v Dánsku, a to už čoskoro, v máji.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  P.O.H. hovorí. Počúvajme!

  3. októbra 2010 niektorí študenti i pedagógovia nášho gymnázia navštívili Spišskú Kapitulu a zúčastnili sa slovno - hudobného programu „Pavol Országh Hviezdoslav hovorí. Počúvajme!“ Aktéri programu sa snažili upriamiť pozornosť na Hviezdoslava ako na básnika, ktorý je neustále aktuálny a má čo ponúknuť svetu dneška upriamenému na mamonu a pôžitok. Ako recitátori sa predstavili mladí slovenskí herci Marián Miezga, Juraj Hrčka a Milan Ondrík. Na organe hral organista Stanislav Šurin, ktorý je aj autorom hudby a spievala Schola Cantorum zo Spišskej Kapituly. Program sa konal pod záštitou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Jána Figeľa a spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru v rámci Roka kresťanskej kultúry.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Litteriáda

  21. septembra 2010 sa literatúry chtiví študenti nášho gymnázia s pani učiteľkou Helenou Čižmárovou zúčastnili druhého ročníka medzinárodného literárneho festivalu Litteriáda, na ktorej bola predstavená súčasná slovenská, litovská, poľská, rakúska a nemecká literárna scéna. Prehliadka trvala do 24. septembra. „Umelecké združenie a vydavateľstvo Pectus v spolupráci s košickým Konzervatóriom pripravilo pre verejnosť prezentácie domácich a zahraničných autorov. Zahraničnými hosťami z litovskej strany boli Birutë Jonuđkaitë a Vladas Braziűnas, poľskú stranu zastupovali Marek Wawrzkiewicz, Elżbieta Musiał, Marta Świderska - Pelinko, rakúsku a nemeckú literatúru predstavili Beppo Beyerl a Martin Becker,“ prezradil zástupca organizátora festivalu Radovan Brenkus.

  V tomto ročníku slovenskú literatúru prezentovali Ľudovít Petraško a Peter Karpinský. Jednotlivé literárne kaviarne sa uskutočnili v kasárňach Kulturpark na Kukučínovej ulici v Košiciach. Ich cieľom bolo okrem iného ukázať verejnosti charakter a tvorivý potenciál súčasnej slovenskej a zahraničnej literatúry v medzikultúrnom dialógu mimo takzvaných oficiálnych literárnych prúdov, vybudovať vhodné podmienky na spoluprácu v literárnej kultúre na medzinárodnej úrovni.

  Košické Konzervatórium pre kultúrnu verejnosť pripravilo ojedinelý koncert Musicus Poesis, experimentálnu koláž umeleckého prednesu a vážnej hudby. Na festivale zároveň boli prezentované najnovšie knihy slovenských autorov. Za účasti zahraničných spisovateľov boli predstavené aj knihy zahraničných účastníkov v slovenskom preklade.

  Všetky knihy si návštevníci mohli zakúpiť priamo na festivale. Literárna prehliadka sa uskutočnila vďaka finančnej podpore ministerstva kultúry a súkromných sponzorov. Bolo to skvelé podujatie, sme radi, že sme sa ho mohli zúčastniť.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Medea

  Koniec prázdnin a začiatok školského roka znamená pre mnohých tragédiu. Posledné „Last minute“ dovolenky vypredané, kúpaliská zatvorené, nekonečné hodiny voľného času vypršané... Nepochybne, tieto skutočnosti evokujú pocit „vyhnania z raja“. Nie je to však úplne tak. Školský rok prináša veľké množstvo príležitostí a možností zažiť príjemné chvíle... 20. septembra o 19.00 h sa v Štátnom divadle odohralo predstavenie spracované podľa diela starogréckeho dramatika Euripida - Medea... Aj niektorí študenti a profesori Gymnázia sv. košických mučeníkov dali prednosť takémuto skultúrneniu ducha.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Projektové vyučovanie

  17. 9. sa konal Deň projektového vyučovania. Tentoraz ústrednou témou bola RODINA. Študenti sa jej zmocnili naozaj zodpovedne a snažili sa tento pojem „rozpitvať“ z rôznych strán, pohľadov a rôznymi spôsobmi – od tzv. klasických prednášok, cez divadelnú (a veľmi vtipnú) scénku až po vynikajúcu prezentáciu, ktorá nikoho nenechala bez pohnutia...

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Sviatok sv. košických mučeníkov

  7. septembra sme slávili sviatok – našich patrónov – sv. Košických mučeníkov a oslávili sme ho v plnej paráde! Za účasti otca arcibiskupa, jeho tajomníka a vikára, všetkých našich farských duchovných pastierov, diakona i našich dvoch absolventov, ktorí sa pohli za Božím hlasom a odovzdali sa do jeho služieb v reholiach. Po radostnom slávení Eucharistie sme sa stretli s hosťami v krátkom, no zato vnútorne bohatom, kultúrnom programe v školskej jedálni. Jeho nosnou myšlienkou bol život a odkaz našich patrónov.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Začiatok školského roka

  Začiatok školského roka si ani nevieme predstaviť bez veselých výkrikov radosti zo zvítania sa medzi priateľmi a spolužiakmi. Túto radosť nedokáže zakaliť ani - zatiaľ len tlejúce – vedomie nadchádzajúcich pracovných školských dní. Predsa len – ten prvý deň patrí radosti, slávnostnému pocitu z nového začiatku, podvedomej zvedavosti, možno i obáv ... preto všetko treba zveriť do Božích rúk a poprosiť Ho o požehnanie a sprevádzanie svojím Duchom. Všetko toto sme predostreli pred Božiu tvár v úvodnej svätej omši v Kláštore sestier karmelitánok na Sídlisku KVP.

  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.

  Začiatok školského roka 2010/2011
  Milí rodičia a študenti! Riaditeľstvo Gymnázia sv. košických mučeníkov oznamuje, že začiatok školského roka 2010/2011 bude vo štvrtok 2. septembra 2010. Srdečne Vás pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorá sa začne o 10:00 hod. v Kláštore sestier karmelitánok na sídlisku KVP. Študenti, ktorí majú v tento deň záujem o obed, to musia prísť osobne nahlásiť do jedálne školy do 10:00 hod. Tešíme sa na stretnutie s Vami.
  -----------------------------------------------------------------
  2009/2010
  Záver školského roka 2009/2010
  Nastal dlho očakávaný deň "D". Po vyčerpávajúcich 10 mesiacoch sa žiaci, ale i učitelia tešili na 30. jún. Školský rok sme ukončili prezentáciou celoročných aktivít našej školy. Po nej prišla na rad svätá omša a potom už nasledovalo slávnostné odovzdávanie ocenení našim najšikovnejším. Triedne učiteľky spolu s pani riaditeľkou a zástupkyňou ocenili žiakov nielen za výborný prospech, ale aj za reprezentovanie našej školy v rôznych súťažiach, za aktívnu pomoc v akciách organizovaných našou školou, za vzorné správanie či aktívny zber druhotných surovín. Posledný deň školského roka 2009/2010 navštívil naše gymnázium primátor mesta Košice František Knapík spolu s vedúcou oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Helenou Jeníkovou a odovzdali vyše 40 gymnazistom koncoročné vysvedčenia i pochvaly. Žiaci dostali od primátora okrem vysvedčenia na pamiatku aj knihu Márie Spoločníkovej Oltár svätej Alžbety, v ktorej mali vložený aj pozdravný list. Pán primátor sa prihovoril všetkým gymnazistom: „Máte za sebou náročných desať mesiacov práce, v mnohých prípadoch s úspešnými výsledkami, ktoré teraz držíte v rukách. Chcem vám zaželať príjemné a veselé prázdniny, veľa oddychu a po nich opäť množstvo tvorivých síl počas ďalšieho štúdia.“ Všetci si želáme dlhé, pokojné a zmysluplné využitie prázdninových dní a tešíme sa, akými zážitkami sa pochválime opäť v septembri. TEŠÍME SA AJ NA BUDÚCICH PRVÁKOV :-) Riaditeľstvo Spojenej školy sv. košických mučeníkov želá všetkým pedagógom, zamestnancom a žiakom požehnané letné prázdniny. Tešíme sa na stretnutie opäť v septembri v školskom roku 2010/2011.
  Výberové konanie pre školský rok 2010/2011
  Riaditeľstvo Spojenej školy sv.košických mučeníkov vypisuje výberové konanie pre školský rok 2010/2011. Bližšie informácie nájdete tu.
  Cena mesta Košice 2010 pre našu pani riaditeľku
  Vyvrcholením osláv Dňa mesta Košice bol slávnostný ceremoniál odovzdávania mestských ocenení - Ceny mesta Košice, Ceny primátora mesta Košice a Plakety primátora mesta Košice. S radosťou sme prijali správu, že medzi ocenenými je aj naša pani riaditeľka, RNDr. Anna Futóová, ktorej bola dňa 7.5.2010 odovzdaná Cena mesta Košice 2010. V mene kolektívu pedagogických zamestnancov a pracovníkov Spojenej školy sv. košických mučeníkov, ako aj rodičov našich žiakov jej chceme aj takto vyjadriť poďakovanie za prácu, ktorú venuje zveľaďovaniu našej školy a jej osobný, častokrát materinský prístup k učiteľom i žiakom. Veríme, že pod jej vedením bude škola i naďalej zdolávať prekážky a tešiť sa z úspechov svojich žiakov.
  Pozrite si tlačovú správu zo slávnostného ceremoniálu.
  Čo o nás povedali štvrtáci, naši maturanti?
  Maturitu už majú úspešne za sebou, mnohí aj prijímacie skúšky na vysoké školy. Pozrite sa spolu s nami na roky strávené na našom gymnáziu očami bývalých štvrtákov.Tu!
  Ústne maturitné skúšky 2009/2010
  V dňoch 24. - 25. mája 2010 sa na našom gymnáziu uskutočnili ústne maturitné skúšky. S radosťou všetkým oznamujeme, že všetci naši maturanti úspešne zložili svoju "prvú skúšku dospelosti". Ďakujeme všetkým učiteľom, rodičom a študentom, ktorí pomáhali pri prípravách a vytvárali pokojnú atmosféru počas MS. Slávnostné ukončenie štúdia našich absolventov sme zavŕšili svätou omšou v kaplnke nášho gymnázia. Našim absolventom srdečne blahoželáme a veríme, že budú vzorne reprezentovať naše gymnázium na vysokých školách a vo svojich zamestnaniach.
  Voľba študentského richtára
  19. mája 2010 sa v priestoroch Amfiteátra (Festivalové námestie) uskutočnila voľba nového študentského richtára. Za mimoriadnej a počasiu - odolnej podpory žiakov nášho gymnázia a základnej školy zvíťazil náš kandidát, RICHARD IŽOL z 1.A. Aktuálna farba nášho kandidáta - modrá - síce neobmäkčila oblohu, (ktorá nás výdatne kropila) ale zatienila celé hľadisko. Aj v mene RIŠA ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu príprav súťaže (najmä p. učiteľkám Antónii Juhásovej, Helene Čižmárovej, Šarlote Škorvánkovej a Tomášovi Bodnárovi z 2.A za výbornú propagáciu).
  Kliknite si na správu z podujatia.
  Divadelné predstavenie - Vstupenka do raja
  Po úspechu vianočného predstavenia pod názvom "Vianoce v meste XY" z minulého roka sa sr. Daniela Somorová rozhodla nacvičiť nové predstavenie. Tentoraz pod názvom "Vstupenka do raja". O kvalitách jej režisérskeho vedenia, ako aj o talentoch, doteraz ukrytých v triedach našej školy, sa mohli presvedčiť rodičia našich žiakov pri príležitosti Dňa matiek. Toto predstavenie, s nie menším úspechom, odohrali naši herci aj na niektorých školách a budú s ním putovať aj za hranice nášho mesta. Krátke ukážky, spolu s vyjadrením režisérky a hlavných predstaviteľov, si môžete pozrieť v krátkom zázname televízie LUX. Režisérke i hercom želáme veľa tvorivosti a ďalších možností preukázať svoje kvality a talenty, ktoré im zveril Boh.
  Nezabudnite si pozrieť našu fotogalériu.
  Projekt Štefánik
  Študenti 1., 2. a 3. ročníka sa zapojili do Projektu Štefánik, ktorý zorganizovalo Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Oboznámili sa s históriou SNP, vypočuli si sprostredkované spomienky účastníkov a prezreli si pancierový vlak Štefánik.
  COMENIUS PROJECT - UNITY IN DIVERSITY
  V dňoch 20. 4. - 23. 4. 2010 sa niektorí študenti nášho gymnázia spolu s učiteľmi, vďaka projektu Comenius, zúčastnili „pracovného výletu“ v talianskej Verone. Témou spoločného stretnutia krajín - Francúzsko, Nemecko, Dánsko, Taliansko a Slovensko - bolo genetické inžinierstvo a manipulácie s genetickým materiálom. Študenti spoločne diskutovali o prínose tohto inžinierstva, no zároveň hovorili o nevýhodách a negatívnych následkoch jeho zneužitia. Prieskumy, postoje a názory boli spoločne spracované do elektronickej podoby. Už teraz sa môžeme tešiť na ďalšie stretnutia. Najbližšie bude v Nemecku a jeho témou bude Štruktúra rodiny. Výmenné pobyty za účelom zdokonalenia sa v jazyku, ale aj vo vystupovaní pred verejnosťou či zhromažďovaní nových informácií, sú veľkým prínosom pre mladých študentov, pretože práve tí tvoria budúcnosť.
  Deň narcisov 16.4.2010
  16. apríla 2010 sa uskutočnila v mestách a obciach Slovenska jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine - Deň narcisov. Ani naši študenti na tento deň nezabudli a svojou aktívnou činnosťou prispeli k šíreniu dobra, viď. ďakovný list. Aj tento rok sme mali práve vďaka kvietku narcisu pocit, že je všetko okolo nás krajšie, farebnejšie, pozitívnejšie... Jeho nosením sme vyjadrili spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom bez ohľadu na vek či onkologickú diagnózu. Dobrovoľný príspevok pomôže realizovať množstvo programov a projektov, ktoré ľuďom s ťažkým ochorením pomáhajú prekonávať najťažšie obdobie života – obdobie liečby i po liečbe. Zároveň umožní prihovárať sa aj k zdravej populácii na poli prevencie.
  Pozrite si našu fotogalériu
  Veľkonočné prázdniny
  Milí rodičia.
  V dňoch 1.4.- 6.4.2010veľkonočné prázdniny. Vyučovanie sa začne opäť v stredu 7.4.2010 podľa rozvrhu hodín.
  Geografická olympiáda - krajské kolo 2010
  Dňa 10.marca sa sa uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády. Náš študent, Jakub Železník z 3.B triedy, sa umiestnil na vynikajúcom 1.mieste v kategórii D a postúpil tak do celoštátneho kola (16.-18.4.2010 v Belušských Slatinách).
  Víťazovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.
  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2010
  Dňa 10.marca sa konal na našej škole 56. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich úspechy v regionálnom kole. Pozrite si našu fotogalériu
  Farský ples 2010
  Milí rodičia, učitelia, študenti a priatelia našej školy!

  Občianske zruženie Prameň života a Rímskokatolícka farnosť Božieho milosrdenstva KE-KVP zorganizovali 13.februára 2010 v priestorov našej školy Farský ples 2010. Ďakujeme všetkým, ktorí sa starali o príjemnú atmosféru večera. Môžete navštíviť našu fotogalériu a taktiež fotogalériu farnosti.
  Novinky v našej fotogalérii
  Vo fotogalérii nám pribudlo niekoľko fotoalbumov z posledných akcií minulého roka 2009. Pevne veríme, že nás v roku 2010 čakajú ďalšie zaujímavé akcie.
  Projekt "Adopcia triedy v Sudáne"
  29.1.2010 navštívil našu školu don Peter Kuchár, salezián, aby nás oboznámil s priebehom projektu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Svoje rozprávanie o živote mladých v Sudáne nám priblížil aj prostredníctvom fotogalérie. Mohli sme vidieť obrovské rozdiely v možnostiach života žiakov a študentov v našej krajine a v krajine, ktorú roky sužovala občianska vojna a nepredstaviteľná chudoba.
  Vianočné prázdniny
  Milí rodičia. Z prevádzkových dôvodov bude na našej škole riaditeľské voľno v dňoch 21.-22.12.2009.

  V dňoch 23.12.2009-10.1.2010vianočné prázdniny.
  Vyučovanie sa začne opäť v pondelok 11.1.2010 o 8:00 hod. svätou omšou.
  Návšteva galérie v Budapešti
  Deň pred polročným vysvedčením sme sa opäť vybrali „do sveta“. Keďže vyučovanie predmetu umenie a kultúra myslíme vážne, nechali sme sa inšpirovať informáciou, že Múzeum krásnych umení v Budapešti vystavuje diela majstrov talianskej renesancie „Od Botticelliho po Tiziana“. 53 študentov so svojimi pedagógmi sa teda do Budapešti vybralo a neoľutovali námahu. Majestátna budova múzea ukrývala poklady zo všetkých slávnych galérií sveta, ktorých hodnotu si ťažko možno predstaviť. Pred obrazmi Botticelliho, Tiziana, Rafaela, Michelangela, Veroneseho, Tintoretta a mnohých ďalších sme žasli nad výtvormi ľudského génia. Dojmy, ktoré podnietili mnohé diskusie na vyučovacích hodinách , doznievajú dodnes.
  Fotoreportáž tu.
  Pozvánka na Deň otvorených dverí na GKM - 7.12.2009
  Milí rodičia našich budúcich študentov a budúci študenti nášho gymnázia. Srdečne Vás pozývame do priestorov nášho gymnázia, kde Vám radi poskytneme podrobné informácie o možnostiach štúdia. Ponúkame Vám prehliadku priestorov nášho gymnázia a nahliadnutie do vyučovacích hodín s moderným prístupom výučby (miestnosti s interaktívnou tabuľou). Sme tu pre Vás od 12:00 - 16:00 hod.
  Tešíme sa na Vašu návštevu.
  Pozvánka na stretnutie rodičovského spoločenstva
  Milí rodičia. Pozývame Vás na stretnutie rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutoční 26.11.2009 (vo štvrtok) v priestoroch nášho gymnázia o 16:00 hod.
  Stužková slávnosť 4.A triedy
  Ak ste chceli vedieť, ako to naozaj bolo s červenou čiapočkou, ak ste sa doteraz nudili pri programoch typu "Hľadá sa talent", tak ste v sobotu mali byť na stužkovej 4.A! Možno sme v pondelok nastúpili do školy s modrinami na nohách a nevyspatými očami, ale môžeme povedať, že to stálo za to.
  A aké prívlastky si naši maturanti po tejto akcii zaslúžia? Dobrí organizátori, pozorní hostitelia a talentované osobnosti. Jedinečnosť tejto akcie sme Vám priblížili v našej fotogalérii.
  Európsky deň - jednota v rozmanitosti 18.11.2009
  18.11.2009 nám na pôde našej školy gymnazisti predstavili zaujímavým spôsobom jednotlivé krajiny Európskej únie tak, aby vytvorili "Jednotu v rozmanitosti".

  A o čo vlastne išlo? O talianske špagety a pizzu, o horúce španielske flamengo, o belgickú čokoládu a slovenské halušky, o maďarský guľáš a cyperské citrusy, o francúzsky šarm a nemeckú precíznosť, o ...

  Ešte stále netušíte o čo hovorím? Pozrite si podrobnú fotoreportáž.
  IMATRIKULÁCIA 2009
  27.10.2009, o 16:00 hod. sa na našej škole uskutočnila imatrikulačná slávnosť našich prvákov.
  Ako to všetko dopadlo a čo sme pripravili našim "zelenáčom" si pozrite v našej fotogalérii.
  Návšteva synagógy v Košiciach
  10.10.2009 sa niekoľkí študenti so svojimi pedagógmi zúčastnili aj návštevy synagógy, aby si aj takto pripomenuli Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Bližšie informácie nájdete tu. Pozrite si foto aj v našej fotogalérii.
  Výlet do Poľska 8.-9.10.2009
  V dňoch 8.- 9.októbra 2009 sa uskutočnil výlet študentov 1. a 2. ročníka nášho gymnázia do Poľska. Hlavným cieľom tohto výletu bolo vytvoriť spoločenstvo a lepšie spoznať nielen nových spolužiakov ale i svojich triednych učiteľov. O svojich zážitkoch sa delia študenti aj ich pedagógovia: "Všetci sme prišli nadšení z Krakova. Páčil sa nám Wawel i nálada na námestí Rynek glowny s chrámom Panny Márie i trubačmi na jeho veži. V koncentračnom tábore Oswienčim a Birkenau sa na chvíľu zastavil čas. Turistické zážitky prerušila tichá úvaha o utrpení, egoizme, neľudskosti. Návšteva krásnej soľnej bane vo Wieliczke nám pohladila dušu na záver exkurzie."

  Pozrite si našu fotogalériu.
  Exkurzia vo Viedni 23.-26.9.2010.
  Už druhý školský rok sme s našimi študentmi začínali netradične – exkurziami. Hneď v septembri, od 23. do 26. sme navštívili Viedeň (pre tretiakov a štvrtákov) Poprechádzali sme sa po jej krásnom centre, prezreli si zámok Schőnbrunn, rezidenciu rakúsko-uhorských panovníkov Hofburg , dnes sídlo rakúskeho prezidenta, videli sme mesto z výšky 68m z „obrovského kolesa“ v Prátri, obdivovali avantgardný Hundertwasserov dom. Maškrtnejší si sadli vychutnať svetoznámu tortu a atmosféru v cukrárni u Sachera, umenia chtiví zase vychutnávali krásne zbierky Umelecko-historického múzea či diela francúzskych impresionistov v Albertíne. Pri tom všetci trénovali nemčinu. A o to práve išlo.

  Pozrite si našu fotogalériu.
  Pozvánka na stretnutie Rodičovského spoločenstva 22.9.2009
  Milí rodičia!

  Pozývame Vás na stretnutie Rodičovského spoločenstva (RS) našej školy, ktoré sa uskutoční v utorok 22.9.2009 o 16:00 hod.
  Program:
  16:00 - svätá omša vo vestibule školy
  16:45 - školské RS, - správa o činnosti RS
  17:30 - triedne RS, - voľba člena školskej rady RS, - financovanie šatňových skriniek
  Prosíme Vás o Vašu účasť, aby ste mohli byť informovaní o činnosti žiakov a učiteľov v tomto školskom roku.
  Otvorenie nového školského roka 2009/2010
  2. septembra sa brána našej školy opäť otvorila a my sme po dvojmesačnom relaxe zasadli do školských lavíc. Želáme všetkým pedagógom, žiakom a zamestnancom gymnázia odvahu a nadšenie tvoriť "veci nové" :-) Podporujme sa navzájom spoločnou modlitbou!

  Pozrite si našu fotogalériu.
  -----------------------------------------------------------------
  2008/2009
  Záver školského roka 2008/2009
  A nastal ten dlho očakávaný deň "D". Po vyčerpávajúcich 10 mesiacoch sa žiaci, ale i učitelia, tešili na 30.jún! Školský rok 2008/2009 sme ukončili spoločnou svätou omšou v našej kaplnke a po jej skončení nastalo slávnostné odovzdávanie ocenení našim najšikovnejším :-) Triedne učiteľky, spolu s pani riaditeľkou a zástupkyňou, ocenili žiakov nielen za výborný prospech, ale aj za reprezentovanie našej školy v rôznych súťažiach, za aktívnu pomoc v akciách organizovaných našou školou, za vzorné spravanie k spolužiakom i učiteľom, či aktívny zber druhotných surovín. Všetci si želáme dlhé, pokojné a zmysluplné využitie prázdninových dní a tešíme sa, akými zážitkami sa pochválime opäť v septembri. Nebuďme smutní, veď bez školy by to bola nuda. Komu by sme porozprávali, čo sme zažili, komu by sme ukázali fotografie z exotických destinácií, načo by sme si kupovali rôzne darčeky, keby sme sa nimi nemali komu pochváliť?

  TEŠÍME SA NA VÁS VŠETKÝCH A UŽ TERAZ SME ZVEDAVÍ NA NOVÝCH PRVÁKOV :-)))

  Foto nájdete tu. Fotky z ďalších akcií počas školského roka nájdete v sekcii Fotogaléria.
  Ako sme prežili "noc v škole" ...
  O tom, že škola nemusí byť len miestom pre učenie a získavanie informácií, ale skutočne druhým domovom, kde sa dá zabaviť a oddýchnuť, sa presvedčili aj študenti nášho gymnázia. Vďaka Študentskej rade a profesorom, ktorí pripravili bohatý program, sa študenti stretli v areáli školy, aby netradične prežili štvrtkovú noc. Celé podujatie sa začalo dňa 25. 6. o 17. hod. oficiálnym otvorením. Po ňom nasledovali rôzne zaujímavé aktivity. O chutné grilované kuracie stehienka sa postaral hlavne „šéfkuchár“ Robo (predseda ŠR), ktorý to aj vďaka svojim pomocníkom zvládol na výbornú. V neskorších večerných (alebo lepšie povedané v skorých ranných) hodinách sa podávala ešte Pizza. Raňajky študentom zasponzorovala pekáreň na KVP (srdečná vďaka, boli výborné). Noc v škole bola úžasná aj napriek tomu, že niektorí spali 3hod., niektorí 2hod. a niektorí vôbec. Títo „hrdinovia“ prebdenú noc dospávali na druhý deň. Domov odchádzali všetci unavení, ale spokojní a plní zážitkov. Tí, ktorí zaváhali a neprišli, môžu ľutovať.

  Foto nájdete tu.
  Vystúpenie sokoliarov
  Ak nájdete poraneného dravca, najlepšie mu pomôžete tak, že ho odovzdáte na najbližší obvodný úrad životného prostredia, prípadne sokoliarom Aquila na ich stálej scéne v Bojniciach. A práve títo sokoliari navštívili aj našu školu a zaujali študentov svojím vystúpením s dravcami, dobovým oblečením a derešom. Na dereši, kde v minulosti trestali vinníkov, sa tentoraz nečakane ocitli aj niektorí študenti a ich učitelia.

  Foto nájdete tu.
  Ako sme zmaturovali v šk. roku 2008/2009
  Tááák! A máme to za sebou. Spolu s pedagogickým zborom sme zvládli tohtoročné maturitné skúšky. Všetci sme zmaturovali a tešíme sa z toho (tešia sa aj naši učitelia, lebo v mnohých z nás sa prejavilo to, čo v nás márne hľadali celé 4 roky - t.j. vedomosti :-))) Máme pred sebou ďalšiu etapu, ale predtým si poriadne oddýchneme nie 2 ale celé 3 mesiace :-) ĎAKUJEME UČITEĽOM ZA POCHOPENIE, TRPEZLIVOSŤ A VIERU V NÁS! (4.A)

  Foto nájdete tu.
  Na hodinách slovenčiny - rétorika 4.A
  Ako to vyzerá na hodinách slovenčiny a ako sa z nás stali na malú chvíľu významní rečníci, si môžete pozrieť v našej fotogalérii.
  Vyberáme aj vyjadrenie dvoch štvrtákov - Mareka a Terezky.

  Foto nájdete tu.
  Zlatý Amos 2009
  4. apríla 2009 sa uskutočnilo finále 3. ročníka súťaže Zlatý Amos. V minulom roku si naši žiaci vybrali najobľúbenejšiu učiteľku školy, PaedDr. Helenu Čižmárovú a tento rok najobľúbenejšieho učiteľa, Mgr. Mateja Gardoša.

  A práve on sa prebojoval až do finále súťaže. Aj keď si neodniesol víťaznú trofej, v našej škole sme mu pripravili jedinečnú "korunováciu", lebo v našich srdciach si tento titul zaslúži. Rovnako ako aj ďalší učitelia, ktorí, hoci niekedy prísnejšie, z nás "robia správnych a vzdelaných mladých ľudí". Ďakujeme!

  Pozrite si videozáznam programu nášho učiteľa so svojimi žiakmi z finále súťaže (približne 44 minúta záznamu). Pozrite si tiež našu fotogalériu (archív 2008/2009) z finále súťaže. Nahliadnite aj do minuloročného ročníka tejto súťaže "Zlatý Amos 2008".
  Návšteva europoslanca na našej škole
  3. apríla 2009 v rámci programu Naspäť do školy, ktorý je súčasťou projektu Európska jar 2009, našu školu, Gymnázium sv. košických mučeníkov, navštívil poslanec Európskeho parlamentu Ing. Ján Hudacký. Cieľom besedy bolo umožniť mladým ľuďom lepšie poznať región Európy, jej subregióny i prácu poslanca, ktorú ako verejný činiteľ vykonáva. Pán europoslanec hovoril o úlohách Európskej únie a o tom, ako tvorcovia rozhodnutí vplývajú na náš každodenný život. Poukázal na efektívne úspory energie i na dôležitosť energetických úspor v bytovom hospodárstve. Hovoril o tom, že Európska únia je založená na princípe kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a zdôraznil, že efektívne učenie sa cudzích jazykov je nesmierne dôležité nielen pre budovanie mostov medzi ľuďmi a národmi, ale aj pre vybudovanie ekonomiky založenej na vedomostiach. Vďaka návšteve europoslanca mali študenti a učitelia príležitosť dozvedieť sa viac o úlohe Európskeho parlamentu v nadregionálnom i celosvetovom kontexte i o vplyve, aký má prijímanie a uplatňovanie zákonov EÚ v členských štátoch. Foto nájdete tu.

  SPRINGDAY 2009 - 15 minút slávy .

  Spracovala:PaedDr. Helena Čižmárová
  Medzinárodný týždeň v St. Wilfrid's 9. - 13.3.2009
  Desiati študenti a dvaja pedagógovia z Gymnázia sv. košických mučeníkov už druhý rok reprezentovali Slovensko na „Medzinárodnom týždni“ ktorý každoročne organizuje anglická katolícka stredná škola St.Wilfrid´s Catholic High School pri meste Leeds.

  Študenti spoznali kultúru iných krajín, vymenili si skúsenosti a pracovali na spoločných projektoch s ďalšími 170 účastníkmi z 9 krajín Európy (z Talianska, zo Španielska, z Poľska, z Ukrajiny, zo Švédska, z Nemecka, z Bulharska, z Francúzska a z Veľkej Británie). Okrem práce v skupinách na tému „Jeden svet – veľa farieb“ sa študenti zúčastnili pracovných dielní, spolu so svojimi učiteľmi pripravili výstavu o svojej krajine a absolvovali celodenný výlet do históriou dýchajúceho mesta York.

  Vyvrcholením programu bol „festival talentov“, na ktorom študenti reprezentovali svoje krajiny piesňou a tancom. Publikum naše slovenské ľudové kroje ocenilo víťazstvom v kategórii „Najlepší kostým“ .

  Študenti boli ubytovaní v anglických rodinách, takže mali možnosť hlbšie spoznať život vo Veľkej Británii a zdokonaliť sa v anglickom jazyku. Pobyt vo Veľkej Británii sme si predĺžili o trojdňovú návštevu Londýna, v ktorom sme nielen videli mnoho svetoznámych pamätihodností, ale aj okúsili zábavou a turistami nabitú atmosféru tohto jedinečného mesta.

  Foto nájdete tu.

  Spracovala:Mgr. Ľudmila Šoltisová
  II. školský ples

  7. februára 2009 sa našej škole uskutočnil II. školský ples. Na organizácii plesu sa veľmi zodpovedne podieľali študenti nášho gymnázia pod vedením p. zástupkyne Mgr. Šarloty Škorvánkovej. Pripravili program, výzdobu jedálne a aj počas plesu boli "v pohotovosti". Každý, kto bol na plese môže potvrdiť, že atmosféra bola výborná. Naše tety kuchárky nám pripravili veľmi chutnú večeru a neskôr švédske stoly. Ďalšie dobroty nás čakali na stoloch v podobe zákuskov. Hudba a náš DJ boli v plnom nasadení od večera až do bieleho rána :-) Polnoc sme privítali skutočne bohatou tombolou, ktorú korunovala čokoládová torta. Tú si odniesol (a neskôr "so slzami v očiach" podelil celému učiteľskému zboru) náš telocvikár Mgr. Matej Gardoš. Veselá nálada nakazila všetkých - rodičov, učiteľov aj žiakov a spoločne sme tak vytvorili niečo, čo zostane nielen na fotografiách, ale hlavne v našich spomienkach.

  Foto nájdete tu.
  "Koledy a kúsok srdca pre "múdrosť staroby"

  Ak odídete preč z Hlavnej ulice a obchodov, kde sa na vás valí zo všetkých strán záplava "komerčných Vianoc", otvoríte dvere, kde vládne pokoj a láska, kde Vianoce sú tým, čím majú byť. "Prišli sme Vám zavinšovať, Ježiša Krista narodenie zvestovať", zaznelo z úst študentov nášho gymnázia 18. decembra 2008 vo Vysokošpecializovanom odbornom geriatrickom ústave sv. Lukáša.

  Foto nájdete tu
  Pocta básnikovi 10.12.2008
  Ďakujeme Ti, Pane, že si nám požehnal básnika

  Všeličo môže človek na svete zastaviť, ale čo nikdy nezastaví, nespomalí, je čas. Čas je rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa pri jej toku občas pristavíme, aby sme si uvedomili určitý medzník v svojom živote. 10. decembra takýmto medzníkom bolo 80. výročie narodenia majstra slova Milana Rúfusa. V tento deň sa školská jedáleň Gymnázia sv. košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach zmenila na divadelnú sálu. Na pomyselné divadelné dosky vystúpili malí i veľkí, študenti i učitelia, aby spoločne slovom, piesňou i hudbou vzdali úctu a hold velikánovi slovenskej poézie. Silu Rúfusovho slova umocňoval zvuk kráľovského hudobného nástroja – harfy.

  Svojou návštevou nás poctili i potešili o. arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, o. biskup Mons. Bernard Bober a dekan našej farnosti o. Peter Novák. Pre veľký úspech sa repríza tohto podujatia uskutočnila v nedeľu pre verejnosť na Sídlisku KVP v Košiciach, kde sídli naša škola. Literárny večer zaznamenala aj STV2 a odvysiela ho dňa 21. 12. 2008 v relácii Orientácie.

  Milan Rúfus priniesol poéziu pre malých i veľkých, poéziu neopakovateľnú a hlboko ľudskú, a to sme sa literárnym večerom snažili dokázať. Dovolím si tvrdiť, že Milan Rúfus pre nás objavil poéziu a naučil nás, že aj v tomto svete bez ideálov, v ktorom vládne moc peňazí, je miesto pre obyčajnú ľudskosť a slušnosť; je miesto pre živé ľudské slovo medzi blízkymi ľuďmi, medzi rodičmi a deťmi, medzi žiakmi i učiteľmi. Literárnym večerom sme chceli poďakovať veľkému majstrovi slova, ktorým Milan Rúfus nepochybne je. Preto v závere literárneho večera venovaného 80. výročiu narodenia Milana Rúfusa zneli slová: „Ďakujeme Ti, Pane, že si nám požehnal Básnika.

  FOTO nájdete tu
  Zelená opäť v kurze - alebo ako sme zvládli našu stužkovú
  Po malom zmätku a veľkom zhone, po dôkladnej a dlhej príprave nadišla pre nás, maturantov, zvláštna tajuplná chvíľa. Chvíľa, keď sme dokonale vyobliekaní a upravení s roztrasenými kolenami stáli pred našimi rodičmi a pedagógmi. Nemohli sme uveriť, že dlho očakávaný okamih, keď budeme môcť nosiť zelené stužky, sa stal skutočnosťou. Akoby to bolo včera, keď sme ako novopečení prváci s rešpektom pozorovali vtedajších maturantov a obdivovali sme ich vytrvalosť prekonávať prekážky. Ubehli štyri roky a v žiare reflektorov sme stáli my, budúci maturanti. Videli sme našich profesorov, ktorí nám kedysi boli cudzí a vzdialení. No dnes nám boli akísi blízki. Až veľmi blízki. Často museli znášať nevďačné pohľady za každú ich snahu, ktorú sme mnohokrát vnímali ako útok na našu slobodu, či pokus ukradnúť nám náš drahocenný čas mladosti povinnosťami a úlohami. V osudný večer sme pochopili, že láska má veľa tvárí a neraz sa skrýva aj za hromadou povinností zverovaných múdrou učiteľskou rukou. V našich očiach sa odrážalo všetko, čo sme zažili na spoločnej ceste za vedomosťami a priali sme si, aby slávnostná chvíľa nikdy neskončila. Tušili sme totiž, že s prichádzajúcim odchodom odíde aj časť nášho srdca, v ktorom sme potajme skrývali týchto ľudí ako súčasť nášho bytia. Veď v posledných rokoch to boli oni, čo s nami zdieľali ťarchu študentského života. O tom, že sa v ten večer s nami cítili rovnako dobre ako my s nimi, svedčila skvelá spoločná zábava do skorých ranných hodín. Nevšímajúc si tok času sme sa oddávali víru hudby a rytmu, ktorý nás unášal ďaleko od priepasti, ktorú škola stavala medzi žiakov a učiteľov. Myseľ mi v rovnakom okamihu zabehla aj k našim milovaným rodičom. Mlčky sledovali radosť svojich detí, ktoré ani nevedno kedy a ako vyrástli v dospelých ľudí. Boli s nami pripravení zdieľať každý zlomok okamihu veľkej udalosti nášho mladého života... Niečo sa končí, niečo začína. Tak to v živote chodí. To ho robí dobrodružným, záhadným, ale krásnym. Zanecháva nám však aj spomienky, v ktorých sa skrýva mnoho. Záleží len na nás, čo a koľko v nich nájdeme a prečítame...
  Projektové vyučovanie 2008/2009
  V stredu, 29.10.2008 sa na našej škole opäť uskutočnilo projektové vyučovanie. Pestrosť tém a zaujímaví hostia v porote prispeli opäť k výnimočnosti, ktorou si tento projekt na škole získava "dobré meno". Jedinečná možnosť ako prezentovať to, čo ma zaujíma pred odborným publikom, bola pozvánkou, ktorú využili mnohí žiaci i učitelia. Nezabudnite si pozrieť príspevok v sekcii Fotogaléria.
  Imatrikulácia prvákov 2008/2009
  28.10.2008 sme do cechu študentského prijali našich nových prvákov. Po prekonaní nástrah, ktoré im pripravili starší spolužiaci, a po zložení slávnostného sľubu sa stali riadnymi študentmi nášho gymnázia. Imatrikulačný program precízne pripravili študenti 3.A pod vedením triednej profesorky Mgr. Márie Čižmárovej. Nezabudnuteľnú atmosféru podujatia pripomína album v našej Fotogalérii.
  Literárno-poznávacia exkurzia
  "PO STOPÁCH SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV"
  ...tak aj v takomto duchu sa niesol výlet našej 3.A. Priamo z Košíc sme sa vybrali hneď zavčas rána na sever našej milovanej domoviny - na Oravu. Po miernom meškaní, ale predsa, sme dorazili do Liptovského Mikuláša, kde sme navštívili múzeum Janka Kráľa a dozvedeli sa, ako to bolo naozaj s naším národným hrdinom Jurajom Jánošíkom, ale aj to, ako kedysi vyzeralo mučenie (behal mi z toho mráz po chrbte).
  Ďalšou zastávkou bol rodný doma Mateja Bencúra (M. Kukučína). Dedinka uprostred malebnej prírody nás privítala krásnym počasím a už z ďaleka sa týčiacou sochou nášho slávneho spisovateľa, zakladateľa realizmu v slovenskej próze. Odtiaľ bol len na skok Oravský hrad, ktorý očaril celú našu výpravu. Výhľad spolu s históriou na nás dýchal z každého kúta tohto impozantného umeleckého diela.
  Druhý deň nášho výletu za poznaním sa začal... vlastne pokračoval (pre tých, ktorí v noci nespali) v Dolnom Kubíne v rodisku velikána slovenskej literatúry, P. O. Hviezdoslava. Unavení, ale odhodlaní ísť za svojím cieľom sme sa dopravili na našu poslednú zastávku do sídla Matice slovenskej - do Martina, kde sme sa oboznámili so všetkými dôležitými textovými a obrazovými dokumentmi našej národnej kultúrnej ustanovizne. V ďalšej budove Matice slovenskej sme si pozreli expozíciu venovanú životu a tvorbe J. C. Hronského. Exkurziu sme ukončili návštevou Národného cintorína v Martine, kde sme vzdali hold najvýznamnejším osobnostiam slovenskej kultúry a politického života.
  Spokojní s výletom (a hlavne s tým, že sme sa dva dni uliali zo školy) :) sme sa vrátili domov vo večerných hodinách keď Oskar zapadal za horizont. Unavení, ale obohatení o zážitky i „mierne“ nové vedomosti, sme sa rozišli domov s nádejou, že exkurzie tohto druhu sa budú organizovať i v ďalších rokoch a stanú sa jednou z tradícií našej školy.

  Exkurzia "Po stopách slovenských spisovateľov" bola veľmi hodnotná, poučná a zaujímavá. Veríme, že exkurzie tohto druhu sa budú organizovať i v ďalších rokoch a že sa stanú jednou z tradícií našej školy.

  Pozrite si našu Fotogalériu.
  Sakrálne a historické pamiatky regiónov Spiš a Šariš
  V dňoch 25.-26. septembra 2008 sa uskutočnil organizovaný výlet pre prvákov nášho gymnázia, teda pre nás :). Mali sme tak možnosť lepšie sa spoznať, dozvedieť sa „tabu“ o sebe a pritom získať širší pohľad na východný kraj Slovenska. Program spočíval predovšetkým v prehliadke drevených kostolíkov na Spiši a Šariši, neskôr nasledovala obhliadka mesta Levoča a Bardejov. V Žehre, v kostolíku plnom fresiek, bol výklad najpútavejší. Reštaurácia na salaši upevnila atmosféru celého výletu „živou“ ľudovou hudbou. Noc sme strávili na fare v Hermanovciach, kde nám naši učitelia, v zložení p. u. Guteková, p. u. Čižmárová, p. kaplán Gnip a p. zástupkyňa Škorvánková, pripravili zábavný a poučný program. Finálnou časťou nášho výletu bola sv. omša v drevenom Kostolíku v Hervartove. Napriek tomu, že tieto dva dni ubehli ako voda, obdiv a úcta, ktorú sme načerpali pri prezeraní pamiatok nášho národa, nám ostanú v našich srdciach nadlho. Za to všetko sa chceme poďakovať, v mene všetkých prvákov, našim učiteľom a celému vedeniu školy. Ďakujeme.

  ... a za všetkých názor Aniky z 1.A: "Výlet bol veľmi pekný. Najviac sa mi páčilo v Žehre, konkrétne freska, znázorňujúca sv. Písmo. Pekná bola aj aktivita, keď sme mali obviazané oči šatkou, pri ktorej som pochopila, že život bez zraku je naozaj ťažký, ale s pomocou druhých sa dá zvládnuť."

  Pozrite si našu Fotogalériu.
  Výlet do Poľska
  Krátko po začiatku školského roka, v dňoch 25.-27. septembra 2008, sa naši druháci vybrali na exkurziu do Poľska. Navštívili Oswienčim, Birkenau, Krakow-mesto, svätyňu Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch, Zebrzydowsku kalváriu a soľnú baňu vo Wieliczke. Atmosféra bola celý čas výborná. Keďže študenti poslúchali, ani pedagogický dozor v zložení Koščo, Demková, Juhásová nemusel ukázať svoju nepríjemnú tvár. Pán dekan Novák pripravil hodnotný duchovný program a spolu s výborným šoférom šéfoval celej exkurzii lepšie ako GPS. Keby sa príležitosť zopakovala, budú druháci určite tí, ktorí sa prihlásia ako prví.

  Pozrite si našu Fotogalériu.
  Jesenná brigáda 25.10.2008
  Úprimne ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili jesennej brigády - orezávania stromov - a prispeli tak k bezpečnosti pohybu v areáli a k skrášleniu okolia školy.
  -----------------------------------------------------------------
  2007/2008 (január - jún)
  Metamorfózy slova
  V krajskej súťaži 14. Metamorfózy slova Michalovce 2008 (54. ročník Hviezdoslavov Kubín) získala Zuzana Eperješiová (1.A) 1. miesto a postúpila do celoslovenskej súťaže, ktorá sa bude konať v októbri v Dolnom Kubíne. Srdečne blahoželáme a držíme palce!
  "Prečo mám rád/a Slovensko, prečo mám rád/a slovenčinu"
  V celoslovenskej súťaži "Prečo mám rád/a Slovensko, prečo mám rád/a slovenčinu" získala Zuzana Eperješiová (1.A) Hlavnú cenu poroty a Veronika Rendeková (4.B) čestné uznanie. Srdečne blahoželáme!
  Európska jar 2008 - návšteva europoslanca
  Európska jar je každoročnou iniciatívou, ktorá podnecuje školy k tomu, aby si vo svojom kalendári vyhradili jeden alebo viacero dní na zorganizovanie aktivít, ktoré sú zamerané na debatu, interakciu a zamýšľanie sa nad európskymi témami. Európska jar je príležitosťou pre mladých ľudí vyjadriť svoj názor a upriamiť na seba pozornosť Európy.
  • Reportáž z návštevy europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika na našej škole si môžete pozrieť tu.
  • Fotogalériu nájdete tu.
  • Certifikát Európska jar 2008 - tu.
  Harmonogram ústnej formy IČ maturitnej skúšky pre šk. rok 2008/2009
  Oznamujeme našim maturantom, že sme zverejnili harmonogram, ktorý si môžete pozrieť tu. Želáme Vám múdrosť Ducha svätého, trpezlivosť a odvahu pri učení!
  Hviezdoslavov Kubín
  6. mája 2008 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V umeleckom prednese prózy ziskal/a:
  1. miesto Zuzana Eperješiová (1. A)
  2. miesto Miroslava Zátorská (2. A)
  3. miesto Valéria Hurbanová (1. B)
  V umeleckom prednese poézie získal/a:
  1. miesto Filip Jakab (1. A)
  2. miesto Marek Tresa (3. A)
  3. miesto - neudelene
  Všetkým zúčastneným ďakujeme za svedomitú prípravu a želáme veľa ďalších úspechov! Foto
  Úspech na MS SŠ
  Dňa 4.4.2008 sa naši študenti, pod vedením Mgr. Mateja Gardoša, zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v šípkach, kde obsadili 5. miesto. V kategórii pedagógov získal Mgr. Matej Gardoš 2. miesto. Pedagogický zbor a všetci študenti gymnázia im k týmto úspechom srdečne blahoželajú!
  Úspech na ME seniorov
  - článok v Korzári 10.4.2008
  Mgr. Matej Gardoš, učiteľ telesnej výchovy Gymnázia sv. košických mučeníkov, sa zúčastnil minulý týždeň na Majstrovstvách Európy seniorov vo voľnom štýle vo Fínsku (Tampere), v hmotnostnej kategórii do 66 kg. Z 23 účastníkov obsadil 17. miesto. Pedagogický zbor a všetci študenti gymnázia mu k tomuto úspechu srdečne blahoželajú!
  Študenti GKM už aj vo Veľkej Británii
  3.3. - 7.3.2008

  Piati študenti z Gymnázia sv. košických mučeníkov v Košiciach prvýkrát zastupovali Slovensko na 8. ročníku Medzinárodného týždňa, ktorý organizovala anglická katolícka stredná škola St.Wilfrid´s Catholic High School pri meste Leeds. Študenti spoznali kultúru iných krajín, vymenili si skúsenosti a pracovali na spoločných projektoch s ďalšími 170 účastníkmi z 8 krajín Európy (Talianska, Španielska, Poľska, Ukrajiny, Švédska, Nemecka, Bulharska a Veľkej Británie) a Pakistanu. Téma týždňa – Budúcnosť je teraz bola rozdelená do 3 dní: prítomnosť – spoznávanie významných osobností a seba navzájom, minulosť– cesta do viktoriánskeho mestečka – otvoreného skanzemu v Beamish a budúcnosť – riešenie naliehavých problémov, ktorým ľudstvo čoraz viac čelí. Okrem práce v skupinách sa študenti zúčastnili zaujímavých workshopov (pracovných dielní) ako japonská kaligrafia, street dance, bollywood dance, pečenie tradičných anglických koláčov, príprava španielskeho tapasu... Spestrením programu bol „medzinárodný večer“, kde sa všetky krajiny predstavili piesňou a tancom. Študenti boli ubytovaní v anglických rodinách, takže mali možnosť hlbšie spoznať život vo Veľkej Británii. Veríme, že spolupráca so St.Wilfrid´s bude naďalej pokračovať vzájomnou výmenou študentov a prácou na spoločných projektoch.

  FOTO nájdete tu.
  Kritéria - prijímacie skúšky pre školský rok 2008/2009
  Gymnázium sv. koš. mučeníkov oznamuje rodičom a žiakom, že zverejňuje kritériá pre prijímacie skúšky v školskom roku 2008/2009. Prihlášky môžete zasielať na kontaktné adresy uvedené na našej stránke.

  Tu si môžete stiahnuť kritéria.
  Veľkonočné prázdniny
  Gymnázium sv. koš. mučeníkov oznamuje žiakom, že veľkonočné prázdniny začínajú 20. marca a končia 25. marca 2008. Do školy prídeme opäť 26. marca 2008. Želáme všetkým žiakom, pedagógom a ďalším pracovníkom našej školy príjemné prežitie prázdnin a hlbokú radosť vo Vašich rodinách z Kristovho zmŕtvychvstania!
  Duchovná obnova pedagógov
  Duchovné cvičenie učiteľov Základnej školy a Gymnázia sv. košických mučeníkov sa uskutočnili 30. januára 2008 až 1. februára 2008 v dedinke neďaleko Prešova v Hermanovciach. Miestny pán farár vdp. Martin Raškovský, nás vrelo privítal a dal našej školskej „osádke“ k dispozícií takmer celú faru. Zvítali sme sa nielen s miestnym p. farárom, ale aj s exercitátorom Stanislavom Pavúkom, ktorý je momentálne farárom v Ohradzanoch. Večer, keď sme sa udomácnili, exercitátor sa ujal slova a začala sa prednáška na tému o milosti. Podstatou tejto prednášky bolo si uvedomiť, že všetko čo máme, je milosť, aj to, že sme tu, ža sme šťastne pricestovali a pod. Samozrejme po prednáške sme nezabudli ani na takú banalitu ako večera a po nej nasledovala modlitba pred spánkom. Vo štvrtok 31. januára sme program začali budíčkom o 7.30 a šikovné dievčatá, ktoré mali službu v kuchyni nám pripravili výdatné raňajky. Posilnení jedlom sme sa posilňovali neskôr aj na duchu pri prednáškach na tému hriech. „Rafinovanosť dnešnej doby je v tom, že človek nevie rozoznať, čo je dobré a zlé, to je na tom to diabolské“ povedal exercitátor. Samozrejme, odzneli aj iné myšlienky, ktoré boli hodné zamyslenia. V popoludňajších hodinách sme si mohli vykonať sv. zmierenia a o 15.00 hod. sme sa spoločne pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu. Po tejto modlitbe sme sa zamýšľali nad témou odvaha. Večer o 18.00 hod. sme boli na sv. omši vo farskom kostole, kde obrady skrášlili spevom naši pedagógovia. Vyhladovaní sme sa vrátili na faru a pri večeri sme sýtili nielen hladné žalúdky, ale aj rozprávali na témy, ktoré nás zaujímali. Večerná modlitba pred spánkom bola prepletená slovom zo Sv. písma a spevom na spôsob komunity v Taize. V piatok nadišiel čas odchodu. Stanovený program sme dodržali, ráno sme sa pomodlili, neskôr sme si vypočuli prednášku a potom sme sa zúčastnili sv. omše. Deň sme zakončili výborným obedom. Duchovné cvičenia splnili svoj účel, lebo všetci, ktorí sa zúčastnili, odchádzali domov spokojní a s hlbokými duchovnými zážitkami.
  FOTO nájdete tu.
  Fašiangová zábava
  29.1.2008 sa uskutočnila na našej škole fašiangová zábava. Po vyčerpávajúcom boji žiakov aj učiteľov, ktorý predchádzal polročnému "krúžkovaniu" známok, sme si všetci dopriali zaslúžený oddych na tanečnom parkete.
  FOTO nájdete tu.
  -----------------------------------------------------------------
  2007/2008 (september - december)
  Benefičný týždeň

  Obdobie, dýchajúce vianočnou atmosférou, nabáda ľudí spomenúť si na svojich blízkych. Často nám príde ľúto našich bratov a sestier, ktorí prežívajú trpké chvíle. Aj nám, gymnazistom, sa v dušiach ozvala túžba niekoho urobiť šťastným... 11. decembra 2007 sme navštívili dôchodcov v Košickej Novej Vsi a našim vystúpením sme sa im snažili spríjemniť previanočný čas. foto

  V pondelok 17. decembra 2007 sme sa rozhodli navštíviť Domov dôchodcov v Barci. Jeho obyvatelia už netrpezlivo čakali v jedálni na naše vystúpenie. Každý vinš i pieseň odmenili silným potleskom. Na záver sme si spolu zaspievali a darovali sme im perníkový domček, ktorý upiekla naša spolužiačka Ivanka zo 4. B, aby sa im žilo rozprávkovo aspoň počas Vianoc. foto

  Ten istý deň večer sme vystúpili so svojím vianočným programom na námestí pod jedličkou a potešili vinšmi a koledami srdcia okoloidúcich. foto

  V utorok popoludní, 18. decembra, sme zašli za obyvateľmi Detského domova v Košickej Novej Vsi. Nálada bola dobrá, tancovali sme, spievali, všetkých sme očarili i hrou na hudobné nástroje. O tom, že z nášho vystúpenia boli deti nadšené, sme sa presvedčili, keď na chvíľu zabudli na svoje problémy a s úsmevom na tvári sa odhodlali aj oni nám niečo zarecitovať či zaspievať. Z detského domova sme odchádzali s rozpakmi. Deti sme síce obdarovali malými pozornosťami a trochu im aj spestrili Vianoce, no nevedeli sme im zabezpečiť to najvzácnejšie a najdôležitejšie – rodinu. foto

  Nezabudli sme ani na Geriatrické centrum sv. Lukáša v Košiciach. Aj tu sme sa snažili rozdávať radosť a pokoj. Pripravili sme si krátky vianočný program pozostávajúci z kolied, vinšov, piesní a básní. Chceli sme rozveseliť srdcia stareniek i starčekov a vytvoriť príjemnú vianočnú atmosféru. Myslím, že sa nám to aj podarilo. Tváre plné bolesti a utrpenia, nemé pohľady pacientov hospicu, príbuzní so slzami v očiach. To všetko v nás vyvolávalo zmiešané pocity, ktoré rosili naše oči a zakrývali nám sebectvá. Odchádzali sme však s dobrým pocitom, že sme mohli pohladiť jemné krídla umierajúcich anjelov. foto

  Dúfame, že sme urobili dobrú vec. Aj za cenu vlastnej dezilúzie zo stareckého veku či straty rodičov sme dosiahli denný a snáď aj mesačný údel dobrých skutkov daný pre nás na toto obdobie. Morálne a humánne sme sa predurčili na rolu dobrých ľudí zmýšľajúcich aj v prospech iných, nielen v svoj vlastný a II. ročníkom sme pokračovali v tradícii rozdávania radosti a veselosti, ktorá na našej škole snáď pretrvá po dlhé roky.

  20. decembra sme sa svojím vianočným programom predstavili na Arcibiskupskom úrade v Košiciach. Odovzdali sme srdečné pozdravy z nášho gymnázia otcom biskupom i všetkým pracovníkom úradu počas ich posedenia na záver roka. Odmenou pre nás bolo sladké pohostenie. foto

  Odchádzali sme spokojní, no nie domov, ale k dekanovi Dómu sv. Alžbety, kde sme tiež vinšovali, koledovali a spievali... foto

  Druhý benefičný týždeň v histórii mučeníckeho gymnázia v Košiciach sme uzavreli spoločným stretnutím všetkých „mučeníkov“ pri vianočnom stromčeku. Odovzdali sme si vzájomne priania požehnaných sviatkov a želania úspešného roka 2008. foto
  Farský ples

  FOTO nájdete tu.
  Stužková slávnosť 4.B

  FOTO nájdete tu.
  Naše úspechy
  24. 11. 2007 sa v Humennom uskutočnila krajská súťaž v umeleckom prednese kresťanskej poézie a prózy... a Slovo bolo u Boha... Našu školu reprezentovali dve študentky: Michaela Šimeková (4. A) - poézia a Zuzana Eperješiová (1. A) - próza. Obidve získali 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
  FOTO nájdete tu.

  23. 10. 2007 sa uskutočnil 1. ročník mestskej speváckej súťaže Spev bez hraníc. Podujatia sa zúčastnili aj 4 študentky z našej školy. 28. 10. 2007 sa v Radničnej sále konal GALAPROGRAM spojený s vyhlásením výsledkov súťaže. Milo nás prekvapilo 3. miesto študentky 1. A triedy Zuzany Eperješiovej. Srdečne blahoželáme!
  FOTO nájdete tu.
  GKM na futbalovom turnaji
  V Mestskej športovej hale v Prešove sa pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež dňa 13.10.2007 odohral 1. ročník turnaja Košickej arcidiecézy v halovom futbale pre mladých od 15 – 30 rokov. Z 24 zúčastnených tímov si najlepšie viedli chlapci z farnosti Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Vo finále zdolali tím z Farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach 4:2. Na treťom mieste skončilo družstvo z Gymnázia sv. košických mučeníkov v Košiciach. Tí, v boji o medailové umiestnenie porazili družstvo z farnosti Kapušany. Putovný pohár víťazom odovzdal pomocný biskup Stanislav Stolárik.
  FOTO nájdete tu.
  Imatrikulácia 2007
  18. 10. 2007 sa naša jedáleň v priebehu niekoľkých hodín zmenila na sálu plnú farieb, hudby a zábavy. Do cechu mučeníckeho sme s otvorenou náručou prijali nových prvákov.
  FOTO nájdete tu.
  Projektové vyučovanie
  Tak ako každý rok, tak aj toho roku sa dňa 29. 10. 2007 na našej škole uskutočnilo projektové vyučovanie. Témy boli zaujímavo spracované a ich kvalitu ohodnotili nielen spolužiaci, ale aj odborné poroty.
  FOTO nájdete tu
  Štúrovci (literárno - hudobné pásmo)
  Výchovný koncert ŠTÚROVCI mapuje najcennejšie klenoty slovenskej poézie a prózy nášho romantického obdobia. Je potrebné
  a možno i dobré aspoň občas si pripomenúť ich odkaz, ich život a pohnutú dobu, v ktorej žili a tvorili. My sme to tak urobili 18. 10. 2007. Svojím potleskom sme za vynikajúci výkon odmenili interpretov podujatia: herca divadla Novej scény v Bratislave Róberta Šudíka a literárneho kritika Martina Kubečku.
  FOTO nájdete tu.
  Vystúpenie Jiřího Zmožeka
  Hovorilo sa mu „kráľ dobrej nálady“. Náhle však prišiel krach a on spadol až na dno. Nemocnice, myšlienky na samovraždu – a ako záchrana z tejto situácie – viera v Boha. Vraví sa, že pred niekoľkými rokmi sa znovu narodil a začal opäť žiť... Keď bol na vrchole slávy, napísal stovky piesní pre známych spevákov. Písal pre Karla Gotta, Hanu Zagorovú, Helenu Vondráčkovú... Dňa 7. 9. 2007 táto žijúca česká legenda navštívila aj našu školu. Aj napriek tomu, že jeho piesne nie sú mladým ľuďom až také blízke, zožal obrovský úspech.
  FOTO nájdete tu.
  Návšteva v Žakovciach
  Bezdomovec je človek bez hygienických návykov a nemá ani možnosť pravidelného stravovania. Títo ľudia sú spoločensky neprispôsobiví a často sa nachádzajú v sociálnych kolíziach. Bezdomovcami sú aj ľudia vracajúci sa z výkonu trestu, alkoholici alebo aj narkomani, ktorí sa nedokážu zaradiť do normálneho života. Sú to však ľudia trvale alebo prechodne nezamestnaní. Na skupinu ľudí, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti a na minimálne možnosti riešenia situácie týchto ľudí v neštátnych zariadeniach sa dňa 29. 9. 2007 boli pozrieť naši študenti 4. A a 4. B triedy.
  FOTO nájdete tu.
  Otvorenie nového školského roka
  3. septembra sa brána našej školy opäť otvorila a my sme po dvojmesačnom relaxe zasadli do školských lavíc...
  FOTO nájdete tu.